World Latviski Valstis un reģioni Latvija Zinātne un vide Atkritumi un otrreizējā pārstrāde
7
BAO
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējsabiedrība savāc, transportē un utilizē bīstamos atkritumus. Apraksts un cenas, līgumu paraugi, klientu katalogs.
Corvus
Uzņēmums nodarbojas ar naftas atkritumu, naftas nogulšņu un ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu pārstrādi un utilizāciju. Apraksts, projekti un vides politika.
Eko Osta
Uzņēmums nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, darbojas tehniskajās zinātnēs un projektēšanas sfērā, sniedz konsultācijas. Pakalpojumu un produktu apraksts.
Ekolat
Uzņēmums nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu, risina ūdens un notekūdeņu jautājumus, sniedz ekoloģijas konsultācijas un novērtējumus.
Latvijas Zaļais Punkts
Rūpējas par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, pārstrādi un atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstīšanu.
RagnSells
Atkritumu apsaimniekošanas un vides risinājumu uzņēmums. Jaunumi, pakalpojumu apraksts uzņēmumiem, pašvaldībām un privātpersonām.
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija (ZAAO)
Veic atkritumu savākšanu, transportēšanu un noglabāšanu videi draudzīgā veidā. Informācija par šķirošanas laukumiem, noglabāšanas poligonu, vides izglītību un likumdošanu.
[Latvia_Flag_Mozilla]
Last update:
August 6, 2016 at 16:32:26 UTC
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas