Gulbenes bibliotēka
Ziņas, informācija par norisēm, izstādēm un jaunieguvumiem.
Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija
Informācija par struktūru un pārvaldi, komisijām, bibliotēku saraksts, dokumenti un jaunumi.
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Bibliotēkas, pakalpojumu, kartotēku un katalogu apraksts. Jaunumi un izstādes, tiešsaistes datu bāzes un katalogi.
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Darba laiki, lietošanas noteikumi, struktūra un elektroniskais katalogs. Informācija par LNB nodaļām, datubāzēm, lasītavām un krājumiem.
LLU Fundamentālā bibliotēka
Struktūra, fonds, pakalpojumi un lietošanas noteikumi. Katalogi, kartotēkas un datu bāzes, periodisko izdevumu rādītājs, jaunieguvumu saraksts.
RTU Zinātniskā bibliotēka
Struktūras un fonda apraksts, lietošanas noteikumi. Katalogi, kartotēkas, datubāzes un jaunieguvumu saraksts.
Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka
Bibliotēkas apraksts, pakalpojumi un lietošanas noteikumi. Resursi, jaunieguvumi, izstādes un aktuāla informācija. Saites uz datubāzēm.
[Dixie_Mozilla]
Last update:
April 13, 2015 at 14:35:27 UTC
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas