Baltic Factoring
Juridiskais birojs. Sniedz pakalpojumus civiltiesību, komerctiesību un darba tiesību sfērās, tai skaitā intelektuālā īpašuma aizsardzība, debitora parādu piedziņa, komercsabiedrību reģistrācija.
Baltijas Reģionālā šķīrējtiesa
Priekšsēdētāja uzruna, reglaments, informācija par tiesnešiem un procesa izdevumiem.
Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa
Informācija par tiesu un tās vēsturi, tiesvedības maksām, reglaments, tiesnešu saraksts, normatīvie akti.
Bišers un partneri
Zvērinātu advokātu birojs. Informācija par pakalpojumiem un izcenojumiem, darbinieku un klientu saraksts.
Creditreform
Uzņēmums aizstāv kreditoru intereses. Jaunumi un analītiskie pētījumi, juridisko personu kredītvēstures datu bāze.
Liepa Skopiņa Borenius
Zvērinātu advokātu birojs. Juridiskie pakalpojumi civiltiesībās un komerctiesībās. Biroja aktualitātes, klientu saraksts, vakances.
Neatkarīgā šķīrējtiesa
Reglaments, tiesnešu saraksts un izmaksu apraksts.
Rozenfelds un partneri
Zvērinātu advokātu birojs. Pārstāv tiesās un šķīrējtiesās, darbojas intelektuālā īpašuma aizsardzības un komerctiesību jomās.
Rusanovs un Partneri
Zvērinātu advokātu birojs. Informācija par biroju, darbības virzieniem, juristiem, sadarbības partneriem un vakancēm.
Rīgas neatkarīgā šķīrējtiesa
Reglaments, informācija par dokumentu noformēšanu, tiesvedības maksu, sķīrējtiesnešu saraksts.
Rīgas Pastāvīgā šķīrējtiesa
Reglaments, nolikums, normatīvie akti, procesa izdevumu apraksts.
Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa
Jaunumi un atsauksmes, tiesas reglaments, informācija par šķīrējtiesnešiem un tiesāšanās maksām.
Rīgas šķīrējtiesa
Reglaments, tiesvedības izmaksu kalkulators, klientu atsauksmes, šķīrējtiesnešu saraksts.
Starptautiskā šķīrējtiesa
Reglaments, prezidijs un šķirējtiesnešu saraksts, klauzulas paraugs, informācija par tiesvedības maksu un maksas kalkulators.
Zemgales šķīrējtiesa
Nevalstiska institūcija, kas izskata un izspriež tai pakļautās civillietas. Reglaments, nolikums un informācija par tiesvedības maksām.

Other languages 1

[Mozilla Digging]
Last update:
March 18, 2016 at 3:44:44 UTC
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas