Билим берүү мекемелеринин кыргызча сайттары; кыргызча билим берүү жана билим алуу сайттары категориясы.
Акунова Айнура Рысбековна
Бул сайт ЖОЖдордун педагогика жана филология факультетинде окутулуучу негизги дисциплиналардын бири болгон «Азыркы кыргыз тилин» окутуучуларга жана студенттин өз алдынча бул курсту окуп γйрөнγγсγнө багыт берγγ, ыңгайлуу шарт тγзγγ максатында тγзγлдγ.
Бекбоевдин усулканасынан
Мектептердин математика мугалимдерине методикалык жактан жардам көрсөтүү максатында тузулгон сайт.
Билим
Информатиканын негиздери боюнча окурмандар үчүн электрондук китепче.
Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору
Жогорку окуу жайларга жана башка билим уюмдарга ар кандай кызматтарды кылып бере алат. Жаңылыктар. Жалпы республикалык тестирлөө. Тест жүргүзүү – педагогикалык өлчөөнүн куралы.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети
Жаңылыктар. КУУ жана анын түзүмдөрү тууралуу маалыматтар.
Манас
Кыргыз-Түрк университети. Университет жөнүндө маалыматтар.
Себат
Эл аралык билим берүү мекемеси. Жаңылыктар. Тарых барактары.

Other languages 2

[Atlas Mozilla]
Last update:
October 21, 2015 at 17:05:19 UTC
Региондук
Илим
Соода
Коом
Спорт
All Languages
Искусство
Бизнес
Компьютер
Оюндар
Саламаттык сактоо
Үй
Жаңылыктар
Көңүл ачуу
Референция