In Partnership with AOL
Ova kategorija na drugim jezicima
 • 5E d.o.o. - Tehnički i poslovni inženjering u području elektrotehnike i energetike.
  [!]
 • Aquafutura - Tvrtka specijalizirana u implementaciji tehnologije ozona u svim sferama gospodarstva.
  [!]
 • Ecooperativa d.o.o. - Tvrtka za zbrinjavanje i sakupljanje opasnog i neopasnog otpada.
  [!]
 • Ekološka inovacija - Uređaj za mehaničko čišćenje voda od zagađenja koja su lakša od vode pomoću rotirajućeg crijeva.
  [!]
 • enrocert - Energetski pregledi, energetsko certificiranje, izrada izvještaja o energetskom pregledu s mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, savjetovanje u energetici, izrada projektnih zadataka.
  [!]
 • Gradatin d.o.o. - Proizvodi za zbrinjavanje kućnog i industrijskog otpada, biootpada, papira, plastike i sve što je potrebno za održavanje čistoće gradova i naselja te ekološke ravnoteže okoliša.
  [!]
 • Hadron d.o.o. - Usluge umjeravanja i ispitivanja u skladu s HRN EN ISO/IEC 17025. Oprema za laboratorije i izrada specifičnih rješenja za laboratorije. Zastupanje tvrtki Lotrič, Michell, Techne, AOIP, Amarell.
  [!]
 • HEP grupa - Hrvatska elektroprivreda - koncern koji se bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije, te opskrbom kupaca toplinom i distribucijom plina. Stranice nude informacije za potrošače, publikacije i dokumente, novosti, oglase, povijest.
  [!]
 • Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije - Gospodarsko interesno udruženje koje okuplja trgovačka društva koje se bave prvenstveno pružanjem javne usluge opskrbe pitkom vodom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda. Stranice sadrže informacije o radu udruženja, zakonskoj regulativi, adresar.
  [!]
 • Hrvatske vode - Javna ustanova koja upravlja vodnim resursima Republike Hrvatske. Iz sadržaja stranica: ustroj, djelatnosti, pravni propisi, vodne naknade, javna nadmetanja.
  [!]
 • Hrvatski operator tržišta energije - HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije kao javnu uslugu. Tržište električne energije, obnovljivi izvori energije i kogeneracija, razni dokumenti i propisi, odgovori na česta pitanja.
  [!]
 • Impex S - Prodaja uređaja za destiliranje vode za piće i fitriranje vode za tuširanje.
  [!]
 • INA - INA industija nafte d.d. i INA grupa. Organizacija i povijest kompanije, djelatnosti, novosti i publikacije, informacije za investitore, INA u zajednici.
  [!]
 • Inciner8 d.o.o. - Prikazom ponude spalionica otpada.
  [!]
 • Janaf - Jadranski naftovod d.d. - Djelatnosti: upravljanje naftovodnim sustavom, skladištenje nafte i naftnih derivata te prekrcaj tekućih tereta.
  [!]
 • KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka - Stranice nude informacije o radu tvrtke i njezinim uslugama.
  [!]
 • Metković d.o.o. - Stranice sadrže Informacije za korisnike usluga i osnovne podatke o društvu.
  [!]
 • Nirosta d.o.o. - Tvrtka iz Osijeka koja se bavi tehnologijom vode. Reverzna osmoza i uređaji za pročišćavanje.
  [!]
 • Oie Bioeek - Poduzeće za konzalting u sektoru obnovljivih izvora energije kao što su bioplin, biodizel, solarna energija, geotermalna energija itd. Stranice sadrže prikaz ponude.
  [!]
 • Okoliš net - Vodič za zaštitu okoliša namijenjen poslovnom sektoru u Hrvatskoj. Informacije o novostima, događanjima i natječajima iz područja zaštite okoliša.
  [!]
 • Plinacro d.o.o. - Tvrtka koja se bavi transportom prirodnog plina. Poslovni podatci, projekti, novosti.
  [!]
 • Ribarić d.o.o . - Generalni zastupnik tvrtke Sonnenkraft za Hrvatsku. Prikaz ponude: solarni sistemi, kolektori, toplinske pumpe, grijanje.
  [!]
 • SITEH Rijeka - Stranice sadrže prikaz ponude: uređaji za centralno grijanje, klimatizaciju, peći na pelete.
  [!]
 • Solarna Besplatna Energija - Prikaz cijena i ponude opreme proizvođača za fotonaponske sisteme u Hrvatskoj, cjenik i katalozi fotonaponskih panela, invertera, regulatora, baterija i druge opreme.
  [!]
 • SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o. - Poduzeće razvija, konstruira, proizvodi, montira, servisira, ispituje i umjerava opremu za potrebe naftne, plinske i petrokemijske industrije.
  [!]
 • TEA-medicina - Proizvodnja energana za spaljivanje klaoničkiog i neopasanog otpada uz proizvodnju tople vode do 85°C i struje.
  [!]
 • Teh Projekt Hidro d.o.o. - Proizvodnja i projektiranje uređaja za pročišćavanje voda. BioDisk.
  [!]
 • Tehnoinvest d.o.o. - Tvrtka specijalizirana za energetsko certificiranje zgrada, energetsku obnovi te projektnu dokumentaciju za visokogradnju i niskogradnju.
  [!]
 • Udruga energetičara Zagreb - Sekcija za osposobljavanje i usavršavanje energetskih kadrova. Udruga organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita.
  [!]
 • Varkom d.d., Varaždin - Stranice nude prikaz djelatnosti tvrtke i informacije za korisnike njezinih usluga.
  [!]
 • Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb - Informacije za korisnike usluga vodoopskrbe i odvodnje.
  [!]
 • Vodovod d.o.o. Blato - Službene stranice društva.
  [!]
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin - Informacije o poduzeću i njegovim uslugama opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda.
  [!]
 • Vodovod Osijek d.o.o. - Profil tvrtke, prikaz komunalnih i drugih usluga.
  [!]
 • Wawa d.o.o. - Vođenje projekata vezanih uz ekologiju i zaštitu okoline, te promoviranje tradicionalnih vrijednosti i kulturnih ljepota. Prodaja i servis ekoloških vozila.
  [!]
 • ZelenaEnergija.org - Centar za obnovljive izvore energije. Stranice nude katalog tvrtki, vijesti, članke i događaje koji se bave obnovljivim i alternativnim izvorima energije te njihovom praktičnom primjenom.
  [!]
Editor Kategorije rpremuz
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Uvjeti Korištenja
Posjetite naše srodne stranice  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Zadnja izmjena: Travanj 2, 2016 at 16:05:43 UTC - editirati