קטגוריות משנה 3

Music-Creation
אתר המוקדש ליצירת מוסיקה באמצעות מחשב בשדה החינוך המוסיקלי בישראל ובעולם.
בארץ הדעת
אתר המיועד למחוננים. מכיל סקירות לימודיות, חידות, פעילויות, משחקים, קורסים וירטואליים, מידע על מסלול למחוננים באוניברסיטה הפתוחה וקבוצות דיון לילדים מחוננים ולהוריהם.
חמישה תלמידים מחוננים בכיתה אחת
מחקר המציג תיאור מקרה של חמישה מחוננים בכיתה אחת - תאור הילדים, משפחתם, קשריהם החברתיים ובעיותיהם.

שפות אחרות 2

[Einstein_Mozilla]
עידכון אחרון:
8:52:03 בְּ- 2015 אוגוסט 11 UTC
עיון
אזורי
מדע
קניות
חברה
ספורט
כל השפות
אמנויות
עסקים
מחשבים
משחקים
בריאות
בית
חדשות
פנאי

נבנה על ידי CMBuild