In Partnership with AOL
קטגוריה זו בשפות נוספות:
  • Music-Creation - אתר המוקדש ליצירת מוסיקה באמצעות מחשב בשדה החינוך המוסיקלי בישראל ובעולם.
    [!]
  • בארץ הדעת - אתר המיועד למחוננים. מכיל סקירות לימודיות, חידות, פעילויות, משחקים, קורסים וירטואליים, מידע על מסלול למחוננים באוניברסיטה הפתוחה וקבוצות דיון לילדים מחוננים ולהוריהם.
    [!]
  • חמישה תלמידים מחוננים בכיתה אחת - מחקר המציג תיאור מקרה של חמישה מחוננים בכיתה אחת - תאור הילדים, משפחתם, קשריהם החברתיים ובעיותיהם.
    [!]
הצטרף כעורך של קטגוריה זו.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. כללים לשימוש
בקר באתרים הקשורים אלינו  mozilla.org | MusicMoz | ויקיפדיה

עידכון אחרון: נובמבר 26, 2007 at 9:50:41 UTC - ערוך