World Hebrew חברה סביבה
18

קטגוריות משנה 2

איגוד ערים אזור חיפה - איכות הסביבה
מציג מדד מעודכן בזמן אמת על איכות האוויר בסביבות חיפה, וכן נתונים ותקנות על קרינה, חומרים מסוכנים ורעש.
איגוד ערים חדרה
איגוד שמטרתו שמירה על רמה ניאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח, וכן טיפול בנושאים סביבתיים נוספים.
אקולוגיה ואיכות הסביבה
אינדקס מאמרים ואתרים בנושא איכות הסביבה מתוך הספרייה הוירטואלית של מט"ח.
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
אגודה הפועלת לקידום השיח, החקיקה והחינוך הסביבתי המובלת על ידי חוקרים ישראלים מובילים בתחומי הסביבה והאקולוגיה. באתר ניתן לצפות בעלוני האגודה ולהרשם אליה.
החלון הירוק
אתר האינטרנט לצעירים של האגף לחינוך ולנוער בקרן הקימת לישראל. אתר קהילתי לנוער המתעניין באיכות הסביבה ופיתוח בר-קיימא.
המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות
גוף ציבורי הפועל לקידום נושא שימור האתרים. האתר מציג את הנושא ובסיס נתונים מקיף על אתרים רבים, כולל תמונות והסבר היסטורי.
המרכז לקיימות מקומית
"קיימות" או "פיתוח בר קיימא" הינו מצב בו פעילותנו כיום אינה פוגעת ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם ורצונותיהם. המרכז העוסק בקידום הקיימות ברמה המקומית.
המשרד לאיכות הסביבה
האתר הרישמי המציג חדשות, מידע אקולוגי לפי אזורים ולפי נושאים, מידע לתעשיות ועסקים ומפה אינטראקטיבית המציגה את מיקומן של האנטנות הסלולריות ומיכלי פינוי הבקבוקים.
הסביבה
רכוז חשדות וידיעות יומי בנושאי איכות הסביבה
התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל
פועלת לקדם פיתוח אנושי, הרמוני ובר-קיימא של הסביבה הבנויה בישראל.
ח'ביזה
קהילה תומכת חקלאות היא מודל אלטרנטיבי, חברתי ואקולוגי, המאפשר לצרכן לקבל אוכל בריא וטרי תוך סיפוק יציבות שיווקית לחקלאי.
חיים וסביבה
ארגון גג לאירגונים סביבתיים ישראליים. ניתן לקרוא באתר מאמרים וניירות עמדה לצד רשימה היסטורית של הישגי התנועה.
ירוק נושך
ערוץ חדשות ומאמרים המוקדש לאיכות הסביבה ולבעלי חיים. מתוך האתר NRG-מעריב.
מגמה ירוקה
תנועת סטודנטים למען איכות הסביבה. באתר ניתן לקבל מידע על הפעילות והקמפיינים הארציים ובקמפוסים השונים, ולהצטרף לרשימת התפוצה.
מכון דש"א
פועל במסגרת החברה להגנת הטבע. עוסק באיסוף מידע, ניתוח וגיבוש עקרונות מדיניות וכלים לשמירה על משאבי הקרקע והשטחים הפתוחים.
מרכז השל
מכון מחקר וחינוך העוסק בפיתוח חשיבה ומנהיגות סביבתית. באתר ניתן למצוא מידע על פרויקט WorldWatch בישראל ותוכנית "עמיתי הסביבה" להכשרת מנהיגות.
נגב בר קיימא
עמותה הפועלת להגברת מעורבות הציבור באיכות הסביבה ולפיתוח אזורי, כלכלי וחברתי ארוך טווח הכולל שימור לצד התקדמות.
עץ בעיר
אקולוגיה עירונית בתל-אביב והסביבה. אתר הבודק ומציג שאלות ותשובות לגבי גידול צמחים, אשפה ירוקה ו"צרכנות אורגנית".

שפות אחרות 24

[Sunflower Mozilla]
עידכון אחרון:
8:54:06 בְּ- 2016 אוגוסט 7 UTC
חברה
ספורט
כל השפות
אמנויות
עסקים
מחשבים
משחקים
בריאות
בית
חדשות
פנאי
עיון
אזורי
מדע
קניות

נבנה על ידי CMBuild