In Partnership with AOL
קטגוריה זו בשפות נוספות:
 • איגוד מבקרי הרשויות המקומיות - עמותה ציבורית המאגדת ומייצגת את ציבור המבקרים במערך השלטון המקומי. באתר מידע מעודכן לציבור ולחברי האיגוד - דוחות ביקורת של רשויות, חוקים, פסקי דין, ורשימת מבקרי הרשויות.
  [!]
 • הגנת הצומח - מחלקה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, האוכפת חוקים ותקנות להגנת הצומח, הדברה ומניעת נגעי צמחים ביבוא ויצוא.
  [!]
 • המשרד להגנת הסביבה - המשרד מגיש מצגות בנושא חינוך סביבתי וכן זיהום ע"י מפעלי תעשייה. פירוט בדבר רשיונות והיתרים ודרכי פניה לקו החירום.
  [!]
 • משטרת ישראל - הסברים אודות מחוזות המשטרה ואגפיה. דבר המפכ"ל, שיטת הניקוד לנהגים, ומידע לנפגעי עבירה.
  [!]
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר - המשרד המופקד על תוצרת חקלאית מציע רשימת פרסומים, הודעות דובר ומידע מטאורולוגי. הסבר על תפקידי המדען הראשי והשירותים הווטרינריים.
  [!]
 • משרד התיירות - נתוני תיירות כפרית, צליינית ותיירות פנים. פירוט מסלולי הלימוד במקצועות התיירות ורשימת מרכזי מידע לתייר.
  [!]
 • משרד התשתיות הלאומיות - מידע על המשרד ופעילותו, ובנוסף: כיצד בוחרים מזגן? איך מחליפים ספק גז? מהם מחירי מוצרי הדלק העדכניים? כיצד נחסוך באנרגיה? מהו גז טבעי? מידע עדכני על מדיניות משק האנרגיה, ייצור חשמל פרטי, אתרי כרייה וחציבה בישראל, חיפושי נפט, וטיפול בשפכים.
  [!]
 • משרד ראש הממשלה - אתר הסברתי המספק מידע על ראש הממשלה והממשלה.
  [!]
 • רשות העתיקות - המוסד המופקד על ארכיאולוגיה בישראל מציב את חזונו וייעודו. סקרים ארכיאולוגיים, פעילויות חינוכיות ומניעת שוד עתיקות.
  [!]
הצטרף כעורך של קטגוריה זו.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. כללים לשימוש
בקר באתרים הקשורים אלינו  mozilla.org | MusicMoz | ויקיפדיה

עידכון אחרון: מאי 20, 2016 at 10:05:11 UTC - ערוך