World Hebrew חברה זכויות האדם
10
הקטגוריה "זכויות אדם" מציגה אתרי אינטרנט איכותיים העוסקים בזכויות האדם השונות על שלל רבדיהן..
אמנסטי אינטרנשיונל
אמנסטי אינטרנשיונל הוא ארגון מתנדבים בינלאומי, א-פוליטי ובלתי תלוי, הפועל לשמירה על זכויות האדם ברחבי העולם. באתר מידע על הארגון, מידע על המטרות וכן על הסניף הישראלי.
בזכות
המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות. העמותה פועלת לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות פיסית או נפשית, ולשילובם ולשיתופם בחברה בכל תחומי החיים.
בצלם
מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים. ניתן לקרוא באתר את פירסומי הארגון הכוללים דוח"ות ומאגרי נתונים מקיפים על הנעשה בשטחים.
האגודה לזכויות האזרח בישראל
אגודה שמטרתה הגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה.
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל
ארגון זכויות אדם בלתי תלוי העוסק בלחימה בשיטת העינויים של עצירים ואסירים. בין פעילויות הועד: תיעוד מקרי עינויים, הגשת עתירות בשם עצירים ואסירים, מעקב אחר ישום פסיקות בג"צ נגד עינויים בפועל.
המועצה הלאומית לשלום הילד
המועצה מקיימת מרכז משפטי, מרכז מחקר ועוסקת בתחומי החינוך, בריאות, מצוקה, התעללות, משטרה ועבריינות, תקשורת וצרכנות ופרוייקטים חדשניים עבור ילדים.
המוקד להגנת הפרט
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר מידע הנוגע להפרות זכויות אדם והטיפול בהן.
זכויות האדם והאזרח
תוכנית עבודה לבתי ספר, מתוך בית הספר הווירטואלי אורט אביב.
מכון תודעה
מכון תודעה לחקר תופעת הזנות וסחר הנשים בעולם. חבר בקואליציה העולמית נגד סחר בנשים.
רופאים לזכויות אדם ע"ר
עמותת רופאים שהציבה את המאבק למען הזכות לבריאות כמטרה. באתר מידע אודות העמותה, פעילותיה, השקפת עולמה ועדכונים שוטפים.

שפות אחרות 22

[Israeli Mozzie]
עידכון אחרון:
20:45:02 בְּ- 2014 דצמבר 4 UTC
חברה
ספורט
כל השפות
אמנויות
עסקים
מחשבים
משחקים
בריאות
בית
חדשות
פנאי
עיון
אזורי
מדע
קניות

נבנה על ידי CMBuild