In Partnership with AOL
ראה גם:
קטגוריה זו בשפות נוספות:
 • ויקיפדיה - אדריכלות - תוכן מקיף ובעל עומק המכיל הסברים על תהליכים היסטוריים, מגמות עכשויות, והתפתחויות צפויות באדריכלות העולמית. ויקיפדיה מאפשרת לכל אחד לתרום ולשנות את הערך.
  [!]
 • ויקיפדיה: אדריכלות ישראלית - תיאור המגמות אשר הובילו במאה השנים האחרונות להתפתחותה של האדריכלות בישראל. הערך מכיל הסברים על כל תקופה, הפניות למאמרים וקישורים נוספים.
  [!]
 • חוות ישראל - אתר המרכז מידע על חוות בארץ ישראל, תוך התמקדות על נושאי הבנייה האקולוגית והחקלאות האורגנית. באתר מידע, מאמרים ופורום.
  [!]
 • יוסי מטלון - רשמים ומחשבות - ביקורת אדריכלית מזווית שונה בבלוג של יוסי מטלון. בבלוג מאמרים והפניות למקורות תוכן נוספים.
  [!]
 • תולדות האדריכלות - מסע לאורך חמשת אלפים שנות אדריכלות ובינוי ערים בעולם המערבי. האדריכלות כתולדה של תרבות, היסטוריה, מדע, טכנולוגיה, כלכלה, חברה, דת ומדינה.
  [!]
הצטרף כעורך של קטגוריה זו.
[Architect Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. כללים לשימוש
בקר באתרים הקשורים אלינו  mozilla.org | MusicMoz | ויקיפדיה

עידכון אחרון: פברואר 16, 2016 at 4:31:54 UTC - ערוך