In Partnership with AOL
קטגוריה זו בשפות נוספות:
  • אתר התשלומים - אתר התשלומים של הרשויות המקומיות,לתשלום חשבונות ארנונה,מים,דוחות חניה,שלטים,אגרות חינוך.
    [!]
  • פורטל הרישום לחינוך - אתר המאפשר לבצע רישום ילדים למוסדות החינוך - גני ילדים ובתי ספר לשנת הלימודים הקרובה ברשויות ועיריות נבחרות.
    [!]
  • תיק תושב - אתר המציע שירותים עירוניים לתושב עפ"י מקום מגוריו.
    [!]
הצטרף כעורך של קטגוריה זו.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. כללים לשימוש
בקר באתרים הקשורים אלינו  mozilla.org | MusicMoz | ויקיפדיה

עידכון אחרון: אפריל 20, 2014 at 8:15:03 UTC - ערוך