In Partnership with AOL

קטגוריה זו בשפות נוספות:
 • אתר התשלומים - אתר התשלומים של הרשויות המקומיות,לתשלום חשבונות ארנונה,מים,דוחות חניה,שלטים,אגרות חינוך.
  [!]
 • מידעיר - אינדקס ערים בישראל - מידע על ערים, מועצות מקומיות ואזוריות ובעלי תפקידים ברשויות.
  [!]
 • פורטל הרישום לחינוך - אתר המאפשר לבצע רישום ילדים למוסדות החינוך - גני ילדים ובתי ספר לשנת הלימודים הקרובה ברשויות ועיריות נבחרות.
  [!]
 • תיק תושב - אתר המציע שירותים עירוניים לתושב עפ"י מקום מגוריו.
  [!]
הצטרף כעורך של קטגוריה זו.
Copyright © 1998-2014 AOL Inc. כללים לשימוש
בקר באתרים הקשורים אלינו  mozilla.org | MusicMoz | ויקיפדיה

עידכון אחרון: נובמבר 14, 2013 at 9:07:11 UTC - ערוך