In Partnership with AOL
Vexa tamén:
Esta categoría noutros idiomas:
 • Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) - Ente público da Xunta de Galicia que promove e coordina o desenvolvemento rural na Comunidade. Liñas de axuda, actividades e proxectos.
  [!]
 • Axencia Turismo de Galicia - Entidade creada có obxetivo de impulsar, coordinar e xestionala política autonómica na materia do sector. Normativa, actualidade, servizos e axudas.
  [!]
 • Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia - Contribuír na formación dun colectivo profesional que saiba dar resposta ás necesidades, retos e proxectos, relacionados coas novas tecnoloxías e a sociedade da información. Actividades e novas.
  [!]
 • Cixtec - Páxina oficial do centro informático para a xestión tributaria, económico financeiro e contable.
  [!]
 • Consellería de Economía e Facenda - Páxina oficial coas novas, proxectos de desenrolo, novidades económicas e enlaces. Conta con oficina virtual e trámites en liña.
  [!]
 • Consellería de Economía e Industria - Páxina oficial con información sobre servizos que prestan ó cidadán. Novas, consulta de normativas e axudas.
  [!]
 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura - Organismo público autónomico. Información sobre desembolvemento sostible, sistema de información ambiental, novas e novidades.
  [!]
 • Consellería de Vivenda e Solo - Organigrama, vivenda, solo empresarial, información xeral, normativa, contacto e sala de prensa.
  [!]
 • Consellería do Medio Rural e do Mar - Páxina oficial con información sobre a normativa, publicacións, axudas e estatísticas.
  [!]
 • Consello Consultivo de Galicia - Órgano de carácter técnico xurídico, que está ao servizo das administracións públicas da Comunidade Autónoma
  [!]
 • Consello de Contas de Galicia - Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.
  [!]
 • Consello Económico e Social de Galicia - Órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica. Configúrase como un foro permanente de debate entre as organizacións socioeconómicas dos galegos e as institucións autonómicas.
  [!]
 • Consello Galego da Competencia - Órgano administrativo coa finalidade de garantir o funcionamento competitivo dos mercados, o cal garante prezos máis baixos e mellores produtos para os consumidores.
  [!]
 • Consello Galego de Relacións Laborais - Máximo órgano consultivo da Xunta de Galicia na súa política laboral. Actúa como foro permanente de encontro dos axentes sociais, fomentando a negociación colectiva e promovendo a solución extraxudicial de conflictos de traballo.
  [!]
 • Diario Oficial de Galicia - Permite consultas gratuitas e suscricións. Informa sobre o regulamento e o cálculo da taxa de publicación.
  [!]
 • Dirección Xeral da Función Pública - Coordina a actuación dos órganos competentes en materia de persoal das consellerías e organismos autónomos dependentes delas. Servizos, foros e normativas.
  [!]
 • Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado - O seu obxectivo é coordinar os esforzos e iniciativas en materia da mocidade, promovidos tanto por organismos privados como públicos.
  [!]
 • Eidolocal - Programa de modernización e reforma da administración pública galega. Novas, ligazóns e trámites en liña para os Concellos.
  [!]
 • Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga) - Organización que ten por obxeto as actuacións, obras, traballos e prestación de servizos en materias forestais, principalmente a loita e prevención de incendios. Ofertas de emprego e perfil do contratante.
  [!]
 • GaliciaAberta - Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia para centros galegos no exterior, emigrantes, inmigrantes e retornados.
  [!]
 • Instituto Galego de Consumo (IGC) - Informa ó consumidor sobre os dereitos que o asisten, conta cunha sección onde indica como reclamar, facilitando a folla de reclamación e presta un servicio de consultas en liña personalizado.
  [!]
 • Instituto Galego de Estatística (IGE) - Estatísticas económicas, sociolaborales e demográficas. Dispón de servizo de novas, valoracións anuais e actividades.
  [!]
 • Instituto Galego de Vivenda e Solo - Organismo público autónomico. Información dividida nos apartados, vivenda, solo empresarial, normativa e sección de preguntas frecuentes.
  [!]
 • Osimga - Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia. Actividadades, obxetivos e documentación, actualidade e utilidades.
  [!]
 • Parlamento de Galicia - Información institucional, actividade parlamentaria, composición actual, directorio, oposicións e concursos, novas e publicacións.
  [!]
 • Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 - Sistema de I+D+i para acadar un rendemento óptimo co que desenvolver proxectos empresariais máis intensos en coñecemento. Obxetivos e retos.
  [!]
 • Plataforma de Contratación Pública de Galicia (PCPG) - Espazo onde fan publicidade de todas as licitacións os órganos de contratación das diferentes administracións galegas, entes públicos e organismos autónomos. Publicacións e servizos.
  [!]
 • Portal Open Data da Xunta de Galicia. Abert@s - Aproveitanse as ferramentas e tecnoloxías innovadoras para establecer mecanismos de comunicación permanentes e transparentes coa cidadanía. Catálogo, condicións de uso e ideas.
  [!]
 • Portos de Galicia - Ente público dependente da Conselleria do Mar, encargase de xestionar a meirande parte da costa galega. Dispón dun localizador de portos, instalacións portuarias e documentación.
  [!]
 • Secretaría Xeral de Política Lingüística - Benvida, mapa de recursos lingüísticos, plans e actuacións, lexislación e actualidade.
  [!]
 • Servizo público de emprego de Galicia - Dependente da Xunta de Galicia. Presta orientación laboral, proporcionándo formación e experiencia profesional, e ocupase da intermediación entre ofertas e demandas.
  [!]
 • Unidade de Muller e Ciencia de Galicia - Organismo que ten como obxetivo incrementar a presenza das mulleres nos ámbitos científico e tecnolóxico da Comunidade.
  [!]
 • Valedor do Pobo - Alto Comisionado do Parlamento de Galicia co fin de supervisar as actuacións das Administracións Públicas na Comunidade para evitar que éstas poidan infrinxir ou descoñece-los dereitos fundamentais, inherentes á dignidade da persoa humana, que se recollen no título I da nosa Constitución.
  [!]
 • Xunta de Galicia - Páxina oficial do goberno da Comunidade Autónoma de Galicia. Consellerías, servicios, DOG e organismos autónomos.
  [!]
Faite editor para esta categoría
[Desk Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Condicións de uso
Visite os nosos sitios irmáns  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Última actualización: Maio 3, 2016 at 18:28:37 UTC - editar