Inclue sitios de institucións educativas provinciais, así coma recursos educativos de interese provincial.

categorías 4

Vexa tamén: 1

Aula Mentor Carballo
Iniciativa do Ministerio de Educación e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia que ofrece un catálogo de cursos en liña. Novas, matrícula e consultas.
CFEA de Guísamo
Centro de Formación e Experimentación Agroforestal. Datos das instalacións, oferta formativa e documentación técnica.
CIFP Compostela
Centro integrado de formación profesional, ensinanza pública, en Santiago de Compostela. Historia, oferta educativa e descargas, novas e bolsa de emprego.
CIFP CoroAnxel Casal
Centro integrado de formación profesional na Coruña. Datos de localización, oferta educativa, novas e documentos do plan de xestión.
CIFP Coroso
Centro Público Integrado de Formación Profesional, en Ribeira. Datos de localización e oferta educativa, departamentos, novas e actividades.
CIFP Ferrolterra
Centro integrado de formación profesional en Ferrol. Oferta educativa, profesorado e alumnado, actividades, biblioteca e novas.
CIFP Paseo das Pontes
Centro Integrado de Formación Profesional. Información da oferta educativa, trámites, novas e aula virtual.
CIFP Politécnico de Santiago
Centro público de ensinanza de formación profesional, en Santiago de Compostela. Datos de localización, dependencias e oferta educativa, novas e actividades.
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Centro público integrado, ensinanza de formación profesional en Ferrol. Datos de localización, dependencias e oferta educativa, novas e blogues.
CIFP Someso
Centro integrado de formación profesional na Coruña. Datos de localización, oferta educativa e aula virtual, novas e grupos de traballo.
Colexio Plurilingüe Compañía de María
Centro privado de ensinanza en Santiago de Compostela. Instalacións, oferta educativa, servizos e novas.
Colexio Marista Cristo Rey
Centro concertado, religioso, de ensinanza infantil, primaria, secundaria e bacherelato. Información sobre súa historia, actividades, servizos e novidades.
CPI Armando Cotarelo Valledor
Centro de estudios de Boimorto, A Coruña. Actividades, fotos das instalacións, alumnos e contacto.
CPI Cabo da Área
Colexio público de ensinanza en Laxe. Información das instalacións e oferta formativa, galería de fotos e traballos dos alumnos.
CPI Camiño de Santiago
Centro Público Integrado na parroquia de Pedrouzo, O Pino. Dependencias e departamentos, actividades, documentos e aula virtual.
CPI Cernadas de Castro
Centro público integrado, con educación infantil, primaria e secundaria en Lousame. Datos de localización e dependencias, novas, departamentos e actividades.
CPI de Atios
Centro educativo de titularidade pública. Podése visitar as aulas virtualmente vendo as fotos das aulas, taboleiro, calendario e departamentos.
CPI dos Dices 
Centro educativo de titularidade pública. Administración, taboleiro de anuncios, actividades complementarias e normalización lingüística.
CPI Monte Caxado
Centro educativo de titularidade pública. Dispón de calendario de actividades, información dos departamentos, titorías e novas.
CPI Plurilingüe de Vedra
Centro educativo de titularidade pública, actividades. Dispón de información localización, profesorado e alumnado, actividades e novas.
CPI Virxe da Cela
Colexio público. Informa sobre as instalacións, servizos e a oferta educativa, taboleiro, ligazóns e biblioteca.
CPR Tomás Barros
Centro homologado para a ensinanza de Intérprete da Lingua de Signos, Integración Social e Educación Infantil.
CRA de Boqueixón-Vedra
O centro, profesorado, alumnado, eventos e actividades, biblioteca, revista escolar.
EOI da Coruña
Información da Escola Oficial de Idiomas. Sobre as ensinanzas, titulacións, exames, horarios e forma de contacto.
EOI de Santiago de Compostela
Páxina oficial da institución de ensinanzas especializadas de idiomas da capital galega.
EPA de Ferrol
Centro público de educación para adultos. Situación e historia, información xeral, oferta formativa e biblioteca.
IES A Cachada
Centro de ensino de Boiro, A Coruña. Contén apuntes e temas das distintas materias, situación e entorno, profesorado, actividades.
IES A Espiñeira
Centro público de ensinanza secundaria en Boiro. Ciclos formativos, departamentos, ferramentas e actividades.
IES A Pontepedriña
Centro educativo de titularidade pública en Santiago de Compostela. A información do centro e o seu contorno, oferta educativa e actividades.
IES A Sardiñeira
Instituto de ensino secundario da Coruña. Localización e taboleiro de anuncios, proxectos de innovación e novas.
IES Adormideras
Centro plurilingüe de ensinanza secundaria da Coruña. Localización, solicitude de praza, documentos e sección bilingüe.
IES Afonso X O Sabio
Centro público de ensinanza secundaria en Cambre. Aula virtual e galería, departamentos, actividades e proxectos internacionais.
IES Agra de Leborís
Centro público de ensinanza secundaria na Laracha. Localización, aula virtual, profesorado e alumnado.
IES Agra de Raíces
Instituto de ensinanza secundaria situado en Cee. Datos do centro, actividades e orientación, profesorado e alumnado.
IES Agra do Orzán
Centro de ensinanza secundaria da Coruña. Datos de interese do instituto, novas, actividades e biblioteca.
IES Antonio Fraguas
Instituto de Educación Secundaria Antonio Fraguas. Rúa Londres 10, 15709 Santiago de Compostela. Polígono das Fontiñas.
IES Arcebispo Xelmírez I
Centro público de ensinanza secundaria en Santiago de Compostela. Departamentos e xefatura, alumnos e actividades.
IES Arcebispo Xelmírez II
Centro público de ensinanza secundaria en Santiago de Compostela. Aula virtual, proxecto educativo e departamentos, actividades e novas.
IES Arzúa
Centro de ensino secundario en Arzúa. Contén actividades, departamentos, orientación e anuncios.
IES As Insuas
Instituto público de ensinanza secundaria do Concello de Muros. Contén información do centro, normalización lingüística, actualidade, actividades e biblioteca.
IES As Mariñas
Instituto de ensino secundario de Betanzos, A Coruña. Horarios, ciclos formativos, oferta educativa e álbum de fotos.
IES As Telleiras
Instituto público de Narón (San Xulian). Actualidade, documentos xerais do centro, ANPA, clube de remo e orientación.
IES Breamo
Centro público de ensinanza secundaria en Pontedeume. Aula virtual, departamentos, blog e galería de fotografías.
IES Cabo Ortegal
Centro de ensinanza secundaria de Cariño. Información do instituto, profesorado, alumnado e departamentos.
IES Camilo José Cela
Centro público de ensinanza secundaria en Padrón. Aula virtual, actividades e departamentos, eventos e novas.
IES Campo de San Alberto
Centro público de ensinanza secundaria en Noia. Organigrama e dependencias, profesorado e alumnado.
IES Canido
Centro público de ensinanza secundaria de Ferrol. Datos do instituto e dependencias, novas, aula virtual e actividades.
IES Castro da Uz
Centro público de ensinanza secundaria nas Pontes de García Rodríguez. Aula virtual e galerías, profesorado e alumnado.
IES Concepcion Arenal
Instituto público de Ferrol coa actualidade do centro, secretaría, xefatura de estudos, consello escolar e ANPA.
IES da Pobra do Caramiñal
Centro público de ensinanza secundaria. Aula virtual, departamentos e normalización lingüística, eventos e actividades.
IES David Buján
Centro de ensino de Cambre, A Coruña. Oferta educativa, organización, alumnado, departamentos e actividades.
IES de Cacheiras
Centro público de ensinanza secundaria en Teo. Aula virtual e galerías, profesorado e alumnado, actividades e novas.
IES de Catabois
Centro público de ensino secundario en Ferrol. Datos de interese do instituto, novas, oferta educativa e calendario escolar.
IES de Curtis
Instituto público en Curtis. Oferta educativa do centro, instalacións, titoria virtual, medio ambiente e ENL.
IES de Fene
Centro educativo público en Barallobre. Historia, a oferta educativa, departamentos, foro, lendas e fotos.
IES de Melide
Centro público de ensinanza secundaria en Melide. Localización, aula virtual, revistas escolares e actividades.
IES de Mugardos
Centro público de ensinanza secundaria en Mugardos. Aula virtual e oferta educativa, axenda e novas.
IES de Ponteceso
Centro educativo público en Cospindo (San Tirso). Co entorno no que está o centro, a lexislación educativa, a semana cultural, ANPA, transporte escolar e cartas o director.
IES de Sar
Instituto de educación secundaria público. Presentación, servizos, novas, ANPA, actividades extracolares e excursións.
IES Eduardo Blanco Amor
Instituto de ensinanza secundaria de Culleredo. Datos de localización e departamentos, aula virtual, galería e novas.
IES Eduardo Pondal
Instituto público en Santiago de Compostela. Coas características, a súa situación, un percorrido virtual polo centro, departamentos, actividades, proxectos europeos e conmemoracións.
IES Elviña
Centro educativo de A Coruña. Información dos estudios dispoñibles, boletíns, materias, apuntes e ligazóns.
IES Eusebio da Guarda
Centro de educa ción secundaria da Coruña. Datos do instituto, profesorado e alumnado, actividades, departamentos e publicacións.
IES Fernando Blanco
Instituto público. Estudios, o seu edificio histórico, xardíns e o departamento de orientación educativa.
IES Fernando Esquío
Centro público de ensino secundario en Neda. Organización, departamentos e alumnado, novas e biblioteca.
IES Fernando Esquío de Neda
Instituto de ensinanza secundaria. Datos do Centro, novas, profesorado e alumnado.
IES Fernando Wirtz Suárez
Centro de ensino secundario da Coruña. Localización do Instituto, programas europeos, taboleiros e blogs.
IES Fontexería
Centro público de ensinanza secundaria en Muros. Dependencias e recursos educativos, novas, aula virtual e galería.
IES Fraga do Eume
Centro educativo público en Pontedeume. Os ciclos que ten, ESO, Bachelerato, avisos e os departamentos, incluido o de orientación.
IES Francisco Aguiar
Páxina web do Instituto de Educación Secundaria Francisco Aguiar de Betanzos.
IES Félix Muriel
Centro público de ensinanza secundaria en Rianxo. Aula virtual e galerías, departamentos e actividades, novas e blog.
IES Isaac Díaz Pardo
Instituto de ensinanza secundaria de Sada. Datos do centro, actividades, departamentos e biblioteca.
IES Isidro Parga Pondal
Centro público de ensinanza. Información de actualidade, estudios, secretaría, matrícula e con area restrinxida.
IES Lamas de Abade
Centro público de ensinanza secundaria en Santiago de Compostela. Aula virtual e galerías, departamentos, actividades e novas.
IES Leixa
Centro educativo de titularidade pública. Efemérides, novas, actualidade, descargas, profesorado e ANPA.
IES Leliadoura
Centro educativo de titularidade pública en Carreira. Información do instituto, ciclos formativos, biblioteca, multimedia e medio ambiente.
IES Macías o Namorado
Centro público de ensinanza secundaria en Padrón. Aula virtual, departamentos e oferta educativa, actividades e orientación.
IES Manuel Murguía
Centro de educación secundaría do Concello de Arteixo. Localización, oferta educativa, actividades e biblioteca.
IES Maruxa Mallo
Centro público de ensinanza secundaria de Santa María de Ordes. Informa sobre o entorno do centro, oferta formativa e novidades.
IES María Casares
Centro público en Oleiros. Coa información do centro, a oferta educativa, actividades, plan anual e libros de texto.
IES Moncho Valcarce
Centro público de ensinanza secundaria nas Pontes de García Rodríguez. Aula virtual e galerías, novas e órganos de goberno.
IES Monelos
Instituto público da Coruña coa actualidade do centro, secretaría, xefatura de estudos, consello escolar e ANPA.
IES Monte das Moas
Centro de titularidade pública. Historia, xefatura de estudios, departamentos, alumnos, orientación e ANPA.
IES Monte Neme
Centro educativo de Carballo, A Coruña. Información dos estudios dispoñibles, boletíns, materias, apuntes e ligazóns.
IES Neira Vila
Centro de educación secundaría do Concello de Oleiros. Localización, oferta educativa, actividades e servizos.
IES nº 1 de Ordes
Centro público de ensinanza secundaria. Localización e oferta formativa, departamentos, profesorado e alumnado.
IES nº 1 de Ribeira
Centro público de ensinanza secundaria. Aula virtual e galerías, profesorado e alumnado, proxectos europeos e actividades.
IES O Mosteirón
Centro público de ensinanza secundaria en Sada. Aula virtual e departamentos, oferta educativa e orientación, actividades e novas.
IES Poeta Añón
Centro público de ensinanza secundaria en Outes. Localización, novas e aula virtual, actividades e departamentos.
IES Porto do Son
Centro público de ensinanza secundaria. Aula virtual e galerías, departamentos e actividades.
IES Praia Barraña
Centro público de ensinanza secundaria en Boiro. Aula virtual e galería, departamentos, proxectos e actividades.
IES Rafael Puga Ramón
Centro de educación secundaría do Concello da Coruña. Localización, secretaría, actividades e departamentos.
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro público en A Coruña. Información xeral do instituto, taboleiro de anuncios, departamentos, secretaría virtual e oferta educativa.
IES Ramón Otero Pedrayo
Centro de educación secundaría da Coruña. Información do instituto, utilidades e ferramentas.
IES Ricardo Carballo Calero
Centro público de ensinanza secundaria de Ferrol. Localización e oferta educativa, galerías e aula virtual, actividades e biblioteca.
IES Rosalía de Castro
Instituto de Ensinanza Secundaria en Santiago de Compostela. Información do centro, actividades, aula virtual e galería de imaxes.
IES Sabón
Instituto de ensino secundario de Arteixo. Taboleiro de anuncios, bolsa de traballo e novas.
IES San Clemente
Centro público en Santiago de Compostela. Información xeral do centro, taboleiro de anuncios, departamentos, secretaría virtual e oferta educativa.
IES Saturnino Montojo
Centro público de ensino secundario de Ferrol. Datos de interese do instituto, departamentos, normalización lingüística e revista escolar.
IES Sofía Casanova
Instituto público de ensino secundario de Ferrol. Datos do centro, novas, actividades e revista escolar.
IES Terra de Soneira
Centro público de ensinanza secundaria en Vimianzo. O Instituto, orientación e departamentos, boletín de novas, actividades, documentos e bolsa de traballo.
IES Terra de Trasancos
Instituto público en Xubia (Narón). Departamentos, orientación, os niveis educativos e localización.
IES Terra do Xallas
Centro público de ensinanza secundaria en Santa Comba. Aula virtual e galerías, novas e biblioteca.
IES Universidade Laboral
Coñecido tamén có nome Cruceiro Baleares.Centro de educación secundaría do Concello de Culleredo. Localización, oferta educativa, biblioteca e aula virtual.
IES Urbano Lugrís
Centro público de ensinanza secundaria de Malpica de Bergantiños. Localización, aula virtual, novas e actividades.
IES Virxe do Mar
Instituto de ensinanza secundaria en Noia. Cos contidos da súa revista, fotos, actualidade, biblioteca, taboleiro e actualidade.
IES Xulián Magariños
Instituto de ensino secundario de Negreira. Localización e taboleiro de anuncios, bolsa de traballo e novas.

Esta categoría noutros idiomas: 1

[School Mozilla]
Última actualización:
Agosto 6, 2016 at 9:35:08 UTC
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia