In Partnership with AOL
This category in other languages:
 • Am Baile - Luchd ciùil - Luchd-ciùil ann an eachdraidh na Gàidhealtachd - clàrsairean, pìobairean, fidhleirean, teaghlaichean.
  [!]
 • Am Baile - Òrain - Àite nan òran ann an dualchas eachdraidheil na Gàidhealtachd. Faclan agus faidhlichean claisneachd airson cuid de dh'òrain.
  [!]
 • Am Mòd Nàiseanta Rìoghail - Féis cheud bliadhna a dh'aois a mhaireas fad seachdain agus a tha ga ceumail ann am baile diofraichte gach bliadhna. Le farpaisean ann an seinn, còisirean ciùil, dràma agus eile. Tha An Cumann Gaidhealach ga stiùireadh.
  [!]
 • BBC Alba: Beul-chainnt: Rona Lightfoot a' bruidhinn mu phìobaireachd - Rona Lightfoot a' bruidhinn air a' phrògram réidio Facal Oirbh mu: canntaireachd, agus port a thàinig bho na daoine-sìthe; bhith ag ionnsachadh pìobaireachd leis an fheadan bheag; agus ainmean airson nan gluasadan a nithear air feadan na pìoba.
  [!]
 • BBC-Alba - Aig Cridhe ar Ciùil - Làrach-lìn airson a' phrògram telebhisein agus réidio "Aig Cridhe ar Ciùil". Cruinneachadh de dh'òrain Ghàidhlig - na facail agus clàraidhean ùra dhiubh bho sheinneadairean matha. Tha na h-òrain air an cur ann an ochd roinnean, agus tha sgrìobhadairean eadar-dhealaichte air aistean ghoirid a dhèanamh 's iad a' meòmhrachadh air na cuspairean seo.
  [!]
 • An fhéis Blas - Fèis bhliadhnail a thòisich ann an 2005. Air a dealbhadh le Comhairle na Gàidhealtachd ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus PAN. Tachartasan air feadh na Gaidhealtachd, leis a' Ghàidhlig 'nan cridhe, leis na ceòladairean agus seinneadairean òga as fheàrr a th' ann, còmhla ri ceòladairean proifeiseanta ainmeil.
  [!]
 • Opara 6 Làithean 2007 - Còig dùthchannan na Roinne Eòrpa a' cluich saothair dràma-ciùil "Hiort - Mac-Talla nan Eun" aig an dearbh am air còig àrd-ùrlaran, fuaighte a-steach ann an dealbhan beò à Hiort, 21-26 an t-Ògmhios 2007
  [!]
Volunteer to edit this category.
Copyright © 1998-2014 AOL Inc. Terms of Use
Visit our sister sites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Last update: March 8, 2014 at 12:42:31 UTC - edit