In Partnership with AOL
See also:
This category in other languages:
 • Am Faclair Beag - Faclair mór Gàidhlig-Beurla air-loidhne, anns a bheil Dwelly gu léir agus cuid mhór a bharrachd.
  [!]
 • Faclair Dwelly - Am faclair mòr so-rannsaichte Gàidhlig-Beurla aig Dwelly air a chur air an lìon le Akerbeltz is Cairnwater Consulting.
  [!]
 • Faclair Gàidhlig-Beurla - Am Briathrachan Beag - le Calum MacPhàrlain. Air an làraich aig Aonghas MacFhionghuin.
  [!]
 • Faclairean Gàidhlig - Ceanglaichean ri faclairean Gàidhlig air an Eadarlìon. Ag amas air ceangal a dhèanamh ris a h-uile faclair a feumail, eadar fhaclairean so-rannsaichte, sheann fhaclairean aig Google Books agus an Web Archive, agus liostaichean briathrachais airson cuspairean àraid.
  [!]
 • Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig - Stòrdàta de bhriathrachas Gàidhlig, le timcheall air 100,000 facal. Gabhaidh rannsachadh a dhèanamh Beurla gu Gàidhlig agus Gàidhlig gu Beurla.
  [!]
Volunteer to edit this category.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Terms of Use
Visit our sister sites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Last update: September 25, 2013 at 19:32:22 UTC - edit