World Eesti Ühiskond Riigiasutused
17
Ministeeriumid, ametid, inspektsioonid, maavalitsused jne.

Vaata ka: 1

E-Riik
Eesti riigivõrgu keskus: Institutsioonid, valitsusasutused, WWW-teenused, poliitika ja meedia.
Eesti Haridusministeerium
hariduselu koordineeriv riigiasutus asukohaga Tartus.
Eesti Kaitsejõudude Peastaap
Eesti kaitseväe koduleht. Ülevaade allüksustest, uudised, kontaktandmed, ürituste kava ja temaatilised õigusaktid.
Eesti Politsei
Politseiasutused, kasulik teave, lastenurk.
Eesti Vabariigi President
Ametlik kodulehekülg. Uudised, biograafia, ülevaade tegevusest, kõned ja õigusaktid.
Eesti Vabariigi Õiguskantsler
Ametkonna ja tegevuse tutvustus, avalduse ja teabenõude esitamine jm.
Elektroonilise Riigi Teataja
Siit leiate Riigi Teatajas avaldatud dokumendid, sealhulgas seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid.
Keskkonnainspektsioon
Tutvustus, uudised, lühinumber 1313.
Maa-amet
Maareformi edukas lõpuleviimine, maakorralduse, maakatastri, maade hindamise, geodeesia ja kartograafia alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine.
Maksu- ja Tolliamet
Riiklike maksude arvestus ja nende sissenõudmine, interneti rakendus e-maksuamet.
Muinsuskaitseinspektsioon
Muinsuskaitsealased tööd, projektid, litsentsid, mälestised ja õigusaktid.
Riigikogu
Ülevaade Riigikogu ajaloost, funktsioonidest ja tööst ning valimistest.
Sotsiaalministeerium
Tervishoiu, töö- ja sotsiaalvaldkond.
Teede- ja Sideministeerium
Teede, transpordi, liikluse, telekommunikatsiooni ja postiside korraldamine, riigi infosüsteemide töö koordineerimine.
Tööinspektsioon
Riiklik järelvalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle.
Vabariigi Valimiskomisjon
Presidendi, Riigikogu ja volikogude valimisdokumendid, tulemused, päringud ja statistika.

Other languages 49

[Estonia_CofA_Mozilla]
Last update:
august 6, 2011 at 19:18:02 UTC
Ühiskond
Sport
All Languages
Kultuur ja meelelahutus
Äri
Arvutid
Tervis
Meedia
Harrastused
Teatmematerjalid
Regioonid
Teadus
Kaubandus