In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategori på andre sprog:
 • Advokatnøglen - Advokatsamfundets oficielle database hvor man kan finde advokater, herunder efter navn, fagområde og speciale.
  [!]
 • Civilstyrelsen - Med afdelinger for fonde, fri proces, retsinformation og erstatningsnævn.
  [!]
 • Corporate Governance - Officiel organ om god selskabsledelse i Danmark
  [!]
 • Dansk og international jura - Omfattende linksamling ved Poul Anders Thybo.
  [!]
 • Danske Advokater - Danske Advokater er en brancheforening der varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser.
  [!]
 • Domstolene i Danmark - Om det danske retssystem, med domstolenes adresser, forbruger-rådgivning, publikationer og links.
  [!]
 • Familieadvokaten - Få hjælp i den juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura.
  [!]
 • Hegnsloven - Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om Kommenteret hegnslov og kurser.
  [!]
 • IT-retten.dk - Netbaseret udgave af Professor Mads Bryde Andersens lærebogsfremstilling.
  [!]
 • Jura - Nyt fra Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Med artikler fra bladet, og arkiv.
  [!]
 • De Jura Studerendes Retshjælp - Odense - De Jura Studerendes Retshjælp er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense, der tilbyder gratis retshjælp til private.
  [!]
 • Jurainformation - Forlags-, kursus- og konsulentvirksomhed.
  [!]
 • Juralinks - Links om jura
  [!]
 • Juraportalen Themis - Omfattende linksamling af advokatfuldmægtig Ulrik Grønborg.
  [!]
 • Justitsministeriet - Varetager opgaver vedrørende justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.
  [!]
 • Karnov - Udgiver danske lovsamlinger, stiller nye love og bekendtgørelser til rådighed.
  [!]
 • Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 1683 - Præsentation, og uddrag af de 6 bøger. Også Kongeloven af 1665.
  [!]
 • Det Kongelige Bibliotek: Jura - Nationalt hovedfagbibliotek for fagets kilder, på papir og elektroniske.
  [!]
 • Københavns Universitet: Det Juridiske Fakultets Bibliotek - Betjener primært forskere ved det juridiske fakultet og jurastuderende ved københavns Universitet, indenfor informationssøgning, emner, database, tidsskrifter, bøger og nyheder.
  [!]
 • LO: Juridisk service - Systematisk information om love, aftaler, domme og kendelser indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område.
  [!]
 • Paragraf - Månedsblad for det juridiske studium på Aarhus Universitet. Med artikler og kalender.
  [!]
 • Patent- og Varemærkestyrelsen - Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.
  [!]
 • Retsinformation - Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer.
  [!]
 • Statstidende - I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som fx stillingsopslag fra offentlige institutioner
  [!]
 • Synopsis - Emneinddelt oversigt over juridisk litteratur. Dele af databasen kræver abonnement. Med beregningsprogrammer, formularer, lovsamling og forkortelser.
  [!]
Ansøg om at redigere denne kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for brug
Besøg vore beslægtede web-steder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Sidst opdateret: december 18, 2015 at 10:54:04 UTC - rediger