In Partnership with AOL
Denne kategori på andre sprog:
 • APV - EDB-program med Særkon Kommunikation, samt konsulentassistance til udførelse af APV, der sikrer overblik og udbytte af en arbejdspladsvurdering.
  [!]
 • Arbejdsmiljoweb.dk - Fællesinformation fra arbejdsgivere og arbejdstagere om godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Find gode råd og vejledning om stress, mobning, arbejdsstillinger, indeklima med videre og hent gratis materiale.
  [!]
 • ArbejdsmiljøButikken - Informationsmaterialer om arbejdsmiljø. Bøger, pjecer, video, branchevejledninger, forskningsrapporter eller spil.
  [!]
 • Arbejdsmiljøpolitik i Kødindustrien - Information om BAR Jord til Bord og arbejdsmiljøet i kødindustrien.
  [!]
 • Arbejdspladsvurdering med APV - PC/NET - Software til arbejdspladsvurdering og den efterfølgende opfølgning. Introduktion, priser, download, manual og erfa-gruppe.
  [!]
 • Arbejdsskadestyrelsen - Udgivelser, ordbog, skadesager, statistik og priser.
  [!]
 • Arbejdstilsynet - Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Nyheder, metoder, regler, information, indsatser, statistik og links.
  [!]
 • BAR - branchearbejdsmiljørådet for grafisk. - Sikkerheds- og sundhedsproblemer og gode råd om løsninger til den grafiske branche. Pjecer og vejledninger.
  [!]
 • BAR - Industriens Branchearbejdsmiljøråd - Arbejdsmiljømæssige regler, aftaler og forordninger som retter sig mod industriarbejdspladser. Links til kampagner og temaer.
  [!]
 • BAR - jord til bord. - Arbejdsgiver og ansatte indenfor landbruget og skovbruget samt anlægsgartnere, slagteri-, mejeri- og gartneriansatte kan her søge information om arbejdsmiljø og projekter som BAR Jord til Bord gennemfører.
  [!]
 • BAR - privat kontor. - Råd og vejledning til kontorvirksomheder om arbejdsmiljø. Links til informationskampagner.
  [!]
 • BAR - service og tjenesteydelser. - Branchevejledninger og anden information om arbejdsmiljøforhold til branchens medarbejdere og virksomheder.
  [!]
 • BAR - transport og engros - APV, arbejdsmiljøstyringer og branchevejledninger.
  [!]
 • BAR - undervisning og forskning. - Branchearbejdsmiljørådet. Elektroniske branchevejledninger og guider.
  [!]
 • BAR Bygge og Anlæg - Branchearbejdsmiljøråd for bygge- og anlægsbranchen. Links til kurser, aktiviteter og arbejdstilsynets kontaktgrupper.
  [!]
 • BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration - Branchearbejdsmiljøråd for finans- og offentlig kontor/administration sektoren. Links til branchevejledninger, APV og arbejdsmiljøuddannelsen.
  [!]
 • BAR Handel - Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelbranchen. Informationskampagner, møder og temaaftener.
  [!]
 • BodyConsult - Sundhedsfremme til medarbejdere, af mensendieck undervisere.
  [!]
 • Branchearbejdsmiljørådenes Portal - Fælles portal for de 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR'er).
  [!]
 • Branchearbejdsmiljørådet for Social & Sundhed - Nyheder, debat, informationsmaterialer, arbejdspladsvurdering, sikkerhedsarbejde, uddannelse og generel information.
  [!]
 • BST Københavns Kommune - Bedriftssundhedstjenesten. Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel.
  [!]
 • BST-Nord - Sparringspartner inden for arbejdsmiljø og miljø. Ydelsesoversigt.
  [!]
 • BST-Thy,Mors,Salling - Produktkatalog, kurser og mulighed for nyhedsbrev.
  [!]
 • Frølich Ergonomi - Indretning af computerarbejdspladser. Forebyggelse af arbejdsrelaterede smerter, sygdomme og museskader. Arbejdspladsvurdering.
  [!]
 • Job og Trivsel - Rådgivning og uddannelse af alkohol og misbrugsnøglepersoner på arbejdspladsen. Stresshåndtering og samtaleterapi til medarbejdere og privatpersoner.
  [!]
 • Landsforeningen For Arbejdsskadede - En forening som arbejder for dem, som har pådraget sig en arbejdsskade og/eller en erhvervssygdom.
  [!]
 • Museskade.dk - Omfattende katalog over museskadeinformation. Med debatforum.
  [!]
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - NFA er forankret i Beskæftigelsesministeriet og udfører strategisk forskning inden for arbejdsmiljø. Desuden overvåger NFA international arbejdsmiljøforskning.
  [!]
 • Nordic Mental Corporation - Hjælp til at fastholde eller genopbygge medarbejdernes arbejdsevne gennem en hurtig og effektiv indsats overfor problemer af psykisk, fysisk, social eller juridisk/økonomisk art.
  [!]
 • Personalesundhed.dk - Jeg tilbyder en række sundhedsydelser, som kan forebygge og nedsætte antallet af sygedage og fremme sundhed og trivsel.
  [!]
 • si-leder.dk - Arbejdsmiljøkonsulent og sikkerhedsleder der hjælper små virksomheder med at styre og dokumentere arbejdsmiljøet. Kontaktoplysninger og referencer.
  [!]
 • Stop Ulykker - Webbaseret system til at forebygge arbejdsulykker. Systemet indeholder en række brancherettede værktøjer og kan gratis benyttes af alle danske virksomheder.
  [!]
 • Videncenter for Arbejdsmiljø - Indsamler og formidler national og international viden om arbejdsmiljø fra forskning og praksis.
  [!]
Ansøg om at redigere denne kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for brug
Besøg vore beslægtede web-steder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Sidst opdateret: juli 22, 2015 at 21:45:10 UTC - rediger