Kategori for links relateret til evangeliske kirker, foreninger og organisationer af religiøs art, der samvirker i et tværkirkeligt / fælleskirkeligt samarbejde.
Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
Gratis tilbud om aflastning for personer der passer kronisk syge og alvorligt syge i hjemmet.
Aglow
Kristent fællesskab af kvinder, og for kvinder, der tror på Jesus Kristus som Frelser og Herre og ønsker at bringe dette budskab til andre. En verdensomspændende organisation.
bedehus.dk
Netværk der beder døgnet rundt. Aktuelle bønneinformationer og bønneemner. Artikler og undervisning om bøn, faste og rapporter fra den åndelige udvikling.
bibelord.dk - Citater fra Bibelen
Bibelord fremkommer når siden åbnes, og der kommer nye når den opdateres.
Dagens Ord Andagt
Andagter om den kristne tro kærlighed, tilgivelse, kirke og Jesus. Ny andagt hver dag suppleret med kristen musik. Et bibelvers ledsaget af nutidig tolkning
Dagligt brev
Johny Noer med profetiske tanker og oplysninger over endetidens begivenheder
Evangelisk Alliance
Til fremme af samarbejde mellem kirker og missionsbevægelser. Der arbejdes for større gensidig kendskab, forståelse og respekt for dansk kirkelivs mangfoldighed.
Exodus - MC
Kirke der viser, at troen på Gud og kristenlivet - også kan praktiseres overskrævs på en motorcykel. Oplysning om de forskellige afdelinger
Familier på Vej
Tværkirkelig familielejr og sommerlejr, samt retræteweekender med kristne rådgivere som undervisere omkring ægteskab og familieliv.
IKON - Danmark
Tværkirkelig forening med informations- og samtaleforum for kristendom og nyreligiøsitet. Religiøse dialoger - især med mennesker af en anden tro end den kristne.
Jesus konsulenterne
Tilbud om samtaler via mail og forbøn via Den Varme Linie eller via SMS.
KriSoS
Kristne i Social- og Sundhedssektoren. Tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af, at styrke kristen holdning og livsstil i social- og sundhedssektoren.
Kristne forretningsmænd
Full Gospel Business Men´s Fellowship International (FGBMFI). FGBMFI Denmark, eller Kristne Forretningsmænd som det hedder i Danmark, er et fællesskab med kristne fra alle kirkesamfund og holder møder i hoteller, på restauranter og i mødelokaler.
Det mellemkirkelige Råd
Tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet.
Netværk for kvinder i tjeneste
Katalysator for større enhed blandt kirker. Netværk til støtte og udvikling af kvinder i tjeneste. Forbedere for vækkelse i Danmark.
Ny Kraft Andagt
Tekster hentet fra Andagtsbogen Ny Kraft. Som bruger klikker man på måneden man ønsker andagt fra.
Operation Dagsværk
Gymnasielevernes solidaritetsorganisation organiserer årligt en oplysnings- og indsamlingskampagne rettet mod de gymnasiale uddannelser, til fordel for et uddannelsesprojekt i den fattigere del af verden.
Retræte
Om stilhed og kristen meditation på tværs af kirkeskel. Gode råd om kristen meditation og guidede meditationer on-line. Med aktivitetskalender.
Ungdom Med Opgave
UMO i Danmark. Tværkirkelig missionsorganisation - Youth With A Mission, YWAM, oplyser om aktuelle arrangementer, Kings Kids og Impact World Tour.
[Mozilla with Cross]
Sidst opdateret:
marts 24, 2016 at 7:45:09 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker