Kategori for links relateret til kristne kirker, foreninger, græsrodsbevægelser og organisationer af der virker med mission i Danmark
Bed med Vægterne
Kristen organisation, der opfordrer til at kæmpe for Guds værdier i den enkeltes liv, i familien, i ægteskabet og samfundet. Forbedere for Danmark i SværVægterKlassen bl.a. Moses Hansen.
Evangelisk Børnemission
Mission der ønsker især at synliggøre de kirkefremmede børns behov for at høre evangeliet. En del af Child Evangelism Fellowship.
Evangelist
Evangelist er en tværkirkelig korstogs- missionsorganisation, som har til mål at forkynde omvendelse fra synd, så danskerne kan få frelse, udfrielse og helbredelse ved tro på Jesus Kristus
Foreningen Agape
Hjælpe mennesker der er løbet ind i problemer. Afhjælper psykiske og fysiske problemer gennem forkyndelse, oplysning og omsorg.
Frelsens Hær
Om bevægelsen der forkynder evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møder de menneskelige behov uden diskrimination. Oplysninger om dette evangeliske trossamfund inden for den universelle kristne kirke.
Friluftsmissionen
Selvstændig missionsorganisation der arbejder for at sprede evangeliet om Jesus Kristus. Del af Open Air Campaigners International.
Fundamentet - Åben Rehabilitering
Rehabiliteringscenter. Et center med mennesker der tilbyder at lytte til dig. Oplysninger om den alsidige erfaring centeret har i socialt arbejde.
Hope
Oplysning om steder der behandler, rådgiver og støtter alkoholafhængige og pårørende.
Internationalt Kristent Center
IKC - Bethesda. Arbejdet med det - Tværkulturelle Kristne -er en del af Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark.
Katekismusprojekt.dk
Forklaringer og tolkninger ind i den kristne tro.
KFUKs Sociale Arbejde
Forening der med kristent livssyn på Folkekirkens grund, hjælper og øver omsorg for mennesker i belastede situationer - og som tager aktuelle sociale og humanitære opgaver op.
Kildegården - Fyn
Tilbud til mænd og kvinder, enlige forældre og familier. Tværkirkeligt rehabiliteringscenter på Midtfyn med kærlighed, accept og tilgivelse som grundlag for centeret.
Kontaktcenter Klippen
Kristent kontakt- og hjælpecenter på Vesterbro der hjælper narkomaner og prostituerede.
Møltrup Optagelseshjem
Møltrup Optagelseshjem er et hjem, hvor ulykkeligt stillede mænd kan finde optagelse for kortere eller længere tid. Enhver, som kommer på livets skyggeside, bydes velkommen, så længe plads haves.
Netmission
Ressourcested for kristne som gerne vil bruge Internettet til at vidne om deres tro på Jesus. Artikler og undervisning om brugen af Internettet
Y Men's klub
International servicekluborganisation. Tjenesteklubber for KFUM og KFUK. I Danmark findes omkring 130 klubber.
Youth For Christ Danmark
Find et musikband eller en gæstelærer til din skole, klub eller kirke. Inspiration til Danmarks klubarbejde - RockSolid klubberne. Tværkirkelig organisation der indbyder til Mannafester med lovprisning af Gud.
[Mozilla with Cross]
Sidst opdateret:
juni 1, 2014 at 5:54:05 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker