Kategori for links relateret til kristne friskoler
Agerskov Kristne Friskole
En privat kristen friskole i Agerskov. Billeder og oplysninger og alle skolens aktiviteter og tilbud.
Andreasskolen i Holbæk
En privat kristen friskole i Holbæk der bygger på det kristne livssyn. Lærerne er fra forskellige kirkesamfund og folkekirken.
Aulum Kristne Friskole
Skole med knapt 100 elever og det kristne livssyn som fundament for sit virke.
Billesborgskolen i Køge
Den Kristne Friskole der giver børnene væsentlige værdier at leve sit liv udfra.
Bøgballe Friskole i Uldum
Udvikle eleverne til helstøbte individer, som gennem arbejdet med skolens fag og det kristne livssyn opnår modenhed og ballast.
Davidskolen på Bornholm
Bornholms kristne friskole med oplysninger om værdigrundlag, undervisningsform og kontaktadresser.
Filipskolen i Aalborg
Friskole hvis mål det er, at dagliglivet må præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdighed.
Gideonskolen i Vallensbæk
Skolens formål, målsætning, undervisningsform og om motivation og disciplin. Med billedarkiv, elevsider og links.
Haderslev Kristne Friskole
Om friskolen i Sønderjylland. Oplysninger om skolens grundlag, historie og aktuelt nyt. Endvidere med fotoalbum og om skolens SFO.
Jakobskolen
Baseret på den evangelisk-lutherske lære. Frederiksberg.
Jakobskolen i Risskov
Skolen hvor børnene vokser op i en kristen ramme med bredt udsyn, respekt for andre og frihed.
Johannesskolen i Hillerød
Luthersk Missionsforening friskole. Oplysninger om praktiske ting omkring skolen og læseplaner.
Klippen ved Silkeborg
Kristen privatskole på folkekirkelig grund der bygger på, at det enkelte menneske er værdifuldt - både for mennesker og Gud.
Lukas Skolen i Vejle
Tværkirkelig, folkekirken og de evangeliske frikirker, virker ud fra et kristnent idégrundlag. Indholdsrig hjemmeside.
Markusskolen i Esbjerg
Med oplysninger om skolens kristne grundlag, skolekreds, kontortider, elevantal, undervisning og personale.
MKF i Herning
Midtjyllands kristne Friskole er en skole med den kristne tro og kristne livsværdier som grundholdning. Informativ hjemmeside med intranet.
Nærum Privatskole
Give eleverne en kristen uddannelse og opdragelse baseret på Bibelens lære som Guds ufejlbare ord.
Ringsted Privatskole
Undervisning som bygger på en kristen grundholdning i et trygt og overskueligt miljø, hvor man lægger vægt på, at eleverne lærer, at hvert menneske har værdi.
Roskilde Private Skole
RPS er kristen friskole - et alternativ til den offentlige skole. Oplysninger om skolens idégrundlag og skole-hjem samarbejdet.
Skjern Kristne Friskole
Skole der ønsker at fremme elevernes selvstændighed og ansvarsbevidsthed. Dagligdagen præges af gensidig tillid og ærlighed.
Svanevej Privatskole København NV
Al undervising foregår på en kristen baggrund - og det er skolens ide at aktivere og inspirere unge til et personligt kristenliv.
Thomasskolen i Skovlunde
En skole, der som udgangspunkt understreger Guds eksistens og kærlighed til mennesket og det skabte.
[Mozilla with Cross]
Sidst opdateret:
maj 29, 2015 at 15:15:04 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker