In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategori på andre sprog:
 • Anker Jørgensen - Historie og baggrund om statsminister Anker Jørgensen.
  [!]
 • Bernstorff, Andreas Peter (1735-97) - Dansk godsejer og politiker. Andreas Peter Bernstorff var udenrigsminister under kong Christian 7. og en af hovedarkitekterne bag landbrugsreformerne der i 1788 førte til ophævelsen af stavnsbåndet.
  [!]
 • Bille, Anders (1600-57) - Rigsmarsk under kong Christian 4. Anders Bille var en effektiv politiker og administrator. Bille reformerede hæren og forsvarede Fyn under Torstenssonkrigen. Han havde stor indflydelse på udformningen af Frederiks 3.s håndfæstning.
  [!]
 • Caroline Mathilde af Storbritannien (1751-75) - Blev dansk dronning som 15-årig, da hun i 1766 giftede sig med sin 17-årige fætter Christian 7. der var konge af Danmark og Norge.
  [!]
 • Clement, Skipper (1484-1536) - Dansk søofficer under Christian 2. I perioden 1525-34 var Clement fribytter og ernærede sig ved kapervirksomhed. Skipper Clement blev kendt som leder af den jyske bondeoprør i 1534 under Grevens Fejde. Han blev henrettet i Viborg i 1536.
  [!]
 • Dampe, Jacob Jacobsen (1790-1867) - Dansk politisk agitator, forfatter og videnskabsmand. Dampe blev dødsdømt for ville lade en nationalforsamling erstatte enevælden - om nødvendigt med magt. Efterfølgende blev Dampe dog benådet af Frederik 6.
  [!]
 • Danner, Grevinde Louise (1815-74) - Grevinde Danner, født Louise Christine Rasmussen, var gift til kong Frederik 7.s venstre hånd. Ægteskabet vakte en del forargelse pga. hendes tidligere forhold til Carl Berling samt at kongen havde giftet sig under sin stand. I 1873 oprettede hun Frederik 7.s Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderstanden og testamenterede Jægerspris Slot til gavn for fattige og efterladte piger.
  [!]
 • Elisabeth af Habsburg (1501-26) - Dansk dronning der som 14-årig blev gift med den 20 år ældre kong Christian 2. Døde 24 år gammel efter et, trods aldersforskellen, tilsyneladende lykkeligt ægteskab.
  [!]
 • Griffenfeld, Peder Schumacher (1635-99) - Dansk statsmand. Forfattede som kammersekretær i 1665 Kongeloven. Griffenfelds fredspolitik, under Den Skånske Krig, førte til hans fald. I 1676 blev han fængslet og dødsdømt, under anklager for landsforræderi, majestætsfornærmelse og korruption. Griffenfeld blev i sidste øjeblik benådet af Christian 5. til livsvarigt fængsel.
  [!]
 • Grundtvig, Nicolai Frederik Severin (1783-1872) - Dansk præst, forfatter, digter og politiker. Han er især kendt for sine talrige salmer og sit opgør med latinskolen. Grundtvig var medlem af folketinget fra 1849-58 og blev i 1861 udnævnt til biskop. Grundtvig prædikede i Vartov Kirke så sent som dagen før sin død, 88 år gammel.
  [!]
 • Høegh-Guldberg, Ove (1731-1808) - Dansk statsmand, teolog og professor i veltalenhed. Han spillede en væsentlig rolle i sammensværgelsen mod Struensee 1772 og sad i den domstol, der dømte Struensee og Brandt til døden. Udnævntes et år senere til kabinetssekretær og blev med tiden regeringens egentlige leder.
  [!]
 • Juel, Niels (1629-97) - Dansk søofficer som især blev kendt sejren over svenskerne i Slaget på Køge Bugt under Den Skånske Krig i 1677. Efter fredsslutningen ledede Niels Juel adminiralitetet. Niels Juel erhvervede sig det meste af Tåsinge og Valdemars Slot.
  [!]
 • Lehmann, Orla (1810-70) - Dansk jurist og politiker. Han var en af de ledende skikkelser i en voksende liberale opposition mod enevælden og agiterede for en fri forfatning. Lehmann spillede en betydelig rolle i udformningen af Grundloven af 5. juni 1849.
  [!]
 • Moltke, Adam Gottlob (1710-92) - Dansk statsmand og lensgreve. Adam Gottlob Moltke var, som kong Frederik 5.s personlige ven og rådgiver, gennem en længere periode Danmarks reelle leder. Først efter Struensee's magtovertagelse i 1770 trak Moltke sig tilbage endeligt tilbage.
  [!]
 • Oxe, Peder (1520-75) - Dansk adelsmand og politiker. Var fra 1552 medlem af rigsrådet, men måtte i 1558 flygte til udlandet, efter uenigheder med Christian 3. Frederiks 2. kaldte ham hjem under Syvårskrigen for at bringe rigets skrantende økonomi på fode. Det lykkedes ham bl.a. ved en tredobling af Øresundstolden. Peder Oxe var nevø til Torben Oxe.
  [!]
 • Oxe, Torben (?-1517) - Dansk adelig. Lensmand på København Slot fra 1514. Anklages for at være skyld i Christian 2.s elskerinde, Dyvekes død. Trods forbøn fra Rigsrådet og hoffet, lod kongen i 1517 Torben Oxe halshugge.
  [!]
 • Rantzau, Johan (1492-1565) - Dansk-holstensk adelig feltherre. Rantzau ledede i 1523 hertug Frederiks hær under borgerkrigen mod kong Christian 2. I 1534 førte Rantzau kong Christian 3.s hær til sejr i Grevens Fejde, hvor han nedkæmpede Skipper Clements bondeoprør og senere besejrede Lübecks hær på Fyn. Sammen kunne admiral Peder Skram, Johan Rantzau og Christian 3. herefter indtage København.
  [!]
 • Reventlow, Christian Ditlev (1748-1827) - Dansk statsmand, godsejer og lensgreve. Reventlow var sammen med sin bror Ditlev, Andreas Peter Bernstorff og Christian Colbjørnsen, en af hovedarkitekterne bag landbrugsreformerne der i 1788 førte til ophævelsen af stavnsbåndet.
  [!]
 • Sehested, Hannibal (1609-66) - Dansk statsmand og diplomat. I 1642 blev Sehested statholder i Norge, hvor han reformerede administration og erhvervsliv, bl.a. ved etablering af handelsselskaber. Sehested blev i 1651 afsat af Frederik 3., anklaget for uorden i sine regnskaber og idømt store bøder. I 1660 kom Sehested igen i dansk tjeneste som rigsskatmester og havde betydning for enevældens indførelse samme år.
  [!]
 • Selskabet Danske Tordenskiold-venner - Holder mindet om søhelten i live ved arrangementer og støtte til forskningen.
  [!]
 • Skram, Peder (1503-81) - Dansk admiral og medlem af rigsrådet. Han deltog i Christian 2.s krige mod Sverige. Under Grevens Fejde lykkedes det ham i 1535, at sætte Lübecks flåde afgørende ud af spillet ved et større søslag i Svendborgsund. I 1539 udnævntes Peder Skram til medlem af rigsrådet og var igen flådechef fra 1563-64, i begyndelsen af Den nordiske Syvårskrig.
  [!]
 • Struensee, Johann Friedrich (1737-72) - Læge og dansk statsmand. Gennem sin indflydelse på den sindsyge kong Christian 7. og et forhold til dronningen, skaffede Struensee sig stor politisk magt. Et paladskup satte i 1772 Struensee fra magten, hvorefter han blev dødsdømt og henrettet.
  [!]
 • Tausen, Hans (1495-1561) - Dansk præst og biskop. Reformationen i Danmark blev gennemført under Hans Tausens ledelse. Han blev i 1542 biskop i Ribe. Tausen oversatte Bibelen til dansk, forfattede en prædikesamling og skrev salmer, hvoraf enkelte stadig findes i salmebogen.
  [!]
 • Tordenskiold, Peter Wessel (1690-1720) - Dansk-norsk søhelt født i Trondheim som Peter Jansen Wessel. Blev i 1716 adlet som Tordenskiold. Ødelagde samme år en svensk transportflåde i Dynekilen fjord, syd for Frederikshald. Sejren satte en effektiv stopper for svenskernes forsøg på at invadere Norge. Tordenskiold døde i en duel på kårde.
  [!]
 • Ulfeldt, Corfitz (1606-64) - Dansk statsmand, rigshofmester og gift med Christian 4.s datter, Leonora Christina. Da en sag om embedsmisbrug i 1651 var under opsejling mod Corfitz Ulfeldt, flygtede han og Leonora Christina til Sverige. Ulfeldt fungerede som svenskernes forhandler ved fredsslutningen i Roskilde 1658, og blev senere dømt til døden in absentia for højforræderi. Ulfeldt blev aldrig fanget og døde i Tyskland året efter.
  [!]
 • Ulfeldt, Leonora Christina (1621-98) - Datter af Christian 4. og Kirsten Munk. Blev forlovet allerede som 9-årig og i 1636 gift med den senere rigshofmester Corfitz Ulfeldt. Leonora Christina Ulfeldt er forfatter til Jammersminde, som hun skrev under sit 22-årige fangenskab i Blåtårn på København Slot.
  [!]
 • Willemoes, Peter (1783-1808) - Blev som ung søofficer kendt for sin heltemodige indsats under slaget på Københavns Red den 2. april 1801. Willemoes døde under slaget ved Sjællands Odde, da han blev ramt i hovedet af en kanonkugle.
  [!]
Ansøg om at redigere denne kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for brug
Besøg vore beslægtede web-steder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Sidst opdateret: februar 23, 2012 at 9:05:16 UTC - rediger