In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategori på andre sprog:
 • Forsvaret - Forsvaret.dk er den fælles indgang til den Værnsfælles kommando, der er Danmarks overordnede militære ledelse af Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne.
  [!]
 • Forsvarsministeriet - Danmarks øverste politiske forsvarsmyndighed. Forsvarets Værnsfælleskommando styrer Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne. Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste er selvstændige niveau 1. myndigheder. Hertil kommer en række nyoprettede styrrelser.
  [!]
 • Arktisk Kommando - Arktisk Kommando er en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando, og er en udløber af det seneste forsvarsforlig.
  [!]
 • Beredskabsstyrelsen - Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt.
  [!]
 • Danske special operations styrker og patrulje enheder - Danske Specialenheder (Special Operations Forces / SOF) og Fjernopklaringsenheder (Longe Range Recognassains Patrol / LRRP): Jægerkorpset, Frømandskorpset, Sirius patruljen, PTRKMP / DDIV og Patruljekompagni / HOK.
  [!]
 • Farvandsvæsnet - Farvandsvæsnet. Sejladsinformation, vandstand, strøm, temperatur og saltholdighed, Redning, Lodsning og kontakt.
  [!]
 • Flagdag for Danmarks udsendte soldater - Soldaternes flagdag, 5. september, markerer Danmarks udsendet soldater.
  [!]
 • Forligsportal for Forsvaret (2010-2014) - På baggrund af Forsvarskommandoens (FKO) Implementeringsdirektiv har Hærens Operative Kommando (HOK) udgivet sit direktiv for implementering af Forsvarsforlig 2010-2014.
  [!]
 • Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste - Tidligere Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), nu: FBE. Opgaver, nyheder, ejendomme, udbud, indkøb og salg, stillinger og kontaktinfo.
  [!]
 • Forsvarets Dag og Værnepligt - Orienterings- og præsentationsarrangementer om værnepligt og ansættelsesmuligheder i forsvaret samt om mulighederne for optagelse i de frivillige organisationer hjemmeværnet og beredskabsforbundets frivillige. Erstatter den tidligere session.
  [!]
 • Forsvarets materiel - Forsvaret materiel, økonomi, personel, og opgaver.
  [!]
 • Forsvarets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) - Den 1. oktober 2014 skiftede Forsvarets Materieltjeneste (FMT) navn og organisering. Det nye navn er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), og den nye styrelse er underlagt Forsvarsministeriets departement (FMN).
  [!]
 • Forsvarets Materieltjeneste - Fælles materieltjeneste for Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet. Nyheder, planlagte anskaffelser, projekter, links.
  [!]
 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) - Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er ansvarlig for ansættelser, personlig uddannelse og andre personaleforhold i Forsvaret. Ledige stillinger, international tjeneste, nyheder, links. Tidligere: Forsvarets Personeltjeneste (FPT).
  [!]
 • Forsvarsmuseer - Samlet indgang til museer, som har udstillinger om Danmarks forsvar og de krige, landet har deltaget i – både historisk set og i dag.
  [!]
 • Kulturnat hos Forsvarsministeriet (2013) - Forsvarsministeriet deltager for tredie år i Kulturnatten i København.
  [!]
 • Militærnægteradministrationen - Administration af militærnægterordningen, herunder overførelse, indkaldelse, udstationering og hjemsendelse af civile værnepligtige (militærnægtere).
  [!]
 • Soldaterportalen - Soldaterportalen - Forsvarets online community for soldater og pårørende
  [!]
Redigeret af pjensen
[Soldier Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for brug
Besøg vore beslægtede web-steder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Sidst opdateret: december 30, 2015 at 14:31:58 UTC - rediger