In Partnership with AOL
 • Akademisk Forlag - Udgiver især fagbøger, lærebøger og afhandlinger inden for områderne: samfund, humaniora, sundhed og dansk som fremmed- og andetsprog.
  [!]
 • Alinea - Undervisningsmaterialer til folkeskolen (børnehaveklasse til 10. kl).
  [!]
 • Baskerville Forlag - Undervisningsmidler til folkeskolen. Også gratis materialer.
  [!]
 • Danskagenten - Dette web-site henvender sig til dansklærere, og her findes materialer inden for tekstanalyse, læsning, genrelære, grammatik, forfatterskaber.
  [!]
 • Dansklærerforeningens Forlag - Med opdaterede oplysninger om udgivelser mm.
  [!]
 • Easy-lab - Henvender sig til skolernes biologiundervisning med tilbud om forsøgsmaterialer og -vejledninger.
  [!]
 • Erhvervsskolernes Forlag - Leverandør af læremidler, rekvisitter, information og websites til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.
  [!]
 • Fagenes Infoguide - En samling kvalitetssikrede links til undervisningsrelevant materiale på internettet. Opdelt i links til grundskoler, ungdomsuddannelser og emner på tværs.
  [!]
 • Forlaget Malling Beck - Undervisningsmidler til grundskolen, gymnasiet, seminariet, voksen- og specialundervisning.
  [!]
 • Forlaget Synope - Udgiver undervisningsmaterialer til Dansk som andet- og fremmedsprog. Med præsentation af bogen "Dansk udtale i 49 tekster".
  [!]
 • Forlaget Ventus - Handelsordbøger og erhvervsfaglige ordbøger samt gratis kompendier målrettet mod studerende på handelshøjskolerne og universiteterne.
  [!]
 • Frederiksen - Fremstiller undervisningsmidler til naturfag.
  [!]
 • Geografforlaget - Nu med webbutik.
  [!]
 • Gonge Danmark - Materialer til leg, natur, teknik, sprog, matematik, beskæftigelse, træning og specialundervisning.
  [!]
 • Gyldendal - Gyldendal udvikler undervisningsmidler til hele det danske undervisningssystem.
  [!]
 • Jeppe Bundsgaard - Artikler, linksamlinger og praksisbeskrivelser vedrørende ph.d.-afhandling om danskfagets it-didaktik. Desuden artikler om andre danskfaglige emner som litteratur, sprog, kommunikation og kommunikationsteknologier.
  [!]
 • L&R Uddannelse - Forlag med undervisningsmaterialer, bøger og kurser, til skoler og seminarier.
  [!]
 • Mikro Værkstedet - Edb-baserede undervisningsmidler til skoler og uddannelse.
  [!]
 • Special-pædagogisk forlag - Special-pædagogiske udgivelser fra afasi til tale- og høretræning.
  [!]
 • Systime - Undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
  [!]
 • Tengberg Media - Udgiver bøger, fotoserier og kortfilm til spanskundervisning.
  [!]
 • Tyskforlaget - Udgiver undervisningsmaterialer til tysk på de gymnasiale uddannelser og udvikler undervisningsmaterialer i samarbejde med forfattere. Greve.
  [!]
 • åløkke - Undervisningsmaterialer til grundskolen, ungdomsuddannelserne og voksenundervisning.
  [!]
Ansøg om at redigere denne kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for brug
Besøg vore beslægtede web-steder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Sidst opdateret: november 30, 2014 at 17:41:42 UTC - rediger