In Partnership with AOL
Se også:
 • Tvind Internationale Skolecenter - Informationer om skolecentrets aktiviteter. Artikler om pædagogik, rejseerfaringer, Tvinds lærergruppe, Hot Air Ballon Team Tvind og nye tiltag. Ulfborg.
  [!]
 • Botilbuddet på DNS - Rummeligt botilbud for 10 voksne, heraf 6 med særlige behov - midt på Tvind, ved Ulfborg.
  [!]
 • Botilbudet i Holsted - For 4 unge i alderen 18 - 29 år. Støtte til styring af eget liv. Afklaring i forhold til uddannelse og arbejde.
  [!]
 • Botilbudet Lindersvold - Botilbud for 8 unge voksne fra 18 til 29 år. Fakse.
  [!]
 • Botilbudet Norden - Har til hovedformål at skabe et rummeligt og trygt hjem for de unge voksne, således at de fundamentale forhold kommer på plads. Frederikshavn.
  [!]
 • Bustrup Hovedgård - Moderne mulitikulturelt skole- og uddannelsescenter for børn, unge og voksne med fokus på hver enkelt elev/deltagers uddannelse og udvikling. Skive.
  [!]
 • Dagskolen i Tvind - Uddannelses- og dagtilbud til unge og voksne. Studielinje med studier på HF eller folkeskoleniveau, Praktisk Linje med projekter indenfor byggeri, skov, park og madlavning, også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Studierejser. Ballonflyvning. Ulfborg.
  [!]
 • Dagskolen Nordjylland - Skoletilbud for opholdsstedselever og dagelever fra lokalområdet. 6. - 11. klasse.
  [!]
 • Dagskolen Orion - Skoletilbud for opholdssteder i omegnen. 5. - 11. klasse. Særlig fokus på natur, videnskab, musik, UFF, værkstedsfag, sport og skolerejser.
  [!]
 • DRH Movement - De rejsende højskolers fælles website med informationer om skolernes forskellige solidaritetsarbejderkurser. Artikler skrevet af nuværende og tidligere deltagere, og nyheder fra Afrika. De fleste artikler er på engelsk.
  [!]
 • Friskolen Helios - Beliggende i Holsted. 1. - 10. klasse for elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer.
  [!]
 • Den Internationale Efterskole og Højskole i Helsingør - Efterskolen optager unge i alderen 14 - 17 år, tæt og overskueligt kostskolemiljø. Højskolen optager unge fra Danmark og Europa, 18 år eller ældre. 6 mdr. forberedelse til 6 mdr. udviklingsarbejde i det sydlige Afrika.
  [!]
 • Magleby Friskole og den interne skole - Dagbehandlingstilbud for 1. til 11. klasse. Beliggende i Magleby på Sjælland.
  [!]
 • Den Maritime Småskole - Socialpædagogisk skibsprojekt - sejlads med skonnerten Carene Star og landbase på Nakkebølle på Fyn.
  [!]
 • Den moderne Metodes supportside - DmM er tvindskolernes pædagogiske metode, hvis udgangspunkt er den enkelte elevs udvikling. Metoden bruger i høj grad informationsteknologi, og på dette site kan man få support på den tekniske del af DmM.
  [!]
 • Nyborg Søfartsskole - Skibsassistentsuddannelsens grundkursus, kvalitetsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Forberedelseskursus og Fortsættelseskursus.
  [!]
 • Det Nødvendige Seminarium - International læreruddannelse med base på Tvind. Studierejser, studier og praktikforløb i bl.a. Danmark og Afrika. Ulfborg.
  [!]
 • Opholdsstedet Apollo - Socialpædagogisk opholdssted med højt til loftet, med målsætningen at opdrage og uddanne unge i alderen 12 - 17 år til at blive selvstændige mennesker, der er i stand til at tage vare på deres eget liv. Holstebro.
  [!]
 • Opholdsstedet Bogense - Socialpædagogisk opholdssted i Bogense på Fyn. Plads til 5 unge i alderen 13 - 18 år.
  [!]
 • Opholdsstedet Bollerskov - Socialpædagogisk opholdssted godkendt til 7 børn og unge i alderen 7 - 14 år. Horsens.
  [!]
 • Opholdsstedet Casablanca - Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro, med speciale i unge med anden etnisk baggrund end dansk. Plads til 6 unge med særlige vanskeligheder i alderen 15 - 23 år. International medarbejdergruppe. Holstebro.
  [!]
 • Opholdsstedet Cassini - Opholdsted med plads til 6 unge - piger og drenge, i Skærbæk, Sønderjylland. Mange aktiviteter. Rejser.
  [!]
 • Opholdsstedet Jupiter - Opholdsstedet Jupiter er et pigeopholdssted, som ligger nord for Skive i landlige omgivelser tæt på Limfjorden. Plads til 7 piger i alderen 12 - 17 år.
  [!]
 • Opholdsstedet Korning - Socialpædagogisk opholdssted til 7 børn og unge i alderen 10 - 18 år. Horsens.
  [!]
 • Opholdsstedet Lindersvold - Socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 14 - 25 år. Fakse.
  [!]
 • Opholdsstedet Lindknud - Struktureret behandlingstilbud hvor de unges individuelle behov er i fokus. Åbent og tydeligt miljø. Godkendt til 8 unge i alderen 13 til 18 år.
  [!]
 • Opholdsstedet Nordlys - Socialpædagogisk opholdssted for 5 unge mellem 14 og 18 år. Frederikshavn.
  [!]
 • Opholdsstedet Porsgaard - Socialpædagogisk opholdssted med plads til 7 unge i alderen 13 - 18 år. Horsens.
  [!]
 • Opholdsstedet St. Torøje - Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12 - 18 år. Fakse.
  [!]
 • Opholdsstedet Udsigten - Opholdsstedet Udsigten er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13 og 18 år. Spøttrup.
  [!]
 • Skolecenteret på Skydebanegaard - Friskole, Efterskole og Højskole beliggende i Karlebo, Kokkedal. Ridning, sport, musik, billekunst, praktikforløb of studierejser.
  [!]
 • Skolecentret på Lindersvold - Heldaggskole, opholdssteder, botilbud og Development Instructor uddannelse. Fakse.
  [!]
 • Skolerne i Hellebæk - Information om Hellebæk Friskole og Weekendskolen i Hellebæk. 1. - 12. klasse, musik, sejlads, sport, teater, billedkunst, skolerejser. Dagskole for elever som bor på opholdssteder i nærheden.
  [!]
 • Småskolen Fremtidens Danmark / Søfolkene - Socialpædagogisk opholdssted med maritim profil. Skolen sejler på skonnerten "Den Store Bjørn" og har landbase i Vamdrup.
  [!]
 • Småskolen på Christianshede Zoo - Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12-19 år. En zoologisk have er tilknyttet stedet, og der er intern skole med mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver.
  [!]
 • Småskolen på Peterslyst Ridecenter - Socialpædagogisk opholdssted for unge i Virklund ved Silkeborg. Skolens profil er heste og ridning, og der er intern skole.
  [!]
 • Småskolen Søgårdhus med skibsprojektet "Lille Bjørn" - Målgruppe favner en bred flok af børn og unge i alderen 13 - 22 år. Vi har hovedsaglig drenge. Landbase på Søgårdhus, Åbenrå.
  [!]
 • Småskolen ved Nakkebølle Fjord - Opholdssted og intern skole. 7. - 11. klasse. Sport og adventure. Viden om verden. Udlandsrejser. Praktik og brobygning.
  [!]
 • Det Socialpædagogiske Opholdssted Cassiopeia - For unge i alderen 14 - 18 år ved indskrivning. Kokkedal.
  [!]
 • Tvindkraft - Stor vindmølle i Vestjylland bygget af elever, lærere og frivillige - i tiden før vindenergi blev anerkendt som en af fremtidens enegikilder.
  [!]
 • Tvinds humanitære fond - bidragsydernes website - Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet. Skrevet af fondens bidragydere om dens mange projekter.
  [!]
 • Ungdomshøjskolen PTG - Praktisk Teoretisk Grunduddannelse: HF på en alternativ måde, men også praktikforløb og individuelt tilrettelagte uddannelser. Sudierejser til bl.a. Malawi, Iran og Kauakasus, ballonflyvning, kunst, teater og praktiske projekter. Godkendt som botilbud for voksne. Ulfborg.
  [!]
 • Vamdrup Efterskoles Heldagsskole - Heldagsskolen er en skole i Vamdrup Kommune med særlige undervisningstilbud til elever med vanskligheder med skolefagene.
  [!]
Ansøg om at redigere denne kategori.
[Atlas Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for brug
Besøg vore beslægtede web-steder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Sidst opdateret: august 19, 2015 at 10:05:11 UTC - rediger