In Partnership with AOL
Se også:
 • Tvind Internationale Skolecenter - Informationer om skolecentrets aktiviteter. Artikler om pædagogik, rejseerfaringer, Tvinds lærergruppe, Hot Air Ballon Team Tvind og nye tiltag. Ulfborg.
  [!]
 • Botilbuddet på DNS - Rummeligt botilbud for 10 voksne, heraf 6 med særlige behov - midt på Tvind, ved Ulfborg.
  [!]
 • Botilbudet i Holsted - For 4 unge i alderen 18 - 29 år. Støtte til styring af eget liv. Afklaring i forhold til uddannelse og arbejde.
  [!]
 • Botilbudet Lindersvold - Botilbud for 8 unge voksne fra 18 til 29 år. Fakse.
  [!]
 • Botilbudet Norden - Har til hovedformål at skabe et rummeligt og trygt hjem for de unge voksne, således at de fundamentale forhold kommer på plads. Frederikshavn.
  [!]
 • Bustrup Hovedgård - Moderne mulitikulturelt skole- og uddannelsescenter for børn, unge og voksne med fokus på hver enkelt elev/deltagers uddannelse og udvikling. Skive.
  [!]
 • Dagskolen i Tvind - Uddannelses- og dagtilbud til unge og voksne. Studielinje med studier på HF eller folkeskoleniveau, Praktisk Linje med projekter indenfor byggeri, skov, park og madlavning, også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Studierejser. Ballonflyvning. Ulfborg.
  [!]
 • Dagskolen Nordjylland - Skoletilbud for opholdsstedselever og dagelever fra lokalområdet. 6. - 11. klasse.
  [!]
 • Dagskolen Orion - Skoletilbud for opholdssteder i omegnen. 5. - 11. klasse. Særlig fokus på natur, videnskab, musik, UFF, værkstedsfag, sport og skolerejser.
  [!]
 • DRH Movement - De rejsende højskolers fælles website med informationer om skolernes forskellige solidaritetsarbejderkurser. Artikler skrevet af nuværende og tidligere deltagere, og nyheder fra Afrika. De fleste artikler er på engelsk.
  [!]
 • Friskolen Helios - Beliggende i Holsted. 1. - 10. klasse for elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer.
  [!]
 • Den Internationale Efterskole og Højskole i Helsingør - Efterskolen optager unge i alderen 14 - 17 år, tæt og overskueligt kostskolemiljø. Højskolen optager unge fra Danmark og Europa, 18 år eller ældre. 6 mdr. forberedelse til 6 mdr. udviklingsarbejde i det sydlige Afrika.
  [!]
 • Magleby Friskole og den interne skole - Dagbehandlingstilbud for 1. til 11. klasse. Beliggende i Magleby på Sjælland.
  [!]
 • Den Maritime Småskole - Socialpædagogisk skibsprojekt - sejlads med skonnerten Carene Star og landbase på Nakkebølle på Fyn.
  [!]
 • Den moderne Metodes supportside - DmM er tvindskolernes pædagogiske metode, hvis udgangspunkt er den enkelte elevs udvikling. Metoden bruger i høj grad informationsteknologi, og på dette site kan man få support på den tekniske del af DmM.
  [!]
 • Nyborg Søfartsskole - Skibsassistentsuddannelsens grundkursus, kvalitetsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Forberedelseskursus og Fortsættelseskursus.
  [!]
 • Det Nødvendige Seminarium - International læreruddannelse med base på Tvind. Studierejser, studier og praktikforløb i bl.a. Danmark og Afrika. Ulfborg.
  [!]
 • Opholdsstedet Apollo - Socialpædagogisk opholdssted med højt til loftet, med målsætningen at opdrage og uddanne unge i alderen 12 - 17 år til at blive selvstændige mennesker, der er i stand til at tage vare på deres eget liv. Holstebro.
  [!]
 • Opholdsstedet Bogense - Socialpædagogisk opholdssted i Bogense på Fyn. Plads til 5 unge i alderen 13 - 18 år.
  [!]
 • Opholdsstedet Bollerskov - Socialpædagogisk opholdssted godkendt til 7 børn og unge i alderen 7 - 14 år. Horsens.
  [!]
 • Opholdsstedet Casablanca - Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro, med speciale i unge med anden etnisk baggrund end dansk. Plads til 6 unge med særlige vanskeligheder i alderen 15 - 23 år. International medarbejdergruppe. Holstebro.
  [!]
 • Opholdsstedet Cassini - Opholdsted med plads til 6 unge - piger og drenge, i Skærbæk, Sønderjylland. Mange aktiviteter. Rejser.
  [!]
 • Opholdsstedet Jupiter - Opholdsstedet Jupiter er et pigeopholdssted, som ligger nord for Skive i landlige omgivelser tæt på Limfjorden. Plads til 7 piger i alderen 12 - 17 år.
  [!]
 • Opholdsstedet Korning - Socialpædagogisk opholdssted til 7 børn og unge i alderen 10 - 18 år. Horsens.
  [!]
 • Opholdsstedet Lindersvold - Socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 14 - 25 år. Fakse.
  [!]
 • Opholdsstedet Lindknud - Struktureret behandlingstilbud hvor de unges individuelle behov er i fokus. Åbent og tydeligt miljø. Godkendt til 8 unge i alderen 13 til 18 år.
  [!]
 • Opholdsstedet Nordlys - Socialpædagogisk opholdssted for 5 unge mellem 14 og 18 år. Frederikshavn.
  [!]
 • Opholdsstedet Porsgaard - Socialpædagogisk opholdssted med plads til 7 unge i alderen 13 - 18 år. Horsens.
  [!]
 • Opholdsstedet St. Torøje - Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12 - 18 år. Fakse.
  [!]
 • Opholdsstedet Udsigten - Opholdsstedet Udsigten er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13 og 18 år. Spøttrup.
  [!]
 • Skolecenteret på Skydebanegaard - Friskole, Efterskole og Højskole beliggende i Karlebo, Kokkedal. Ridning, sport, musik, billekunst, praktikforløb of studierejser.
  [!]
 • Skolecentret i Boserup - Roskilde Friskole er en dagskole for elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vi samarbejder tæt med Den Internationale Efterskole på Boserup med Dagskolen på DIE som har 8. 11. klasse. Sport, natur, "Tab og vind" linje, værkstedsfag, teater og kultur.
  [!]
 • Skolecentret på Lindersvold - Heldaggskole, opholdssteder, botilbud og Development Instructor uddannelse. Fakse.
  [!]
 • Skolerne i Hellebæk - Information om Hellebæk Friskole og Weekendskolen i Hellebæk. 1. - 12. klasse, musik, sejlads, sport, teater, billedkunst, skolerejser. Dagskole for elever som bor på opholdssteder i nærheden.
  [!]
 • Småskolen Fremtidens Danmark / Søfolkene - Socialpædagogisk opholdssted med maritim profil. Skolen sejler på skonnerten "Den Store Bjørn" og har landbase i Vamdrup.
  [!]
 • Småskolen på Christianshede Zoo - Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12-19 år. En zoologisk have er tilknyttet stedet, og der er intern skole med mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver.
  [!]
 • Småskolen på Peterslyst Ridecenter - Socialpædagogisk opholdssted for unge i Virklund ved Silkeborg. Skolens profil er heste og ridning, og der er intern skole.
  [!]
 • Småskolen Søgårdhus med skibsprojektet "Lille Bjørn" - Målgruppe favner en bred flok af børn og unge i alderen 13 - 22 år. Vi har hovedsaglig drenge. Landbase på Søgårdhus, Åbenrå.
  [!]
 • Småskolen ved Nakkebølle Fjord - Opholdssted og intern skole. 7. - 11. klasse. Sport og adventure. Viden om verden. Udlandsrejser. Praktik og brobygning.
  [!]
 • Det Socialpædagogiske Opholdssted Cassiopeia - For unge i alderen 14 - 18 år ved indskrivning. Kokkedal.
  [!]
 • Tvindkraft - Stor vindmølle i Vestjylland bygget af elever, lærere og frivillige - i tiden før vindenergi blev anerkendt som en af fremtidens enegikilder.
  [!]
 • Tvinds humanitære fond - bidragsydernes website - Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet. Skrevet af fondens bidragydere om dens mange projekter.
  [!]
 • Ungdomshøjskolen PTG - Praktisk Teoretisk Grunduddannelse: HF på en alternativ måde, men også praktikforløb og individuelt tilrettelagte uddannelser. Sudierejser til bl.a. Malawi, Iran og Kauakasus, ballonflyvning, kunst, teater og praktiske projekter. Godkendt som botilbud for voksne. Ulfborg.
  [!]
 • Vamdrup Efterskoles Heldagsskole - Heldagsskolen er en skole i Vamdrup Kommune med særlige undervisningstilbud til elever med vanskligheder med skolefagene.
  [!]
Ansøg om at redigere denne kategori.
[Atlas Mozilla]
Copyright © 1998-2015 AOL Inc. Betingelser for brug
Besøg vore beslægtede web-steder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Sidst opdateret: juni 23, 2015 at 18:24:09 UTC - rediger