In Partnership with AOL
This category in other languages:
 • Aberdaron - Safle cymuned Aberdaron, gyda hanes, lluniau a mapiau o'r pentref.
  [!]
 • AHNE Llŷn - Yn 1956, dynodwyd rhan helaeth o Benrhyn Llŷn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.
  [!]
 • Cymdeithas Rheilffordd Eryri - Mae’r gymdeithas ei hun yn bodoli i gefnogi Rheilffordd Eryri, gan gynnwys gwaith gwirfoddol i’r rheilffordd a phrosiectau ariannol i brosiectau’r rheilffordd.
  [!]
 • Cynghrair Ysgolion a Chefnogwyr - Mae yna clipiau ffilm cyfarfod Tynged yr Ysgolion, Ysgol Glan-Y-Môr, Pwllheli Mawrth 1af 2008.
  [!]
 • Cyngor Gwynedd - Safle awdurdod lleol sir Gwynedd sydd yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor, digwyddiadau a manylion cyswllt.
  [!]
 • Cyngor Gwynedd - Gwybodaeth gynhwysfawr ar wasanaethau'r Cyngor a'r gymuned leol, gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr i ardal Eryri, mynyddoedd a môr.
  [!]
 • Dafydd Iwan - Cynghorydd Sir (Plaid Cymru) - Safle swyddogol Dafydd Iwan. Cymraeg a Saesneg. Yn Cynwys newyddion, cefndir, datganiadau i'r wasg, a manylion cyswllt.
  [!]
 • Geiriau Gwyn - Gwasanaethau cyfieithu ar y pryd a chyfieithu ysgrifenedig ac aelod o gymdeithas cyfieithwyr Cymru. Lleolir y cwmni yn Penrhyndeudraeth.
  [!]
 • Llanw Llyn - Papur Bro.
  [!]
 • Llyn.com - Mae yna fas-data o fywyd gwyllt Gwynedd.
  [!]
 • Martin a Straen cyfreithwyr - Safwe Martin a Straen cyfreithwyr Pwllheli, Gwynedd.
  [!]
 • Penllyn.com - Cwmni cymunedol a sefydlwyd i ehangu'r defnydd o'r rhyngrwyd a thechnoleg perthnasol yn Llyn. Ar y safle ceir tudalennau ar gyfer cymunedau Llyn sy'n rhestru busnesau, gwasanaethau a gwybodaeth i ymwelwyr.
  [!]
 • Pentref Portmeirion - Gwefan pentref Portmeirion. Cymraeg a Saesneg.
  [!]
 • Tafarn y Fic - Safle tafarn gymunedol wedi'i lleoli yn Llithfaen, ger Pwllheli, gyda manylion am ddigwyddiadau, hanes a sut i fuddsoddi yn y fenter.
  [!]
 • Ymddiriedolaeth Ynys Enlli - Ymddiriedolaeth elusennol sy'n gyfrifol am reoli Ynys Enlli. Ar y safle ceir manylion gwibdeithiau a sut i drefnu aros ar yr ynys, ynghyd â newyddion a manylion cyswllt.
  [!]
 • Ysgol Glan y Mor - Ysgol gyfun ddwyieithog ar gyfer disgyblion rhwng 11-16 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Gwynedd. Pwllheli.
  [!]
 • Ysgol Penisarwean - Safle we Ysgol Gymuned Penisarwaen.
  [!]
Volunteer to edit this category.
[Welsh Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Terms of Use
Visit our sister sites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Last update: April 4, 2016 at 1:43:29 UTC - edit