In Partnership with AOL
This category in other languages:
 • Amgueddfa Cymru - Swyddogaeth statudol Amgueddfa Cymru yw hyrwyddo'r gwaith o addysgu'r cyhoedd, drwy ddatblygu casgliadau'r amgueddfeydd yng Nghymru, gofalu amdanynt, ac annog pobl i ymweld â hwy.
  [!]
 • Arian i Bawb Cymru - Rhaglen grantiau i ariannu prosiectau sy'n cynnwys pobl yn eu cymuned leol, gan ddod â nhw at ei gilydd i gymryd rhan mewn, a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau treftadaeth, elusennol, iechyd, addysg, amgylcheddol a chymunedol.
  [!]
 • Bullies Out - Yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i unigolion, ysgolion, sefydliadau ieuenctid a chymunedol sydd yn cael eu heffeithio gan fwlio.
  [!]
 • Canolfan Genedlaethol Iaith a Diwylliant Nant Gwrtheyrn - Canolfan breswyl sy'n cynnwys darpariaeth addysgu Cymraeg a chyrsiau sy'n edrych ar ddiwylliant ac amgylchedd Cymru.
  [!]
 • Cronfa Loteri Fawr: Cymru - Mae’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yn dosbarthu miliynau o bunnau bob blwyddyn i achosion da ar draws y wlad.
  [!]
 • Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby - Mae'r Cylch yn cyfarfod yn wythnosol. Mae'na groeso i bawb sy'n dysgu neu sy'n siarad Cymraeg.
  [!]
 • Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru - Amcanion y gymdeithas yw i hyrwyddo astudiaeth o hanes ac achau teuluoedd yng Nghymru ac i gyd-drefnu a chynnal gweithgareddaur Cymdeithasau Hanes Teuluol.
  [!]
 • cymorth.com - Llinellau ffôn Cymraeg.
  [!]
 • Cymru Masnach Deg - Cymru'n dod yn Genedl Fasnach Deg gyntaf yn y byd. Mae’n cynnwys lawer o wybodaeth am Fasnach Deg ac ymgyrch Gwlad Masnach Deg yng Nghymru.
  [!]
 • Cymuned - Grwp pwyso sy'n ymgyrchu ar ran y lleiafrif sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru.
  [!]
 • Mantell Gwynedd - Eusen annibynnol sy'n cefnogi a hyrwyddo grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac yn datblygu gweithgaredd gwirfoddol yng Ngwynedd.
  [!]
 • Merched y Wawr - Ceir yma wybodaeth am clwb benywod Gymraeg.
  [!]
 • Mudiad Efengylaidd Cymru - Mudiad sydd yn hyrwyddo efengyl Iesu Grist trwy efengylu, cyhoeddiadau, gwersylloedd, cynadleddau a hyfforddi. Ar y safle ceir hanes gwaith y Mudiad a'i gredo.
  [!]
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru - Mae’r rhaglenni yng Nghymru, sy’n cael eu darparu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, yn canolbwyntio ar greu swyddi cynaliadwy a thwf a hynny’n unol ag agendâu Lisbon a Gothenburg yr Undeb Ewropeaidd a pholisïau a strategaethau Llywodraeth y Cynulliad.
  [!]
Volunteer to edit this category.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Terms of Use
Visit our sister sites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Last update: March 24, 2016 at 18:24:05 UTC - edit