In Partnership with AOL
This category in other languages:
 • Atebion Recruitment Ltd - Asiantaeth recriwtio annibynnol a leolir ym Mangor gydag is-swyddfa yn Llandudno.
  [!]
 • Byw Bywyd - Gwmni symudedd wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru. Mae categoriau cynnyrch yn cynnwys symudedd, ymolchi, toiledu, cynnyrch anymatal a sgwteri.
  [!]
 • Canolfan Bwyd Cymru - Canolfan dechnoleg fwyd bwrpasol sy'n darparu cyngor ac ymgynghori ac mae'n cynnig gwasanaethau technegol i fusnesau newydd, busnesau bychain a chynhyrchwyr bwyd sydd eisoes yn bodoli.
  [!]
 • Cyllid Cymru - Asiantaeth sy'n darparu cyllid masnachol ar gyfer busnesau a mentrau cymunedol yng Nghymru. Mae'n defnyddio adnoddau o'r sector breifat, o Gronfeydd Amcan Un ac Amcan Dau Ewropeaidd a gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
  [!]
 • Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru - Safle corff proffesiynol sy'n cynrychioli cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg
  [!]
 • Cymen Cyf - Cwmni cyfieithu wedi ei leoli yng Nghaernarfon.
  [!]
 • Giatiau Trew a'r Cwmni - Gwneuthurwyr giatiau traddodiadol a modern.
  [!]
 • Griffith, Williams & Co - Cyfrifwyr siartredig yn cynnig gwasanaethau i unigolion a busnesau.
  [!]
 • Mabis - Os ydych yn rhedeg busnes bach neu fawr, yn asiantaeth neu gorff cyhoeddus, mae ganddyn nhw amrediad o wasanaethau yn cynnig atebion blaengar ar gyfer eich anghenion chi.
  [!]
 • Menter a Busnes - Cwmni annibynnol sy‘n helpu siaradwyr Cymraeg a phobl yng Nghymru yn gyffredinol i gyfrannu tuag at ddatblygu‘r economi.
  [!]
Volunteer to edit this category.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Terms of Use
Visit our sister sites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Last update: July 19, 2015 at 17:20:47 UTC - edit