Llocs web relacionats amb el municipi de Biosca.
Ajuntament
Dades del municipi, accessos, festes locals i telèfons dinterès. De la Diputació de Lleida.
Estadística bàsica territorial
Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) sobre població i economia.
[Catalunya]
Darrera actualització:
Abril 30, 2015 at 14:35:10 UTC
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure
Referència