Entitats amb capacitat normativa o decisòria quant a temes de Terminologia.
Comissió Assessora de Terminologia Científica de la UB (CATCUB)
Neix per iniciativa d'una part del professorat de la UB i els Serveis Lingüístics de la UB, amb l'objectiu d'emprendre accions encaminades a millorar la qualitat i l'adequació lingüístiques del discurs cientificotècnic de la UB. Documents normatius, taules de símbols, organismes de normalització, recull d'obres lexicogràfiques i actes de la jornada de presentació.
Termcat
Centre de terminologia. Consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Organisme de coordinació de les activitats terminològiques en llengua catalana.
[ASCII Mozilla]
Darrera actualització:
Gener 2, 2007 at 18:44:51 UTC
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure