Reculls terminològics sobre la Indústria.
Fuster/a
Glossari ocupacional català-castellà castellà-català del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. [PDF]
Impressor/a d'òfset en fulls
Glossari ocupacional català-castellà castellà-català del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. [PDF]
Indústria pesant i construccions metàl·liques: muntador/a de tancaments metàl·lics i de PVC
Glossari ocupacional català-castellà castellà-català del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. [PDF]
Lèxic d'arts gràfiques i edició
Vocabulari català-castellà de 552 termes. Del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic d'indústria bàsica i productes metàl·lics
Vocabulari català-castellà de 733 termes. Del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic de béns d'equipament
Vocabulari català-castellà de 1.137 termes. Del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic de la indústria de la pell
Vocabulari català-castellà de 448 termes. Del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic de les indústries manufactureres
Lèxic de 1.391 termes catalans, amb l'equivalent castellà. Del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic de mobles
Vocabulari català-castellà de 251 termes. Del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic de pasta, paper i cartó
Vocabulari català-castellà de 596 termes. Del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic de plàstics i cautxús
Vocabulari català-castellà de 512 termes. Del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic de productes químics
Vocabulari català-castellà de 600 termes. Del Departament dInnovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic de tèxtil i confecció
Vocabulari català-castellà de 841 termes. Del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Lèxic del suro
Vocabulari català-castellà de 380 termes. Del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Maquinista de confecció industrial
Glossari ocupacional català-castellà castellà-català del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. [PDF]
Mecànic/a de manteniment
Glossari ocupacional català-castellà castellà-català del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. [PDF]
El nom de les eines
Vocabulari català-castellà i materials didàctics. De Xavier Rosell. [PDF]
Operari/ària d'instrumentació i control de central elèctrica
Glossari ocupacional català-castellà castellà-català del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. [PDF]
Operari/ària de línies elèctriques d'alta tensió
Glossari ocupacional català-castellà castellà-català del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. [PDF]
Tuber/a industrial
Glossari ocupacional català-castellà castellà-català del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. [PDF]
Vocabulari d'enginyeria industrial
Vocabulari català-castellà alfabètic tipus A-Z amb definicions. Del Servici d'Assessorament Lingüístic i Traducció (SALT) de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. [PDF]
Vocabulari de la papereria i les arts gràfiques
Vocabulari català-castellà de l'Oficina de Català de Blanes. [PDF]
Vocabulari de la roba i la confecció
Vocabulari català-castellà de l'Oficina de Català de Blanes. [PDF]
Vocabulari de mercaderies
Vocabulari català, castellà i anglès de les mercaderies més carregades i descarregades dels ports de Balears, Barcelona i Tarragona, amb els codis aranzelaris corresponents.
Vocabulari del calçat i la marroquineria
Vocabulari català-castellà de l'Oficina de Català de Blanes. [PDF]
Vocabulari dels mobles i la fusteria
Vocabulari català-castellà de l'Oficina de Català de Blanes. [PDF]
[Lounging Mozilla]
Darrera actualització:
Març 10, 2015 at 8:05:04 UTC
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure