La lingüística catalana és la disciplina que estudia el llenguatge i s'interessa per la descripció de l'estructura i el funcionament de la llengua catalana.

categories 8

Mira també: 1

Català
Introducció, trets comuns, domini lingüístic, nombre de parlants i mapa sobre la llengua catalana.
Els xats: entre l'oralitat i l'escriptura Els Marges, 65
Article Marta Torres i Vilatarsana publicat a la revista «Els Marges», 65 (1999).
[ASCII Mozilla]
Darrera actualització:
Gener 5, 2017 at 17:45:06 UTC
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure