Versions en línia de publicacions impreses dinformació general o especialitzada que es distribueixen diàriament o, com a mínim, quatre cops per setmana. Sovint ofereixen actualitzacions i serveis al web més enllà dels continguts de ledició impresa.
El 9 Esportiu
Diari d'esports en català impulsat pel grup Comit i fundat el 2002.
El 9 Nou
Diari comarcal en català, amb edicions diferenciades per a les comarques d'Osona, Ripollès, Vallès Oriental i Vallès Occidental.
Ara
Diari d'informació general en català dirigit per Carles Capdevila.
Diari d'Andorra
Diari creat a Andorra la Vella l'any 1991.
Diari de Balears
Diari publicat a Palma des de 1996 i pertanyent al Grup Serra.
Diari de Girona
Diari publicat a Girona des del 1986.
Diari de Tarragona
Edició electrònica del Diari de Tarragona. Inclou algunes seccions escrites en català.
Diari Més
Diari de distribució gratuïta que compta amb diverses edicions locals.
El Periódico de Catalunya
Edició en català d'aquest diari amb seu a Barcelona. Reproducció de la versió paper (en format PDF) i altres continguts digitals: enquestes, fòrums, última hora, monogràfics i suplements.
Plataforma de Suport a la Premsa Comarcal
Campanya impulsada l'any 1996 per a demanar l'edició del diari El Punt a la totalitat de les Terres de l'Ebre, incloses les comarques del País València i la Franja.
El Punt Avui
Diari editat per Hermes Comunicació.
El Quiosc de les publicacions del Grup El Punt
El Quiosc d'El Punt és un servei exclusiu per als subscriptors de les publicacions del Grup, que poden llegir-les a través d'Internet, consultar-les i desar-les al seu ordinador.
Regió 7
Diari intercomarcal de la Catalunya Central fundat el 1978.
Sala i Martin - Articles d'economia
Recull d'articles de premsa escrits per l'economista Xavier Sala i Martín (principalment a La Vanguardia i en castellà) o relacionats amb ell.
Segre
Diari de les Terres de Ponent fundat l'any 1982.

Aquesta categoria en altres idiomes: 46

[Desk Mozilla]
Darrera actualització:
Setembre 4, 2014 at 5:54:04 UTC
Mitjans de comunicació
Lleure
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut