World Català Educació Recursos docents Tecnologia i informàtica
17
recursos educatius per a l'ensenyament de la tecnologia i la informàtica
Aula de Recursos de Tecnologia
Suport didàctic i tècnic per al professorat de Tecnologia de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.
Aula de Tecnologia
Projecte educatiu a càrrec de Xavier Rosell per ajudar a comprendre l'efecte de les noves tecnologies.
Butlletí del projecte Aula de Tecnologia
Butlletí informatiu de formació del professorat i recursos educatius per a la integració de les TIC al currículum. Espai de recursos, materials, informació i propostes de treball.
Dígits - Del número al bit
Sèrie de televisió sobre els números, les mesures, els càlculs, els instruments de càlcul i, en particular, els ordinadors.
Energia Solar Tèrmica. Energia alternativa.
Treball de Recerca realitzat per Hara Amorós. Fa un estudi sobre les aplicacions i la viabilitat d'aquesta energia alternativa de futur.
Escola oberta. Tecnologia
Recursos i materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la tecnologia.
Escola oberta. Tecnologia de la informació
Aquesta secció recull un conjunt de materials referents a continguts de tecnologia de la informació.
Estudiar mecànica
Tot el que et fa falta per apendre mécanica
Guia d'Eines de l'Aula de Tecnologia
Material interactiu, en format hipertext, per treballar amb els alumnes de primer cicle d'ESO el tema de les eines i les màquines-eina (funció, operacions, classificació, ús) i les normes de comportament i seguretat.
Jordian Web
Recursos de tecnologia per a l'ESO o el baxillerat.
LliureX
Project de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana que té com a objectiu principal la introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació basades en programari lliure en el sistema educatiu del País Valencià.
Mosaics modernistes
Propostes de treball per a l'adaptació curricular a Tecnologia. Un mirada interdisciplinar a les ciències socials i la tecnologia amb l'eix integrador de les TIC i el treball cooperatiu.
Màquines i mecanismes. Elements mecànics.
Guia de recursos didàctics per treballar el tema de les màquines i els mecanismes (elements mecànics, transmissió de moviment i màquines simples). Fotografies, gifs animats, software educatiu i enllaços.
Treball a l'aula d'informàtica
Recull de diferents feines realitzades amb alumnes de primària de l'escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès, per tal que els alumnes adquireixin un domini mínim sobre diferents aplicacions informàtiques.
Tres-sis. Informàtica
Recull de recursos per a l'ús dels ordinadors a les aules d'educació infantil.
Web d'en Dídac
Espai personal i de formació telemàtica per l'alumnat de l'Escola OSCUS. Amb recursos per la navegació i per gaudir dels avantatges de la xarxa internet.
Àrea TIC
Punt de trobada on compartir experiències i recursos, mostrar i conèixer projectes i trobar informació sobre formació en tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
[Juggling Mozilla]
Darrera actualització:
Agost 6, 2016 at 13:47:26 UTC
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure