Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Biologia cel·lular que es trobin en llengua catalana.

Subcategories 1

Related categories 3

Algunes experiències amb cultius in vitro
Què és, infraestructures, preparació del material, algunes experiències, conclusions i bibliografia. Cultius amb llentia d'aigua, Lemna minor.
Desenvolupament de la Genètica i de la Biologia Cel·lular a Catalunya
Article de la revista Vidre i mirall de medecina.
Institut de Recerca Biomèdica (IRB)
Institució de recerca dedicada a la ciència biomèdica bàsica i aplicada, que té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida per mitjà de l'aplicació dels avenços en aquest àmbit. Activitats, novetats i recerca.
La cèl·lula
Generalitats, estructura cel·lular, la cèl·lula eucariota, procariota, animal, vegetal i galeria d'imatges.

Other languages 5

[Juggling Mozilla]
Last update:
October 2, 2014 at 12:35:10 UTC
Science
Shopping
Society
Sports
All Languages
Arts
Business
Computers
Games
Health
Home
News
Recreation
Reference
Regional