Категории 1

IP Bulgaria
Портал и онлайн справочник по правни и практически аспекти на интелектуалната собственост, включва също разработки , казуси , бюлетин и елекронен магазин за специализирана литература.
IUSAUTHOR
Кантората за защита на интелектуалната собственост „ЮСАУТОР" гр. Пловдив представлява юридически офис, работещ в областите: търговски марки, патентно право, нелоялна конкуренция и интелектуална собственост
Акредитирани Частни съдебни изпълнители
Предоставя данните на частните съдебни изпълнители, информация за извършваните от тях продажби и възможност за онлайн изработка на сайтове за тях .
Алчността и Престъпленията на Банкерите
Анти-Бандитска юридическа литература, Алгоритъм и Практическо Ръководство за Сломяването на Банкерския Произвол , включително и чрез съдебни дела , процеси, колективни и ндивидуални искове срещу банки , застрахователи и държавата
Антимафия България
Предоставя поименна информация за разкриването и доказването на престъпленията и осъждането на лица от органите на властта - данъчни инспектори, общински кметове, заместник - кметове, и председатели на общински съвети
Българско-английски юридически речник
Безплатен онлайн речник, предназначен да улесни работата на практикуващи юристи, научни работници и преводачи.
Висш Съдебен Съвет
Сайт на най-висшия административен орган на съдебната власт. Пълна информация за статута, администрацията, правомощията и дейността му.
Всичко за Пенсиите
Правна литература , обясняваща : Какво да Направите, за да Получите възможно Най-голямата Пенсия ? Как да се Предпазите от Държавно Организираните Измами с индивидуалните коефициенти, пенсионната възраст, продължителността на стажа и определянето на размера на пенсията
Георги Пеев Михалев
Частен съдебен изпълнител с Район на действие Съдебен окръг Бургас.
Европейски портал за електронно правосъдие
Право , съдебни системи и съдебна практика на държавите в Европейския съюз
Кирил Панайотов
- Адвокат в град София- консултации, услуги и процесуално представителство в областта на наказателното, съдебно -изпълнителното, семейното, трудовото, търговското и административното право
Комисия за Защита на личните данни
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.
Комисия за Финансов Надзор
Страница специализираният държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система.
Конституция на Република България
Предлага електронен вариант на Конституцията.
Лекс
Портал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информация за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Лекци по Право
Правна литература , богата колекция от лекции по право.
Наско Великов Георгиев
Частен съдебен изпълнител с Район на действие Съдебен окръг Бургас .
Нотариална Камара на Република България
Нотариалната камара е съсловната организация на нотариусите в Република България, създадена съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. В Нотариалната камара членуват всички нотариуси, вписани в регистъра на камарата
Правна информация
Правна информация за юристите, счетоводителите и непрофесионалистите.
Севдалина Георгиева
Правна консултация и абонаментно обслужване на корпоративни клиенти до процесуално представителство по граждански и наказателни дела.
Сметна Палата
Сметната палата на Република България извършва независим одит на бюджета и на други публични средства, с който гарантира общественото доверие при разходването на средствата и допринася за осигуряване на стабилно финансово управление в страната.
Стоян Илиев
Адвокатско дружество в град Пловдив-правни консултации, абонаментно обслужване и процесуално представителство по граждански и наказателни дела на граждани и фирми
Татяна Антонова Водиченска – Никитова
Частен съдебен изпълнител с Район на действие Съдебен окръг София – град .

Тази категория на други езици: 41

[Many Mozillas]
Последно обновяване:
Май 19, 2016 at 14:15:06 UTC
Общество
Спорт
All Languages
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
Дом
Новини и медии
Развлечения
Справочник
Региони
Наука
Пазаруване онлайн