World Bulgarian Общество Обществени организации
28

Вижте също: 1

SOS Детски селища - България
Предоставя информация за организацията, дейността и възможностите за подпомагане на инициативата.
Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО)
Oрганизира общините-членки за решаване на общи за Черноморския регион проблеми
Асоциация на общини от южен централен район "Хебър"
Сайтът предлага информация за общините-членове на Асоциация "Хебър", както и новини за случващото се на тяхна територия.
Булатом
Сдружение за защита интересите на българската ядрена индустрия и енергийната политика на страната пред държавните и европейските институции.
Българската Коледа
“Българската Коледа” е благотворителна инициатива, която набира средства за лечението на болни български деца.
Женски Алианс за Развитие
Фондация застъпник за равнопоставеност и партньорство между половете. Информация за програмите и проектите на организацията
За Нашите Деца
Неправителствена огранизация подпомагаща приемните родители и осиновителите. Информация за проекта, приемната грижа и възможност за кандидатсване онлайн.
Зелени Балкани
Предлага информация за дейността, проектите и кампаниите на неправителствената природозащитна организация.
Златен Век
Официална страница на сдружението на българските студенти в Германия, градове Нюрнберг и Ерланген.
Институт за Пазарна Икономика
Развива и защитава пазарните подходи при преодоляване на предизвикателствата, с които се сблъскват гражданите и деловите среди.
На Ти с Природата
Регионален природозащитен център София цели подобряване на българското законодателство за защита на животните в страната, включва новини, цели и политика на организацията.
Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България
НАПОС-РБ се определя като организация на физически лица-председатели на Общински съвети за осъществяване на дейност в обществена полза. Наследник на НАДПОС-РБ.
Национално сдружение на общините в Република България
Сайтът предоставя информация за диалога на общините с централната власт, обучения и форуми за общините в България
Общоарменски Благотворителен Съюз "Парекордзаган"
Съюзът се занимава с популяризиране на арменското културно и историческо наследство и укрепване на арменското самосъзнание.
Отворено Общество
Неправителствен институт за насърчаване и развитие на обществото в страната и подпомагане на европейския интеграционния процес.
Превантивно - информационен център по проблемите на наркоманиите
Центърът предоставя възможност за безплатно лечение и консултации при употреба, злоупотреба и зависимост към психоактивни вещества
Приеми ме
Сайт за кампанията за приемни родители. Информация относно приемната грижа, законодателството по въпроса и други полезни ресурси.
Програма Достъп до Информация
Фондация целяща да помогне за реализиране правото на гражданите на информация, предоставя норматина база, правна помощ, обучения, библиотека и указател.
Работилница за Граждански Инициативи
Неправителствена фондация, предоставяща опит за по-ефективна дейност на граждански и обществени организации и групи.
Родители
Асоциация целяща да насърчи и подпомогне родителите в доброто възпитание на своите деца. Съдържа информация за осъществени, актуални и бъдещи проекти.
Ротари Клуб
За дейността, членоевете и проектите на Ротари клуб гр. Поморие.
Св. Св. Кирил и Методий
Международна фондация която подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата. Управление, новини, програми и информационни центрове.
Сдружение Зелена Варна
Гражданско сдружение срещу строителния произвол, запазване на зелените площи в града, осигуряване прозрачност в действията на местната администрация.
Фондация "Очи на четири лапи"
Предлага информация за фондацията и за обучението на кучета-водачи на незрящи. Предлага възможност за отглеждане на кучета водачи в приемни семейства.
Фондация за Реформа в Местното Самоуправление
Провежда дискусионни форуми, публични обсъждания, проучвания, изследвания и консултации. Включва издания, програми и проекти.
Фондация Лале
Финансиране на социални програми в България. Фондацията подкрепя граждански организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди на обществото.
Център за Изследване на Демокрацията
Неправителствена организация, създадена през 1989 г. с цел подпомагане на демократичните реформи в страната.
Четири Лапи
Благотворителна организация за защита на животните, информация за проекти, кампании, политика, история и екип.

Тази категория на други езици: 48

[Many Mozillas]
Последно обновяване:
Април 21, 2016 at 11:24:03 UTC
Общество
Спорт
All Languages
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
Дом
Новини и медии
Развлечения
Справочник
Региони
Наука
Пазаруване онлайн