World Bulgarian Образование Университети и колежи
37

Категории 1

Аграрен Университет - Пловдив
Предлага информация за университета, факултетите и образователната програма.
Академия на МВР
Висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи.
Бургаски Свободен Университет
Сайтът предлага информация за кандидат студенти, както и за профилите на специалностите.
Варненски свободен университет
Организира редовна и задочна форма на обучение за образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор в 25 специалности.
Великотърновски Университет "Св.св. Кирил и Методий"
Подробна информация за университета, включваща структура, администрация, актуални новини, както и графици на учебната дейност за студенти и докторанти.
Висше Военноморско Училище "Н.Й.Вапцаров"
Предлага информация за учебното заведение в гр.Варна, приема, структурата, специалностите, учебната и научна дейност, както и за провежданите курсове.
Висше Строително Училище "Л.Каравелов" - София
Информация за структурата, специалностите, материалната база, акредитацията и полезни ресурси за студентите.
Висше Транспортно Училище "Т.Каблешков" - София
Информация за приема, студентите, програмата и проектите на учебното заведение. Полезни ресурси и връзки.
Висше Училище по Застраховане и Финанси
Информация за училището, преподавателите, учебната база, магистратурите, студентите и приема.
Висшите учебни заведения в България и чужбина
Връзки към сайтове на българските и чуждестранни университети, висши училища, институти и академии.
Лесотехнически Университет
Информация за софийския университет и неговата образователна и научна дейност, както и полезни ресурси.
Медицински Университет "Проф. Д-р.П.Стоянов" - Варна
Предлага информация за историята, академичната структура, обучението и научната дейност. На разположение е календар за учебната програма и сведения за библиотеката.
Медицински Университет - Плевен
Подробна информация за университета и неговата структура, ресурси за студенти и кандидат-студенти, както и запознаване с услугите извършвани от библиотеката.
Медицински Университет - София
Информация за университета, неговата структура и прием, както и за научната му дейност.
Медицински Университет Пловдив
Информация за учебното заведение, факултетите и колежите към него, както и за приема на студенти. Запознаване с ресурсите на библиотеката и сведения за университетската болница.
Международно висше бизнес училище - Ботевград
Информация за училището, провежданото обучение и структура. Ресурси за студенти и кандидат-студенти.
Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски"
Информация за структурата, дейността и факултетите към университета в гр. София. Сведения за библиотеката и полезни връзки.
Национален Военен Университет "Васил Левски"
Информация за университета и факултетите му в гр.Велико Търново, гр.Шумен и гр.Долна Митрополия. Запознаване с дейностите и образователните програми, както и с целите на учебното заведение.
Национална Спортна Академия
Информация за НСА, факултети и катедри, студенти и кандидат-студенти
Нов Български Университет
Обучава бакалаври, магистри и докторанти по хуманитарни науки, икономика, информатика, изящно и театрално изкуство.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Информация за университета, ръководството, факултетите, филиалите, колежите, програмите за обучение и изследователската дейност. Предлага и образователни ресурси и нормативни документи.
Русенски университет
Информация за прием на студенти, историята, структурата, международното сътрудничество и изследователска дейност на учебното заведение.
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Обучава студенти в областта на хуманитарните и природо-математическите науки. Включва история, администрация, факултети, изследователска дейност и проекти.
Стопанска академия "Д.А. Ценов"- Свищов
Информация за факултетите и центровете, студенти и персонал, включва също новини, форум, анкети и видео архив.
Технически Университет - Варна
Подробна данни за университета, неговата структура, колежи и факултети, прием и друга информация от значение за студенти и преподаватели.
Технически Университет - Габрово
Предлага информация за университета, структурата, обучението и живота на студентите.
Технически университет - София
Съдържа информация за историята, структурата, управлението, факултетите, студентите, дейностите и ресурсите на ТУ.
Технически университет - София, филиал Пловдив
Обучава студенти, докторанти и специализанти с възможност за допълнителна квалификация или паралелно обучение в свободен факултет.
Тракийски Университет - Стара Загора
Информация за университета, факултетите и департаментите към него. Предлага ресурси за студенти и връзки към други академични сайтове, както и новини за проекти, изложби и конференции.
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Подробна информация за бургаския университет, неговите факултети, научна и изследователска дейност. Полезни ресурси за студенти.
Университет за Национално и Световно Стопанство
Висше икономическо училище с над 80-годишна история, включва информация за структурата, историята, факултетите и учебните планове.
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Предлага запознаване със структурата и полезни ресурси за студентите.
Фуми Интелект
Европейски бизнес колеж след средно образование. Предлага обучение по мениджмънт,маркетин и икономика.
Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София
Предлага информация за университета инеговата образователна, научна, медународна и социална дейност, както и полезни ресурси.
Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"
Сведения за университета и неговите факултети, както и полезна информация за студентите.
Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Предлага информация за историята, факултетите, образователната и научна дейност на университета, както и полезни ресурси за студентите.

Тази категория на други езици: 42

[School Mozilla]
Последно обновяване:
Февруари 11, 2016 at 7:35:05 UTC
Справочник
Региони
Наука
Пазаруване онлайн
Общество
Спорт
All Languages
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
Дом
Новини и медии
Развлечения