World Bulgarian Бизнес Счетоводство
57

Вижте също: 1

"Перпера" ЕООД
Предлага счетоводно отчитане и изготвяне на финансови отчети.
Aринала Перфект ООД
Предлага счетоводни, трудови-осигурителни и застрахователни услуги, консултации, регистрации и представителство.
BSR
Предлага счетоводни услуги и данъчна защита, както и фирмени регистрации.
K&K Info
Предлага калкулатори за трудов и осигурителен стаж и счетоводен форум.
Odit.info
Онлайн каталог съдържащ закони, нормативни актове и практически съвети, данъчното облагане и практика.
Аlarkov
Счетоводната къща е специализирана в осъществяването на цялостен финансов и счетоводен мениджмънт.
Ай&Ди Консулт
Предлага счетоводно обслужване и данъчна защита.
Акаунт Плюс
АКАУНТ ПЛЮС е счетоводна кантора, основана през 2007 година.Макар и млада, кантората отговаря на високите професионални стандарти, наложени като задължително условие за постигане и поддържане качеството на предоставяните счетоводни услуги и данъчни консултации.
Актив ООД
Предлага одитиране, финансови и счетоводни консултации, експертизи, оценки на активи и пасиви.
Актюерски оценки по МСС 19
Консултантски услуги на пенсионни дружества и здравно осигурителни фондове, застраховки, разработване и внедряване на информационни системи
АМ Аспект ООД
Извършва пълно счетоводно обслужване, одит и обучение на счетоводен персонал.
Андиел Консулт ООД
Консултира и обслужва счетоводно компании и извършва спестовно-осигурителни услуги.
Атемис ООД
Извършва счетоводни, финансови и данъчни услуги.
АФА
Извършва одит, счетоводно и данъчно обслужване, правни консултации и анализи.
Биа Акаунт
Счетоводната къща е специализирана в ТРЗ, социално, здравно и пенсионно обслужване, счетоводно обслужване, охрана на труда, консултации.
Бизнесгруп Консулт ООД
Предлага счетоводни и правни услуги.
Бюлетин Investor.bg
Отчети на близо 400-те български публични компании. Всичките счетоводни справки.
В и М Компания ООД
Предлага счетоводни, правни и застрахователни услуги.
ВИП Консулт ЕOOД
Разработване и внедряване на Системи за управление в различни икономически отрасли.
Вси-ко
Независим финансов одит, счетоводни услуги, данъчни консултации.
Дала Консулт
Предлага помощ за бизнес планиране, финансови анализи, счетоводно обслужване и данъчна защита и представителство.
Димико ЕООД
Предлага счетоводни, финансови и застрахователни услуги.
Евдито ЕООД
Извършва пълно или частично данъчно и счетоводно обслужване и консултации.
Зара Консулт
Предлага счетоводно обслужване, данъчно-правни консултации и одит.
Иконом ООД
Предлага одиторски услуги, счетоводни услуги и лицензирани езикови преводи.
ИнтраПартнерс ООД
Предлага пълен набор услуги по отношение на счетоводство, данъчно облагане и бизнес решения.
Консулт Интелект - Русе
Извършва счетоводни и данъчни услуги, както и бизнес консултации.
Консултантска Къща "Марцолов и Сие"
Извършва данъчно-правни и счетоводни услуги.
Корект Плюс ООД
Счетоводни услуги трудово-правни отношени и данъчни консултации.
Лема Консултинг ЕООД
Счетоводни услуги, одит, преобразуване на търговски дружества, данъчни консултации.
М енд М ООД
Счетоводно-осигурителни услуги и консултации,както и пенсионни преписки.
Място за счетоводна информация
Актуална нормативна уредба в областта на счетоводство, данъци, осигуряване, ТРЗ, одит.
Нава ООД - Варна
Финансово-счетоводни и консултантски услуги, регистрация и пререгистрация на фирми, административни услуги.
Новакон
Изграждане на счетоводни системи, мониторинг, одит, бизнес планиране, консултации, счетоводно обслужване, анализ и регистрации.
Одитинг ЕООД
„ОДИТИНГ” ЕООД предлага: Независим финансов одит на годишни, финансови отчети и изготвяне на одиторски, доклади съгласно професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти.Одит по проекти и програми на Европейския съюз.
ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ „ФСК ОДИТ”
Предметът на дейност на дружеството включва независим финансов одит на финансови отчети на предприятия по реда на Закона за независимия финансов одит, консултантска дейност, счетоводни услуги и други бизнес услуги.
Публикуване на Годишни Финансови Отчети - ГФО
Икономическо издание за публикуване на Годишен Финансов Отчет на фирми в Интернет съгласно Закона за счетоводството.
Регистрация на фирма - ЕТ, ЕООД, ООД
"Емпреси" ЕООД предлага услуги в областта регистрация на фирма - ЕТ, ЕООД, ООД, АД. Извършва и промяна на вече вписани обстоятелства в Търговския регистър.
СК Актив Консулт ООД
Извършва пълно счетоводно обслужване на български и чуждестранни фирми и данъчна защита.
Счетоводна кантора БАЛАНС-Пловдив
Пълно счетоводно обслужване, данъчни и осигурителни консултации.
Счетоводна Кантора К и К
Предлага пълно счетоводно обслужване и консултации.
Счетоводна къща "Веста"
Предлага следните услуги текущо счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, одиторски заверки, правни услуги.
Счетоводна къща "Дайва"
Извършва пълно счетоводно обслужване.
Счетоводна Къща "Дебал"
Извършва счетоводни услуги, данъчни консултации и провежда семинари и индивидуални обучения по счетоводство.
Счетоводна къща "Картел"
Предлага пълно абонаментно счетоводно и административно-правно обслужване.
Счетоводна Къща "ССВ-92"
Извършва счетоводни услуги, данъчна защита и представителство.
Счетоводна Къща Акаунтинг Адвайзърс
Акаунтинг Адвайзърс - Счетоводни услуги и данъчни консултации.
Счетоводна къща Импулс
Ние Ви предлагаме абонаментни счетоводни услуги на разумни цени. За повече информация посесете нашата интернет страница
Счетоводна къща Прима Интелект
Извършва счетоводни услуги, данъчни консултации, трудови договори и осигуровки, годишно счетоводно приключване, ДДС.
Счетоводна къща “ Велев и Димитров “ ООД
Счетоводна къща “ Велев и Димитров “ ООД - професионални абонаментни и еднократни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации.
Счетоводни услуги Пловдив - счетоводна къща Гарант
Счетоводна къща Гарант - Пловдив предлага цялостно счетоводно обслужване на малки и средни фирми и самоосигуряващи се лица. Регистрации, консултации, осигуровки.
Счетоводни услуги, онлайн счетоводен софтуер
Naifin Ви позволява по всяко време на денонощието, всеки ден от седмицата да имате информация за финансовите Ви потоци и документи, интегрирано в Интернет среда.
Счетоводно обслужване ООД - Варна
Предлага помощ за текущо счетоводно и годишно счетоводно обслужване, консултантски услуги, представителство пред институциите, фирмен мениджмънт.
Счетоводно-консултантска агенция Сибона
Предлага счетоводни услуги, годишно приключване на фирми/физически лица. Представяне пред НАП/НОИ.
Фактуриране онлайн
Безплатна програма за издаване на фактури
Финанс Консулт
Фирмата предлага счетоводни услуги
„Сансара” ЕООД
Предлага счетоводно обслужване, фирмени консултации и изготвяне и управление на проекти към ЕС.

Тази категория на други езици: 27

[Euro_Mozilla3]
Последно обновяване:
Ноември 23, 2016 at 14:24:05 UTC
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
Дом
Новини и медии
Развлечения
Справочник
Региони
Наука
Пазаруване онлайн
Общество
Спорт
All Languages
Изкуство