Institucije na državnom nivou Bosne i Hercegovine.
Adresar institucija Bosne i Hercegovine
Sadrži popis državnih službi sa adresama i brojevima telefona podjeljinih u tri kategorije na institucije BiH, FBiH i RS.
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine
Sadrži konkurse za popunjavanje radnih mjesta u državnim institucijama Bosne i Hercegovine, obuke državnih službenika i informacije o postdiplomskim studijima, relevantne zakone, i forum.
Agencija za promociju stranih investicija (FIPA)
O Agenciji, pregled priliva stranih ulaganja, pozivi na privatizaciju i lista firmi pred privatizacijom.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Sadrži statut Agencije, Zakon o statistici Bosne i Hercegovine, rezultate anketa, i biltene u PDF formatu.
BHMAC - Komisija za deminiranje Bosne i Hercegovine
Novosti i organizacija, izvještaji i strateški planovi, te relevantni zakonski propisi.
Centralna banka Bosne i Hercegovine
Centralna banka Bosne i Hercegovine- definira i kontrolira implementaciju monetarne politike Bosne i Hercegovine.
Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
Pruža osnovne pojmove i definicije, program rada, objave javnih rasprava o nacrtima standarda, pregled tehničkih komiteta, tekst Zakona o standardizaciji, i linkove na međunarodne i evropske standarde.
Izborno povjerenstvo
Izborno povjerenstvo- sluzbena web strana Izbornoga povjerenstva Bosne i Hercegovine.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine је nezavisno regulatorno tijelo koje obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u vezi s dodjelom koncesija koje su u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.
Konkurencijsko vijeće
Djelovanje vijeća je na polju zaštite i promidžbe tržišne konkurencije te prioritetne djelatnosti i uspostavljanja svjetskih tržišnih standarda u Bosni i Hercegovini.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nadležno je za zaštitu međunarodnih granica,sprječavanje i otkrivanje učinilaca krivičnih djela terorizma, trgovine drogom.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Sadrži listu ambasada, konzulata i misija, konzularne informacije, i pregled međunarodne saradnje.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Sadrži arhivu zakona, aktuelnosti, liste članova iz sadašnjeg i prošlih mandata, te poslovnike i pregled komisija dva doma.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Sadrži nadležnosti, biografije članova, zaključke i odluke, i saopštenja.
Regulatorna agencija za komunikacije
Aktuelnosti, propisi i dozvole za telefonske, Internet, televizijske i radio operatere u Bosni i Hercegovini.
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine
Investiciono i tekuće održavanje kompleksa zgrada i zemljišta BiH, uredskog prostora, instalacija i inventara.
Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine
Sadrži revizione izvještaje, standarde revizije i pravnu osnovu.
Ured za veterinarstvo
Data su uputstva vezana za ovu temu. Pored arhive vijesti i dosad obajvljenih obavjesti i odluka predstavljena i je legislativa na snazi kao i ona u pripremi.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine- konstituiran je po prvi put 15. veljace 1964. godine na temelju Ustava iz 1963. godine, a zadrzan je i kasnijim Ustavom iz 1974. godine.
Visoka sudska i tuzilačka vijeća Bosne i Hercegovine
Sadrži informacije o Vijećima i članovima, novosti, Poslovnike, izvještaje, konkurse i informacije o postupku imenovanja sudija i tužilaca.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine- Sluzbena web strana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Ova kategorija na drugim jezicima: 1

[Bosnia-Herzegovina]
Posljednja izmjena:
nedjelja januar 15 13:35:03 EST 2012
Regionalno
Nauka
Kupovina
Društvo
Sport
All Languages
Umjetnost
Poslovanje
Računari
Igre
Zdravlje
Domaćinstvo
Novosti
Rekreacija
Preporuke