In Partnership with AOL
Ova kategorija na drugim jezicima:
  • Kvantni Hallov efekt - Sadrži objašnjenje pojmova nužnih za razumijevanje efekta, kao i opsežnu listu literature. Seminarski rad. [PDF]
    [!]
  • Solitoni - osnovni pojmovi - Uvodni članak o solitonima. Sadrži definiciju, istorijat, rješenje Korteweg - de Vriesove jednadžbe, neke druge solitonske jednadžbe, Mathematica kod, ilustracije i animacije.
    [!]
  • Solitonska rješenja Korteweg-de Vries jednačine - Sadrži izvod KdV jednačine kao modela valova na plitkoj vodi i ukazuje na vezu sa Sturm-Liouvilleovim problemom. Solitonska rješenja su ispitana analitički u najjednostavnijim slučajevima, i numerički za zadane početne uvjete. Diplomski rad, dostupan kao PDF download i PowerPoint prezentacija sa animacijama.
    [!]
Prijavi se za editora ove kategorije.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Uslovi korištenja
Posjetite naše sajtove-rođake  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Posljednja izmjena: oktobar 11, 2013 at 5:35:27 UTC - edit