İnformasiya azadlıği
Rəsmi dövlət saytları üzrə monitorinqnin nəticələri və onlar üçün tövsüyələr.
Milli Net
Azərbaycan dilində oan internet saytları üzrə Azərbaycan Milli İnternet Forumu tərəfindən təşkil edilən virtual müsabiqə. Mükafat haqqında, qeydiyyat. Aidiyyəti olan xəbərlər.
NETTY
Eyniadlı ilik internet mükafatı barədə məlumat və müsabiqənin təşkili.
Xalq Kompüteri
Eyniadlı layihə barədə məlumat. Bu mövzuya aidiyyəti olan xəbərlər.
IRELI Countrywide Youth Movement IT Dept
Irərəli ümumrespublika gənclər hərəkatın IT kollektivi haqqinda.

Bu kateqoriya digər dillərdə: 20

[Computer Mozilla]
Son yeniləmə:
Yanvar 13, 2014 at 6:45:09 UTC
Kompüter
Oyunlar
Səhiyyə
Evdarlıq
Xəbərlər
Əyləncə
Referensiya
Regional
Elm
Alış-veriş
Cəmiyyət
İdman
All Languages
İncəsənət
Biznes