In Partnership with AOL
Այս դասավորումը ուրիշ լեզուներով՝
 • ESOLARM - Առաջարկում է ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ, նախապատրաստում միջազգային քննությունների, ինչպես նաև աջակցում արտասահմանում ուսումը շարունակելու համար։
  [!]
 • MathNet.am - Մաթեմատիկայի կրթական կայք ուսուցիչների, ուսանողների և աշակերտների համար, էլեկտրոնային գրքեր, հոդվածներ, անիմացիաներ, սլայդներ, ծրագրեր, ֆորում, մրցույթ։
  [!]
 • MIT OpenCourseWare - Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ուսումնական բոլոր նյութերը առցանց տարբերակով, անվճար, աշխարհի ցանկացած վայրից։ MIT OCW-ն համարվում է Ինտերնետային ամենալայնածավալ հրատարակություններից մեկը՝ ներառելով ավելի քան 1900 ուսումնական ծրագրեր։
  [!]
 • Առաջնորդության դպրոց Հիմնադրամ - Դպրոցի մասին, ընդունելություն, դասախոսներ և գործընկերներ։
  [!]
 • ԱրմԷկո.ամ ուսանողական կայք - Ռեֆերատ, կուրսային և դիպլոմային աշխատանքներ, էլեկտրոնային գրքեր, հոդվածներ, բլոգեր, ֆորում:
  [!]
 • Բու Նախադպրոցական Ակադեմիա - Ակադեմիայի մասին, դասատախտակ, ընդունելություն և կապ։
  [!]
 • Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն - Տեղեկություններ Գերմանիայում ուսման և հետազոտության հնարավորությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկվող կրթոշակային ծրագրերի մասին։
  [!]
 • Գնահատման և Թեստավորման Կենտրոն - Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է։ Օրենսդրական փաստաթղթեր, ցուցումներ, քննական թեստերի նմուշներ սովորողների համար։
  [!]
 • Դասարան.ամ - Կայքի առաքելությունն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով նպաստել կրթության որակի բարձրացմանը։
  [!]
 • Դենիս Ռունովի Դպրոց - Օտար լեզուների դպրոց։
  [!]
 • Դվվ ինթերնեյշնլ - Օժանդակում է մեծահասակների կրթության ծրագրերի հայեցակարգը և անցկացումը, ինչպես նաև խթանում է տեղեկատվության և փորձի փոխանակումն այս բնագավառում։
  [!]
 • Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման («ԷԻԿ») ամբիոն - Երևանի Ճարտարապետության և Շինարարության Պետական Համալսարանի Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման («ԷԻԿ») ամբիոն։
  [!]
 • ԷՅ-ԷՖ-ԷՄ ուսումնական կենտրոն - Հաշվապահության և ֆինանսական կառավարման ուսումնական կենտրոն։
  [!]
 • Էրուդիտ Ուսումնական Համալիր - Քոլեջ - գիմնազիա 3-5 տարեկանների համար։
  [!]
 • Թեստեր.ամ - Կայքը իրականացնում է սովորողների գիտելիքների համակարգչային թեստավորում՝ համաձայն ՀՀ ԿԳՆ Գնահատման և թեստավորման կենտոնի կողմից հաստատված չափորոշիչների և սկզբունքների։
  [!]
 • Թերլեմեզյանի Անվան Գեղարվեստի Պետական Քոլեջ - Բաժիններ, դիմորդին, ցուցասրահ, պատմություն և կոնտակտներ։
  [!]
 • Թումո Ստեղծարար Տեխնոլոգիաների Կենտրոն - Կենտրոնը սովորեցնում է անիմացիա, խաղերի ստեղծում, կայքերի մշակում, թվային մեդիա։
  [!]
 • Ինգլիշ Թայմ - Անգլերեն լեզվի տարբեր դասընթացներ առաջարկող լեզվի կենտրոն։
  [!]
 • Ինֆորմատիկա բոլորի համար - Ռուզաննա Ստեփանյանի կայքը որտեղ կարող եք գտնել ուսումնական նյութեր, գործնական աշխատանքներ և ծրագրեր։
  [!]
 • Լեզուների և Վերապատրաստման Միջազգային Կենտրոն - Առաջարկում է լեզվի դասընթացները, միջազգային քննություններին նախապատրաստող կուրսեր ու բիզնես հմտությունների թրեյնինգներ։
  [!]
 • Լույս հիմնադրամ - Հիմնադրամի առաքելությունն է ստեղծել ու համախմբել առաջադեմ և ստեղծագործ մտածելակերպ ունեցող ուսանողների սերունդ՝ բազմապատկելով աշխարհի լավագույն համալսարաններ հաճախող հայ ուսանողների թիվը, այդ ուսանողներին տրամադրելով նյութական, մենթորական և այլ աջակցություն։
  [!]
 • Խուլերի Դպրոց - Լսողության խանգարումներով երեխաների հատուկ կրթահամալիր։
  [!]
 • Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն - Ծրագրի նպատակն է ՀՀ կրթության ոլորտում որակի, համապատասխանության, հասանելիության և արդյունավետության բարելավման ուղղված բարեփոխումային ծրագրերի իրականացումն է:
  [!]
 • Կրթական համալիր պորտալ - Իրավական փաստաթղթեր, կրթական հաստատություններ, կրթական նյութեր և վիրտուալ համայնքներ։
  [!]
 • Կրթական Տեխնոլոգիաների Ազգային Կենտրոն (ԿՏԱԿ) - Կրթական Տեխնոլոգիաների Ազգային Կենտրոն։
  [!]
 • Կրթության Ազգային Ինստիտուտ - Հանրակրթություն, վերապատրաստումներ, ամսագրեր և գրադարան։
  [!]
 • Կրթության Պետական Տեսչություն - Կառուցվածք, ժամանակացույց, թեժ գիծ, իրավական ակտեր։
  [!]
 • Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա - Ասոցիացիայի առաքելությունն է համախմբել Հայաստանում ապրող ու ԱՄՆ-ում մասնագիտական վերապատրաստման կամ կրթական ծրագրերի մասնակցած քաղաքացիներին։
  [!]
 • Հայաստանի դիվանագիտական դպրոց - Դպրոցի առաջնային նպատակներն են արտաքին գործերի նախարարության համակարգի համար դիվանագիտական կադրերի պատրաստումը։
  [!]
 • Հայկական կրթական միջավայր ֆորում - Հայաստանի կրթական ոլորտի մասին քննարկումներ։
  [!]
 • Հեռաուսուցման լաբորատորիա - Լաբորատորիայի հիմնական առաքելությունն է կրթության մատչելիության ապահովումը` բաց, ճկուն և բարձրորակ հեռաուսուցման ծրագրերի իրականացման միջոցով` ինչպես տեղաբնակ, այնպես էլ օտարերկրյա ուսանողների համար։
  [!]
 • Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ - Ընդհանուր տեղեկություններ, նորություններ, ֆակուլտետներ (Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա, Ֆինանսներ և վարկ, Իրավագիտություն), դիմորդ, միջազգային կապեր, ուս․ արտադրական պրակտիկա, առարկայական կաբինետներ, հետադարձ կապ։
  [!]
 • ՀՖՀՀ - «Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ։
  [!]
 • Մաթեմատիկա - Մաթեմատիկա առարկան սովորեցնող անվճար համակարգ որը նախատեսված է 4-րդից մինչև ավարտական դասարանների աշակերտների համար։
  [!]
 • Մայքրոսոֆթ .ՆԵԹ Ծրագրավորման Դպրոց - Դպրոցը կազմակերպում է C# լեզվի և .NET տեխնոլոգիաների շարունակական և ամբողջական ուսուցում։
  [!]
 • Մայքրոսոֆթ Կրթական Համակարգ - Համակարգը օժանդակում է Հայաստանում էլեկտրոնային և հեռավար ուսուցման զարգացմանը։
  [!]
 • Մանանա Ուսումնական կենտրոն - Կենտրոնը դասավանդում է բուժքույրական գործ, դասական և բուժական մերսում, դեկորատիվ դիմահարդարում, խմորեղենի պատրաստում, խոհարարություն, կար ու ձև, սեղանի ձևավորում և այլ մասնագիտություններ։
  [!]
 • Մաշտոց Միութիւն - Հայ լեզուի պաշտպանութեան և զարգացման միութիւն։
  [!]
 • Մասնագիտական Կրթության Որակի Ապահովման Ազգային Կենտրոն (ՈԱԱԿ) - Հիմնադրամի մասին, նախագծեր, նորություններ, զեկույցներ և ելույթներ։
  [!]
 • Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոն - Կենտրոնը ձգտում է նպաստել մասնագիտական ոլորտի խնդիրների շահագրգիռ քննարկմանը, հանրության մեջ մասնագիտական կրթության մասին տեղեկատվության և այդ համակարգի հեղինակության աստիճանական բարձրացմանը։
  [!]
 • Միջազգային Խորհրդարանական Կրթաթոշակ - Գերմանական Բունդեսթագի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում քաղաքականությամբ հետաքրքրվող շրջանավարտներին ծանոթանալ Գերմանիայի խորհրդարանական կառավարման համակարգի հետ:
  [!]
 • Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդներ - Կրթական-խորհրդատվական կազմակերպություն, որի նպատակն է խթանել փոխըմբռնման զարգացումը ԱՄՆ-ի ու Արևելյան Եվրոպայի և Եվրասիայի երկրների միջև։
  [!]
 • Ներդաշնակ Տուն - Ոչ-ֆորմալ կրթական, գիտավերակարգողական և առողջավերականգնողական կենտրոն։
  [!]
 • Նյուտոնիկ - Նախակրթական և տարրական դպրոց։
  [!]
 • Նորարար ուսուցիչների ցանց - Ցանցը նպատակ ունի միավորել նորագույն տեխնոլոգիաներով և նորարար մեթոդներով աշխատող բոլոր ուսուցիչներին, կրթական հարցերով շահագրգիռ անձանց։
  [!]
 • Ուսումնական գրականության զարգացման ամբիոն - Գրքեր, դասագրքեր, հոդվածներ և հայտարարություններ։
  [!]
 • Պաշարների շտեմարան - Էլեկտրոնային պաշարների շտեմարան. դասագրքեր, առարկայական ծրագրեր, մեթոդական նյութեր և կրթական փաստաթղթեր։
  [!]
 • Սիսքո Ցանցային Ակադեմիա - Նորություններ, ակադեմիայի մասին, վկայականներ, դասընթացներ, դասախոսներ, դասացուցակ, գրանցում, աշխատանք, գործընկերներ, կապ։
  [!]
 • Սովորել.ամ - Օգնություն դիմորդներին և աշակերտներին։
  [!]
 • Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցի - «Այբ» կրթական ավանի տարածքում կառուցվելիք Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցու ճարտարապետական հայեցակարգի մրցույթ։
  [!]
 • Սփյուռք Գիտաուսումնական Կենտրոն - Կենտրոնի նպատակն է սփյուռքահայ և հայրենի ուսուցիչների վերապատրաստությունը։
  [!]
 • Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Դպրոց - Ընդունելություն, գործընկերներ և դասախոսեր, նախագծեր և ռեսուրսներ։
  [!]
 • Տեմպուս - Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների խումբ:
  [!]
 • Տեմպուս - Եվրոպական Միության ծրագիր որը ուղղված է բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացմանը։
  [!]
 • Տնտեսագիտության և Կառավարման Ինստիտուտ - Մագիստրատուրա, վերապատրաստում, գիտահետազոտական գործունեություն և հրատարակումներ։
  [!]
 • Քիմիական Բլոգ - Ամեն ինչ քիմիայի մասին: Գիտնականների, ուսուցիչների, ուսանողների և աշակերտների համար:
  [!]
 • Օլիմպ.ամ - Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներ։
  [!]
Այս դասավորումը խմբագրի կարիք ունի։
[Graduate_Mozilla]
Copyright © 1998-2015 AOL Inc. Օգտագործման պայմաններ
ԳՐԱՊԱՀԱՐԱՆ | ՎԻՔԻՄԵԴԻԱ
Վերջին թարմացումը: Դեկտեմբեր 7, 2014 at 7:20:15 UTC - խմբագրել