World Armenian Գործարարություն Ֆինանսական Ծառայություններ
59
Ապահովագրություն, հաշապահություն, բանկային ծառայություններ, վճարային համակարգեր, ինվեստիցիա, ֆինանսական պլանավորում, հարկեր, իպոտեկա, կոնսուլտացիաներ։

դասավորումներ 1

ԱԳԲԱ Լիզինգ
Բազմապրոֆիլ լիզինգի առարկաներ տրամադրող վարկային կազմակերպություն։
Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունն է վարկավորման և ֆինանսական վարձակալության միջոցով գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերության ոլորտում փոքր և միջին բիզնեսի խթանումը։
Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն
Հաշվետվություններ, ծառայություններ, կարգավորում, հիփոթեքային վարկեր, և իրավունքներ։
Ալֆասեքյուրիթիզ
Ներդրումային ընկերությունը արժեթղթերով գործարքներ է կատարում հաճախորդների համար։
ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ
Բանկի մասին տեղեկություն, նորություններ, անհատներին, իրավաբանական անձանց, ֆինանսկական հաշվետվություններ, կորպորատիվ կառավարում, բանկի ղեկավարներ, սակագներ, թափուր աշխատատեղեր։
Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ
Ընկերության մասին, ֆոնդեր, տեղեկատվական նյութեր և հաշվետվություններ։
Անելիք Բանկ
Բանկի մասին, վարչակազմակերպական կառուցվածքը, կորպորատիվ կառավարում, ֆինանսական հաշվետվություններ, ծառայություններ, շահութաբաժիններ, բանկի ղեկավարներ, վարկեր, պլաստիկ քարտեր և ավանդներ։
Անիվ
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն։
Աուդիտ Սթար
Աուդիտորական ընկերություն։
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն
Հիփոթեքային ընկերություն որը վարկավորում է բնակարանների ձեռք բերումը և վերանորոգումը։
Ասատրյանս
Առաջարկում է աուդիտի, հարկային և խորհրդատվական ծառայություններ։
Արարատ Բանկ
Կանոնադրություն, կառավարում, թղթակից բանկեր, հաշվետվություններ, ծառայություններ և տեղեկատվություն։
Արեգակ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն
Կազմակերպության մասին, վարկեր, հաճախորդներ, մասնաճյուղեր, նորություններ, աշխատանք։
Արմենբրոկ
Հայաստանյան ներդրումային ընկերություն, որը իր հաճախորդներին տրամադրում է ֆինանսական և ներդրումային ծառայությունների լայն ընտրանի։
Արմենիան Քարդ (ԱրՔա)
Հիմնադրվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի և տաս առևտրային բանկերի կողմից 2000 թվականին Հայաստանի բանկային ոլորտում նոր վճարահաշվարկային համակարգի ներդրման և զարգացման նպատակով։
Արմսվիսբանկ
Բանկի մասին, անհատների համար, կորպորատիվ հաճախորդներ, ֆինանսական միջնորդներ, և հաշվետվություններ։
Արցախբանկ
Հաշվետվություններ, ծառայություններ և մասնաճյուղեր։
Արֆին
Վարկային միություն։
ԱՔՌԱ վարկային բյուրո
Բյուրոյի հիմնադրման և հետագա զարգացման մասին տեղեկատվություններ, նյութեր սեփական վարկային պատմությունը կերտելու մասին և Հայաստանում տրամադրվող ֆինանսական ծառայությունների մասին։
Բեյս Քոնսալթ
Հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայություններ առաջարկող ընկերություն։
Բիբլոս Բանկ Արմենիա
Ծառայություններ, ֆինանսական հաշվետվություններ, և պլաստիկ քարտեր։
ԲԼԵՍՍ ՈՒՎԿ ՍՊԸ
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպության մասին, բիզնես վարկեր, սպառողական վարկեր, կարևոր տեղեկություն, կոնտակտներ։
Գառնի ինվեստ
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
Գլաձոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն
Ընկերության պատմությունը, մատուցվող ծառայությունները և ընկերության հաշվետվությունները։
Գլոբալ Կրեդիտ
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
Գուդ Կրեդիտ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն
Բիզնես և սպառողական վարկեր, խորհուրդներ վարկերի մասին։
Երիտասարդական Բանկ
Փոքր դրամաշնորհների միջոցով բանկը աջակցում է ամենատարբեր երիտասարդական նախաձեռնություններին։
Էլ Ֆոր Հաշվապահական Կենտրոն
Ծառայություններ, դասընթացներ, օգտակար նյութեր և նորություններ։
Էյ-Էն Աուդիտ
Մատուցում է ծառայություններ աուդիտի, հաշվապահական հաշվառման, հարկերի, կառավարման և տնտեսական իրավունքի գծով։
Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան
Բանկը առաջարկում է բազմատեսակ ծառայություններ անհատ և իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների՝ Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։
Էքսպրես Կրեդիտ
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, որը վարկավորում է ինչպես ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնակատերերին, այնպես էլ իրավաբանական անձանց։
Ինեկոբանկ
Ծառայություն, ինեկոթրեյդ, նորություններ, հաշվետվություններ, կորպորատիվ կառավարում, բանկային հաշվի սպասարկում, դրամական փոխանցումներ, ավանդներ, վարկեր, վճարային քարտեր, հաշվիչներ։
Կամուրջ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն
Աջակցում է Հայաստանի գյուղական և քաղաքային վայրերում ապրող ցածր եկամուտ ունեցող միկրո ձեռներեցներին և նրանց ընտանիքների բարեկեցության բարելավմանը:
Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ
Ներդրումային և կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչ։
Կապիտալ Լոկուս
Ֆինանսական խորհրդատվական ընկերություն, որը առաջարկում է փոխառությունների և կապիտալի ներգրավման ծառայություններ։
Կրեդիտ Կորպ
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
Համահայկական Բանկ
Բանկի նպատակն է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից և զարգացմանն ուղղորդված մասնավոր աղբյուրներից հավաքագրել երկարաժամկետ ֆինանսական միջոցներ և իրականացնել մասնավոր ձեռնարկությունների զարգացմանն ուղղված ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորում։
Հայաուդիտ
Աուդիտորական կազմակերպություն։ Աուդիտ, աուդիտին հարակից ծառայություններ, հաշվապահական ծառայություններ, խորհրդատվություն, հարկային բնույթի ծառայություններ, վերլուծություն գործարար պլանի կազմում։
Հայաստանի Բանկերի Միություն
Առևտրային բանկերի շահերի պաշտպանությունը հետապնդող ոչ առևտրային կազմակերպություն։
Հայէկոնոմբանկ
Բանկի մասին, լրատվություն, ծառայություններ, մասնաճյուղեր, հատուկ նախագծեր, տարադրամի փոխարժեքներ և դոլարի ֆորվարդային փոխարժեքներ։
Հայկական Դրամ
Դրամի փոխարժեքները Հայաստանի բոլոր բանկերում։
Մելլաթ բանկ
Ծառայություններ, սակագներ, բաժնետերեր և ներդրողներ, և հաշվետվություններ։
Յունիլիզինգ
Վարկային կազմակերպություն։
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա և Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա
Ֆոնդային բորսայի և Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի պաշտոնական կայք։ Ֆոնդային բորսային ծառայությունների, յուրաքանչյուր 30 րոպե թարմացվող առևտրի տվյալների, Դեպոզիտարիայի ծառայություններ՝ ներառյալ արժեթղթերի կենտրոնացված ռեեստրի վարում և արժեթղթերի պահառություն։
Նոր Հորիզոն
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։ Բիզնես վարկեր, ձեռներեցության վարկեր, սպառողական վարկեր, ՀԶՄ վարկեր, կիվա վարկեր։
ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
Ռենեսա ՓԲԸ
Ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերություն է։ Կառուցվածք, մասնագետներ, կորպորատիվ կառավարում, ծառայություններ, կապ։
ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն
Տրամադրում է վարկեր գյուղացիական տնտեսություններին, մանր և միջին ձեռներեցությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց։
Տոնտոն ներդրումային ընկերություն
Ընկերության մասին, ծառայություններ, հաշվի բացում, ֆինանսական տվյալներ, նորություններ, բարեգործություն, օրենսդրություն, տերմիններ, օգտակար կայքեր։
Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա
Ակտիվների կառավարման ծառայություններ առաջարկող ֆինանսական կազմակերպություն։
Փըրֆեքթ Աուդիտ
Աուդիտորական ընկերություն։
Փի-Էյջ-Փի Փարթնըրզ
Մատուցում է հաշվապահական և հարկային ծառայությունների ամբողջական շրջանակ։
Փրայմ Կապիտալ
Ներդրումային ընկերություն։
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։ Վարկերի մասին և ֆինանսական հաշվետվություններ։
ՖինԹաքս Ըքաունթինգ
Հաշվապահական, հարկային և այլ ֆինանսական ծառայություններ։
Ֆինքա
Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
Ֆյուչր կապիտալ մարկետ ՍՊԸ
Բրոքերային ծառայություններ, ֆինանսավորում և խորհրդատվություն:

Այս դասավորումը ուրիշ լեզուներով՝ 41

[Armenian Mozilla]
Վերջին թարմացումը:
Փետրվար 12, 2017 at 5:15:18 UTC
Գործարարություն
Համակարգիչներ
Առողջություն
Տուն
Լուրեր
Ժամանց
Տեղեկագրություն
Շրջանային
Գիտություն
Գնումներ
Հասարակություն
All Languages
Արվեստ