In Partnership with AOL
Այս դասավորումը ուրիշ լեզուներով՝
 • ԱԳԲԱ Լիզինգ - Բազմապրոֆիլ լիզինգի առարկաներ տրամադրող վարկային կազմակերպություն։
  [!]
 • Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն - Կազմակերպության առաքելությունն է վարկավորման և ֆինանսական վարձակալության միջոցով գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերության ոլորտում փոքր և միջին բիզնեսի խթանումը։
  [!]
 • Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն - Հաշվետվություններ, ծառայություններ, կարգավորում, հիփոթեքային վարկեր, և իրավունքներ։
  [!]
 • Ալֆասեքյուրիթիզ - Ներդրումային ընկերությունը արժեթղթերով գործարքներ է կատարում հաճախորդների համար։
  [!]
 • ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ - Բանկի մասին տեղեկություն, նորություններ, անհատներին, իրավաբանական անձանց, ֆինանսկական հաշվետվություններ, կորպորատիվ կառավարում, բանկի ղեկավարներ, սակագներ, թափուր աշխատատեղեր։
  [!]
 • Ամերիա Ասեթ Մենեջմենթ - Ներդրումային հաստատություն որը առաջարկում է հավատարմագրային կառավարման ծառայություններ։
  [!]
 • Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ - Ընկերության մասին, ֆոնդեր, տեղեկատվական նյութեր և հաշվետվություններ։
  [!]
 • Անելիք Բանկ - Բանկի մասին, վարչակազմակերպական կառուցվածքը, կորպորատիվ կառավարում, ֆինանսական հաշվետվություններ, ծառայություններ, շահութաբաժիններ, բանկի ղեկավարներ, վարկեր, պլաստիկ քարտեր և ավանդներ։
  [!]
 • Անիվ - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն։
  [!]
 • Աուդիտ Սթար - Աուդիտորական ընկերություն։
  [!]
 • Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն - Հիփոթեքային ընկերություն որը վարկավորում է բնակարանների ձեռք բերումը և վերանորոգումը։
  [!]
 • Ասատրյանս - Առաջարկում է աուդիտի, հարկային և խորհրդատվական ծառայություններ։
  [!]
 • Արարատ Բանկ - Կանոնադրություն, կառավարում, թղթակից բանկեր, հաշվետվություններ, ծառայություններ և տեղեկատվություն։
  [!]
 • Արեգակ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն - Կազմակերպության մասին, վարկեր, հաճախորդներ, մասնաճյուղեր, նորություններ, աշխատանք։
  [!]
 • Արմենբրոկ - Հայաստանյան ներդրումային ընկերություն, որը իր հաճախորդներին տրամադրում է ֆինանսական և ներդրումային ծառայությունների լայն ընտրանի։
  [!]
 • Արմենիան Քարդ (ԱրՔա) - Հիմնադրվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի և տաս առևտրային բանկերի կողմից 2000 թվականին Հայաստանի բանկային ոլորտում նոր վճարահաշվարկային համակարգի ներդրման և զարգացման նպատակով։
  [!]
 • Արմսվիսբանկ - Բանկի մասին, անհատների համար, կորպորատիվ հաճախորդներ, ֆինանսական միջնորդներ, և հաշվետվություններ։
  [!]
 • Արցախբանկ - Հաշվետվություններ, ծառայություններ և մասնաճյուղեր։
  [!]
 • Արֆին - Վարկային միություն։
  [!]
 • ԱՔՌԱ վարկային բյուրո - Բյուրոյի հիմնադրման և հետագա զարգացման մասին տեղեկատվություններ, նյութեր սեփական վարկային պատմությունը կերտելու մասին և Հայաստանում տրամադրվող ֆինանսական ծառայությունների մասին։
  [!]
 • Բեյս Քոնսալթ - Հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայություններ առաջարկող ընկերություն։
  [!]
 • Բիբլոս Բանկ Արմենիա - Ծառայություններ, ֆինանսական հաշվետվություններ, և պլաստիկ քարտեր։
  [!]
 • ԲԼԵՍՍ ՈՒՎԿ ՍՊԸ - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպության մասին, բիզնես վարկեր, սպառողական վարկեր, կարևոր տեղեկություն, կոնտակտներ։
  [!]
 • Գառնի ինվեստ - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
  [!]
 • Գլաձոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն - Ընկերության պատմությունը, մատուցվող ծառայությունները և ընկերության հաշվետվությունները։
  [!]
 • Գլոբալ Կրեդիտ - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
  [!]
 • Գուդ Կրեդիտ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն - Բիզնես և սպառողական վարկեր, խորհուրդներ վարկերի մասին։
  [!]
 • Երիտասարդական Բանկ - Փոքր դրամաշնորհների միջոցով բանկը աջակցում է ամենատարբեր երիտասարդական նախաձեռնություններին։
  [!]
 • Էլ Ֆոր Հաշվապահական Կենտրոն - Ծառայություններ, դասընթացներ, օգտակար նյութեր և նորություններ։
  [!]
 • Էյ-Էն Աուդիտ - Մատուցում է ծառայություններ աուդիտի, հաշվապահական հաշվառման, հարկերի, կառավարման և տնտեսական իրավունքի գծով։
  [!]
 • Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան - Բանկը առաջարկում է բազմատեսակ ծառայություններ անհատ և իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների՝ Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։
  [!]
 • Էքսպրես Կրեդիտ - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, որը վարկավորում է ինչպես ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնակատերերին, այնպես էլ իրավաբանական անձանց։
  [!]
 • Ինեկոբանկ - Ծառայություն, ինեկոթրեյդ, նորություններ, հաշվետվություններ, կորպորատիվ կառավարում, բանկային հաշվի սպասարկում, դրամական փոխանցումներ, ավանդներ, վարկեր, վճարային քարտեր, հաշվիչներ։
  [!]
 • Կամուրջ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն - Աջակցում է Հայաստանի գյուղական և քաղաքային վայրերում ապրող ցածր եկամուտ ունեցող միկրո ձեռներեցներին և նրանց ընտանիքների բարեկեցության բարելավմանը:
  [!]
 • Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ - Ներդրումային և կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչ։
  [!]
 • Կրեդիտ Կորպ - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
  [!]
 • Համահայկական Բանկ - Բանկի նպատակն է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից և զարգացմանն ուղղորդված մասնավոր աղբյուրներից հավաքագրել երկարաժամկետ ֆինանսական միջոցներ և իրականացնել մասնավոր ձեռնարկությունների զարգացմանն ուղղված ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորում։
  [!]
 • Հայաուդիտ - Աուդիտորական կազմակերպություն։ Աուդիտ, աուդիտին հարակից ծառայություններ, հաշվապահական ծառայություններ, խորհրդատվություն, հարկային բնույթի ծառայություններ, վերլուծություն գործարար պլանի կազմում։
  [!]
 • Հայաստանի Բանկերի Միություն - Առևտրային բանկերի շահերի պաշտպանությունը հետապնդող ոչ առևտրային կազմակերպություն։
  [!]
 • Հայէկոնոմբանկ - Բանկի մասին, լրատվություն, ծառայություններ, մասնաճյուղեր, հատուկ նախագծեր, տարադրամի փոխարժեքներ և դոլարի ֆորվարդային փոխարժեքներ։
  [!]
 • Հայկական Դրամ - Դրամի փոխարժեքները Հայաստանի բոլոր բանկերում։
  [!]
 • Մալաթիա Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն - Ընկերությունը առաջարկում է առևտրային, հիփոթեքային, սպառողական, էքսպրես և ոսկու գրավով վարկեր։
  [!]
 • Մելլաթ բանկ - Ծառայություններ, սակագներ, բաժնետերեր և ներդրողներ, և հաշվետվություններ։
  [!]
 • Յունիլիզինգ - Վարկային կազմակերպություն։
  [!]
 • ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա և Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա - Ֆոնդային բորսայի և Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի պաշտոնական կայք։ Ֆոնդային բորսային ծառայությունների, յուրաքանչյուր 30 րոպե թարմացվող առևտրի տվյալների, Դեպոզիտարիայի ծառայություններ՝ ներառյալ արժեթղթերի կենտրոնացված ռեեստրի վարում և արժեթղթերի պահառություն։
  [!]
 • Նոր Հորիզոն - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։ Բիզնես վարկեր, ձեռներեցության վարկեր, սպառողական վարկեր, ՀԶՄ վարկեր, կիվա վարկեր։
  [!]
 • Պրոկրեդիտ Բանկ - Բանկի մասին, ձեր ընտանիքի համար, ձեր բիզնեսի համար, բանկի լուրերը, կարիերա, հաշվիչներ, տարադրամ, կոնտակտներ։
  [!]
 • ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
  [!]
 • Ռենեսա ՓԲԸ - Ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերություն է։ Կառուցվածք, մասնագետներ, կորպորատիվ կառավարում, ծառայություններ, կապ։
  [!]
 • ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն - Տրամադրում է վարկեր գյուղացիական տնտեսություններին, մանր և միջին ձեռներեցությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց։
  [!]
 • Տոնտոն ներդրումային ընկերություն - Ընկերության մասին, ծառայություններ, հաշվի բացում, ֆինանսական տվյալներ, նորություններ, բարեգործություն, օրենսդրություն, տերմիններ, օգտակար կայքեր։
  [!]
 • Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա - Ակտիվների կառավարման ծառայություններ առաջարկող ֆինանսական կազմակերպություն։
  [!]
 • Փըրֆեքթ Աուդիտ - Աուդիտորական ընկերություն։
  [!]
 • Փի-Էյջ-Փի Փարթնըրզ - Մատուցում է հաշվապահական և հարկային ծառայությունների ամբողջական շրջանակ։
  [!]
 • Փրայմ Կապիտալ - Ներդրումային ընկերություն։
  [!]
 • Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
  [!]
 • Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։ Վարկերի մասին և ֆինանսական հաշվետվություններ։
  [!]
 • ՖինԹաքս Ըքաունթինգ - Հաշվապահական, հարկային և այլ ֆինանսական ծառայություններ։
  [!]
 • Ֆինքա - Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն։
  [!]
 • Ֆյուչր կապիտալ մարկետ ՍՊԸ - Բրոքերային ծառայություններ, ֆինանսավորում և խորհրդատվություն:
  [!]
Այս դասավորումը խմբագրի կարիք ունի։
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Օգտագործման պայմաններ
ԳՐԱՊԱՀԱՐԱՆ | ԼԻՏՈՊԵԴԻԱ | ՎԻՔԻՊԵԴԻԱ | ՎԻՔԻՄԵԴԻԱ
Վերջին թարմացումը: Ապրիլ 16, 2016 at 4:57:44 UTC - խմբագրել