NG Kerk in Suid-Afrika
Amptelike webwerf van die NGK. Engelse inleiding, en elders leë bladsye.
Biblaridion
Wierdapark-gemeente se eie bybelstudieboekies.
Brackendal-gemeente
In Brackendowns, Alberton. Bybelstudieleiding, jeugaktiwiteite, projekte en kerkgebougeskiedenis.
Brackenfell-Proteahoogte-gemeente
Kategese, huweliksorg, jeug- en kinderbedienings, artikels oor die doop en kindernagmaal, geloofsbelydenis en kleingroepe.
Coram Deo-gemeente
Geleë in Risiville, Vereeniging. Bladsye oor personeel, aktiwiteite en 'n klein oudio-preekargief.
Die Kerkbode
Amptelike koerant van die NGK. Agrief, intekenbesonderhede, en algemene webskakels.
Driehoek-gemeente
Geleë in Vanderbijlpark. Aktuele inligting, die bediening, bybelstudies en dagstukke, geskiedenis van die kerk, 'n padkaart en 'n leesrooster, en kontakbesonderhede.
Falcon Ridge-remeente
Geleë in Vereeniging. Inligting oor projekte, personeel en aktiwiteite.
Groblersdal-gemeente
Bladsye oor die vroue- en getuienisbediening, die Erdekruik, Bybelstudie, huisbesoekinligting, steundienste, gebedsversoeke en kontakbesonderhede.
Helderberg-gemeente
Geleë in Somerset-Wes. Bladsye oor gemeenteaktiviteite soos aanbidding, sorg en uitreiking, en algemene inligting oor ontspanning en samesyn.
Heuwelkruin-gemeente
Geleë in Bloemfontein. Algemene inligting, kerkraad, jeugblad, preekargief, afkondigings en sendingbladsy.
Kerksondermure
'n Makrogemeente ook bekend as die Kerk sonder Mure. Dagboek, bedieningsinligting, preekargief en algemene inligting.
Leesrooster
Bybel-leeskalender gebaseer op die siklus van Advent, Kersfees, Paasfees en Pinksterfees.
Lig
Die ou Voorligter, die amptelike tydskrif van die NGK. Intekenbesonderhede, argief en jongste uitgawe.
Lyttelton-Oos-gemeente
Lees artikels oor geestelike groei, die Alfa-kursus, aksies en bedieninge, gemeentenuus, en vra vrae of dien versoeke in.
Magalieskruin-gemeente
Tweetalige enkelbladsy met algemene inligting en eredienstye.
Neos-gemeente
Geleë in Centurion, deel van die Christian Reformed Church. Algemene inleiding en kontakbesonderhede.
Noordkus-gemeente
Gemeenteprogram en -nuus, hul geskiedenis, artikels oor hoe om 'n Christen te word, foto-album, oordenking, en kontakbesonderhede.
Pierre van Ryneveld-gemeente
Algemene inligting, afkondigings, jaarprogram en maandblad, projekte en aksies, preekargief, selgroepe, en ietsie oor die bouprojek.
Preekargief
'n Vyftal preke deur ds Adriaan Swart.
Pretoria-Garsfontein-gemeente
Bladsye sluit in 'n jeugblad, Die Gerf, 'n inleiding tot Jesus (ook in Engels), afkondigings, 'n verjaarsdaglys en preekargief.
SA Gemeente (Verenigde Koninkryk)
Afrikaans-sprekende kerk gemeente te Londen, met verspreide VK dienspunte. Sluit in besonderhede oor dienstye, sending, bedieninge en kalenders per streek.
Sasolburg-Wes-gemeente
Ook bekend as Vierankers-gemeente. Program, inligting oor die kerkkantoor en gemeentekoerant, en kontakbesonderhede.
Sinode van Oos-Transvaal
Amptelike webwerf van dié sinode. Artikels, bedieninge, lys gemeentes met kontakbesonderhede, leraars en jeugprojekte.
Somerstrand-gemeente
Geleë in Port Elizabeth. Algemene inligting op voorblad, met bladsye oor die visie en missie, sendingwerk, ander bedieninge, die jaarprogram, en 'n nuusbrief.
Universiteitsoord-gemeente
Geleë in Hatfield, Pretoria, Suid-Afrika. Inligting oor byeenkomste, leraars, aksies, musiek-CD's en preke.
Wierdapark-gemeente
Algemene inleiding, bybelstudiestukke, geskiedenis, volwassene-opleiding (ABET) en geloofsbriewe.
Wilgespruit-gemeente
Geleë in Roodepoort. Kantoorbesonderhede, kategese en eredienste, leraars, die Wilgenuus, 'n foto-album, die vroue-aksie, en kontakbesonderhede.
Wolmaransstad-gemeente
[JavaScript nodig] Afkondigings, bladsye oor die kommissies en aksies, vroue-, jeug- en kinderklubs, foto-album, kletskamer en kontakbesonderhede.
Wynberg-gemeente
Geleë in Kaapstad, Suid-Afrika. Bulletin, kalender, lidmaatskap, pastorie, dienstye en nuus.
[Sunflower Mozilla]
Last update:
October 1, 2016 at 16:45:06 UTC
Samelewing
Sport
Alle tale
Kuns
Besigheid
Rekenaars
Gesondheid
Tuis
Nuus
Naslaan
Streke
Wetenskap
Inkopies