Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Amptelike hoofblad van die Gereformeerde Kerk. Algemene inligting oor die gemeentes, die bediening, administrasie, oor Jesus, skakels na publikasies, en Toets jou Bybelkennis.
Boksburg-Oos-gemeente
Visie en missiestellings, kontakinligting, inligting oor katkisasie, preke en eredienste, hul eie tydskrif en die jaarprogram.
Centurion-gemeente
Geleƫ in Lyttleton. Preek op die voorblad, artikels, bybelskool, werfkaart en kontakbesonderhede.
Gereformeerde Kerk Bellville
Gemeentebesonderhede, klankopnames van preke en gemeentesang, preke in teksformaat, en Bybelstudie- en Bybelskool-studiestukke. Preekargief in Engels.
Gereformeerde Kerk Brooklyn
Geleƫ in Pretoria, met vier preekpunte. Eredienste, preekopsommings, skakels na ander kerke, en kontakbesonderhede. Opsomming in Engels.
Linden-gemeente
Inligting oor die funksionarisse, diensgroepe en diakonie, vroueklub en jeugklub, preekargief, en gemeentestrategie. Padkaart ingesluit.
Thabazimbi-gemeente
Sending/projekte, jaarprogram. Opsommings van preke en kwartaallikse gemeenteblad die Ramshoring.
Wapadrand-gemeente
Preekargief, projekte, aktuele sake, jaarprogram, algmene inligting en kontakbesonderhede.
Windhoek-Suid-gemeente
Preekargief, e-nuusbrief, missie en visie, geloofsmanifes, inligting oor eredienste, Vrae wat Pla, en kontakbesonderhede.

Other languages 1

[Sunflower Mozilla]
Last update:
September 4, 2016 at 11:40:36 UTC
Samelewing
Sport
Alle tale
Kuns
Besigheid
Rekenaars
Gesondheid
Tuis
Nuus
Naslaan
Streke
Wetenskap
Inkopies