World Česky Zdraví Reprodukce
17
Zde jsou obsaženy stránky spojené s rozmnožováním, reprodukcí a obory s tím spojenými.

kategorie 2

Další informace: 3

Agentura Pamad
Cvičení a plavání pro těhotné, předporodní kurzy, diskusní fórum pro budoucí a čerstvé maminky.
Agentura Větrník
kurzy pro těhotné, kurzy pro maminky, cvičení, kojení a laktační poradenství, asistence u porodu, konzultace, hlídání dětí
Andromeda - privátní andrologická praxe
Specializované soukromé zdravotnické zařízení s řadou prvenství, zal. r. 1995. Léčba mužské neplodnosti, poruchy erekce, poruchy ejakulace, hormonální poruchy, operace mužských pohlavních orgánů.
Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky FN v Praze-Motole
Spektrum léčebných možností v oblasti reprodukční medicíny, asistované reprodikce, in vitro fertilizace a mimotělního oplození.
DNA testy
Genetické DNA testy ve světových laboratořích. Určování otcovství, příbuzenství, genové odchylky a dědičné nemoci u lidí i u zvířat.
Genomac International, s.r.o.
Na stránkách máte možnost podat anonymní a znalecké určování otcovství a příbuzenských vztahů, genetické určení geografického původu (Genografický test, genetické testování vrozených onemocnění (dědičná trombofilie), DNA analýzy a výzkum vrozených i získaných forem nádorových onemocnění.
Live Doctor: Online zdravotní poradna
Obsazhuje užitečné odborné rady a informace pomáhající řešit zdravotní problémy. Poradna se specializuje na problémy těhotenské, gynekologické, urologické a sexuální.
NeoWeb
Komplexní péče o novorozence, určené neonatologům, pediatrům, porodníkům a dalším spolupracujícím odborníkům. Odborné články, klinické postupy a databáze farmak.
První virtuální porodnice
Informace pro rodiče, porodní asistentky i lékaře o přípravě na porod.
Sanatorium Helios
Centrum asistované reprodukce. Obsahuje informace z gynekologie a genetiky, vyšetření neplodnosti a dárcovství.
Sanatorium Pronatal
Nestátní zdravotnické zařízení v Praze, které poskytuje komplexní služby v oblasti asistované reprodukce v oborech gynekologie, urologie, embryologie a lékařské genetiky.
Sexuálně.cz
Zábava, informace, rady a prostor k diskusi ohledně lidské sexuality.
Studio pro ženy
Stránky o cvičení pro těhotné, přípravě na porod, školení partnera k porodu, cvičení po porodu s hlídáním dětí, plavání kojenců, pilates pro těhotné.
Vrozené vady
Základní informace o epidemiologii a registraci prenatálně a postnatálně diagnostikovaných vrozených vad v ČR a souvisejících biosociálních faktorů.

Tato kategorie v jiných jazycích: 11

[Gynecologist Mozilla]
Poslední změna:
červen 13, 2013 at 16:28:09 UTC
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry