World Česky Zdraví Organizace Odborné lékařské společnosti
40
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a její odborné odnože a stránky dalších lékařských specializací
Endoskopická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti
Laparoskopie jako moderní metoda v gynekologii, uplatnění endoskopie i její komplikace, endoskopická gynekologická diagnostika a operativa - základní informace, organizace a možnosti v ČR.
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Společnost praktických dětských lékařů - kontakty, stanoviska a dokumenty ke stažení.
Psychiatrická společnost ČLS JEP
Adresáře, odborné akce, kongresy, časopisy a psychiatrická problematika.
Radiologická společnost
Oficiální informační server. Zprávy ze společnosti, informace o odborných akcích, články pro laickou i odbornou veřejnost.
Senologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti
Odborné informace k tématům onemocnění prsu, prevence a diagnostika, hormonální substituční léčba.
Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
Informace o společnosti, konference, dokumenty, časopis Lékař a technika.
Společnost estetické chirurgie
Informace o společnosti, aktuální kurzy, informace pro pacienty.
Společnost horské medicíny
Sdružení zájemců o zdraví v extrémních přírodních podmínkách. Bulletiny, instruktoři a články.
Společnost infekčního lékařství ČLS
Informace o společnosti, odborné dokumenty, sekce tropického a cestovního lékařství.
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
Vzdělávací akce v oboru, laboratoře a klinická pracoviště.
Společnost maxillofaciální chirurgie
Charakteristiky, výbory a pokyny pro pacienty.
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
Informace o společnosti, odborné akce.
Společnost všeobecného lékařství
Koncepce oboru všeobecného lékařství, postgraduální vzdělávání a odborné akce, doporučené postupy pro praktické lékaře.
Společnost českých patologů
Informace z oboru patologie pro lékaře i laickou veřejnost.
Urogynekologická společnost
Aktuality z výboru, zpravodaj pro členy, kalendář akcí a odborné aktivity.
Česká angiologická společnost
Kalendář akcí, další vzdělávání, diskuzní fórum, odborné informace.
Česká chirurgická společnost
Poradny ČChS, výbor společnosti, odborné akce a kongresy, postgraduální výuka oboru chirurgie.
Česká diabetologická společnost
Informace o společnosti, dotazy pacientů, vzdělávání, seznam center.
Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
Aktuality, stanovy, program kongresů a seminářů.
Česká gastroenterologická společnost
Adresy, akce a novinky, e-časopisy a pořádané kongresy.
Česká gerontologická a geriatrická společnost
Koncepce oboru, informace pro odborníky a pacienty, vzdělávací a odborné akce.
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
Oficiální stránky společnosti - historie, stanovy, výbor společnosti, aktuality a další informace z oborů gynekologie a porodnictví.
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Informace o ČHS, sjezdy a odborné akce, doporučení ČHS.
Česká internistická společnost
Odborná společnost pro vnitřní lékařství, guidelines, odborné akce, vzdělávání, kontakty.
Česká kardiologická společnost
Informace o odborných akcích, specializační příprava oboru kardiologie, pracovní skupiny, novinky z oboru.
Česká liga proti epilepsii
Odborná lékařská společnost pro rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v epileptologii.
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Česká neurologická společnost
Odborná vědecká společnost, pregraduální i postgraduální příprava lékařů v oboru neurologie, odborné akce a informace.
Česká parazitologická společnost
Přihlášky, akce a aktuality z oboru.
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Základní informace, kalendář akcí, kurzy a stáže, odborné informace.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie
Informace o společnosti, odborné akce, doporučení.
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Informace o společnosti, sekce, kalendář akcí.
Česká společnost hepato-pankreato-biliární chirurgie
Odborné akce, tématický časopis, informace o společnosti a jejím výboru.
Česká společnost intenzivní medicíny
Vzdělávání v intenzivní medicíně, odborné akce, odborné dokumenty ke stažení.
Česká společnost nukleární medicíny
Informace pro členy společnosti, články, recenze, kontakty na členy a pracoviště, statistiky.
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
Sdružuje pracovníky, zabývající se farmakologií a toxikologií, experimentální a klinickou a podporuje všestranně rozvoj těchto oborů.
Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP
Informace o odborné společnosti, kalendář akcí, doporučené postupy.
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
Podpora výzkumu spánku a bdění, péče o pacienty s poruchami spánku a bdění.
Česká společnost tělovýchovného lékařství
Společnost sdružující odborníky v oboru tělovýchovného lékařství. Informace o organizaci a časopise.
Česká urologická společnost ČLS JEP
Informace o společnosti, urologické akce, informace pro pacienty.

Tato kategorie v jiných jazycích: 2

[Cardiologist Mozilla]
Poslední změna:
květen 20, 2016 at 17:05:11 UTC
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry