World Česky Zdraví Organizace
71

kategorie 1

Další informace: 1

ARCUS - onko centrum
Občanské sdružení pro prevenci rakoviny a následnou péči o onkologické pacienty.
Banding klub
Sdružení lidí, kterým byla provedena bandáž žaludku. Informace o obezitě, bariatrické chirurgii, laparoskopické gastrické bandáži, výsledcích operační léčby obezity a bodu mass indexu (BMI).
Dětský lékař
Stránky Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
Grémium majitelů lékáren
Ochrana specifických zájmů lékárníků, podpora českého farmaceutického průmyslu, obchodu, vědy a školství.
HAIMA - občanské sdružení pro pomoc dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním
Novinky a aktivity sdružení pro aktivní pomoci dětem postižených poruchou krvetvorby.
Hospice
Hospic je specializované zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské (kurativní) péče zaměřené na léčbu nemoci.
Lékařský odborový klub
Aktuality ze světa českých lékařů. Návrhy zákonů, články a komentáře, informace pro členy.
MONKIN - Moravská Onkologická Iniciativa
Asociace onkologických odborníků.
Multiscan s.r.o.
Nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na poradenskou, preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační zdravotní péči.
Místní skupina Českého červeného kříže Prosek
Dotované ozdravné klimatické pobyty pro děti (v doprovodu rodičů) s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza.
Nadace Divoké husy
Podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti.
Nadace pro transplantace kostní dřeně
Staňte se i vy dárcem kostní dřeně a pomozte zachránit lidský ľivot.
Nadační fond Veronika
Pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, mládeži a spoluobčanům, podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob zaměřených na tělesně a mentálně postižené občany.
Nemocniční lékárenství
Oficiální stránky Sekce nemocničních lékarníků ČFS.
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP (NASKL)
Provádí registraci a autorizaci, edukaci a přípravu klinických laboratoří k akreditaci.
Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie
Laparoskopické hysterektomie a jejich komplikace.
Paleček
Společnost lidí malého vzrůstu.
Parent Project - svalová dystrofie
Občanské sdružení věnující se dětem postiženým svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Finanční podpora výzkumu DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života pacientů, podpora integrace.
Sdružení soukromých gynekologů ČR
Registrace, plán akcí a informace o hájení profesních zájmů.
Společnost pro bezlepkovou dietu
Informace o bezlepkové dietě, recepty, databáze speciálních prodejen, seznam bezlepkových produktů, message board, oblíbené restaurace, odkazy.
Státní zdravotní ústav
Fakta o organizaci, struktura, stránky jednotlivých pracovišť, aktuality.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Oficiální stránky obsahující informace o organizaci, její politice a statutu.
UniFy ČR
Unie fyzioterapeutů České republiky. Obsahuje aktivity, legislativu a koncepci.
Wellness Tour
Informace a nabídka lázeňských a wellness pobytů v ČR a SR. Výběr lázeňského místa podle léčebného nebo relaxačního zaměření pobytu.
Záchranný tým ČČK Ostrava
zdravotnické asistence na sportovních, kulturních a společenských akcích, kurzy a školení první pomoci
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému.
Česká asociace sester
Informace o ošetřovatelství, vzdělávání a vzdělávacích akcích, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Spolupracuje se zdravotnickými, sociálními a školskými zařízeními.
Česká lékařská komora
Oficiální stránky této organizace sdružující lékaře. Informace a tisková prohlášení, právní služby, diskuze.
Česká stomatologická komora
Organizace sdružující stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.
Český Registr Dárců Kostní Dřeně
Historie a současnost činnosti pracoviště IKEMu, grafy, adresy a strategie.
Český červený kříž
Humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.

Tato kategorie v jiných jazycích: 27

[Cardiologist Mozilla]
Poslední změna:
květen 20, 2016 at 17:05:11 UTC
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry