Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává jménem státu funkci zakladatele obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR. Společnost především organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu a vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor. Na základě rozhodnutí vlády ČR založilo Ministerstvo pro místní rozvoj 21.12.2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s. Tato organizace společně s občanským sdružením – Horská služba České republiky zajišťuje veškerou činnost horské služby v ČR. Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména: * organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, * poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, * vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, * zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS, * provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení, * spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů, * informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách, * spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi, * sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení, * provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS, * provádí lavinová pozorování, * připravuje a školí své členy a čekatele, * spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

Další informace: 1

Horská služba Brdy
Informace o triatlonu Brdman, pochodu Pochondra, fotogalerii, počasí a sněhu.
Horská služba ČR
Aktuální informace z dění kolem organizace, fakta z historie, lékařská komise a sponzoři.
HS Klíny
Dokumenty, fotogalerie členů, zprávy a aktuality.
Wikipedie: Horská služba
Historie a zákon o horské službě, organizační struktura a právní status, činnost a přehled stanic.
iDNES.cz: V penzi budu prosazovat zákon o Horské službě, říká zasloužilý náčelník
Rozhovor s Rudolfem Chladem o chybějící legislativě a službě u HS ČR. (January 24, 2010)
lidovky.cz: Zákon uznal horskou službu. 'Moc nám to nepomůže,' říká náčelník
O tom, co znamená nový zákon a FIS pravidla pro HS ČR. (January 02, 2010)

Tato kategorie v jiných jazycích: 2

[Many_Mozillas]
Poslední změna:
leden 4, 2010 at 7:04:17 UTC
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry